امکانات برنامه نویسی به معنای ساده، سرعت خدمت رسانی و اطلاع رسانی به مشتریان را افزایش داده و هزینه های شما را نیز کاهش می دهد، چرا که از یک طرف با از بین بردن نیازمندی شما به یک نیروی انسانی، برای انتقال اطلاعات بین نرم افزار شما و وب سایت ما، هزینه های شما را کاهش داده و همه می دانیم که حذف انسان از انجام یک کار ثابت و ماشینی کردن آن، باعث کاهش خطا در انتقال داده ها هم می شود. از طرف دیگر نیز، با خودکار کردن این ارتباط، سرعت انتقال اطلاعات و پیامک را بین دو نرم افزار به شدت افزایش می دهد. تا در هر زمان که لازم بدانید و به سرعت، به کاربران خود ارسال اس ام اس کنید.