در زیر نحوه استفاده از متد ServerDateTime آورده شده است. برای اطلاع از عملکرد این متد و ورودی ها و خروجی های آن می توانید به بخش معرفی متدها ServerDateTime رجوع کنید.

شما می توانید با استفاده از کلاس پیشنهادی زیر و متد ServerDateTime در برنامه خود عملیات دریافت زمان سرور نیک اس ا اس را انجام دهید.

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
npm install --save niksms.library.javascript
import { ApiV2 } from 'niksms'; export default class NikSmsApiV2Client{ private service: ApiV2 constructor(username: string, password: string){ this.service = new ApiV2(username, password); } public async ServerDateTime(): Promise<Date> { return await this.service.ServerDateTime(); } }