• ابتدا با توجه به پلتفرم مورد نظر خود کتابخانه مربوطه را از اینجا دانلود و به پروژه اضافه نمایید
  • توضیحات تکمیلی را مطالعه نمایید (اختیاری)
  • توجه داشته باشید شما برای ارتباط به نام کاربری و کلمه عبور پنل تان احتیاج خواهید داشت
  • فراخوانی متد مربوطه و دریافت پاسخ
  • همین!