برای استفاده از کتابخانه های آماده در زبان #C باید از طریق Nuget کتابخانه NikSms.Library.Net را جستجو کرده و بر روی پروژه خود نصب نمایید.

طریقه نصب کتابخانه با استفاده از Nuget:

برای نصب کتابخانه از Nuget لازم است که از Package Manager Console استفاده نمایید. برای رفتن به این بخش کافیست در نرم افزار Visual Studio از منوی Tools  به گزینه Nuget Package Manager رفته و سپس گزینه Package Manger Console را انتخاب نمایید.

 

(عکس شماره ۱ )

 

سپس در کنسول باز شده خط زیر را وارد کنید تا کتابخانه بر روی پروژه شما نصب گردد.

Install-Package NikSms.Library.Net

 

برای استفاده از کلاس های موجود در کتابخانه نصب شده بر روی پروژه از دو کلاس زیر در ابتدای کلاس برنامه نویسی خود استفاده کنید.

using NikSms.Library.Net.WebApi;
using NikSms.Library.Net.ViewModels;

کلاس PublicApiV1:

کلاس پایه ای PublicApiV1 در مسیر NikSms.Library.Net.WebApi قرار دارد. به منظور استفاده از متدهای نیک اس ام اس باید یک Instance از این کلاس ساخته شود. ورودی های مورد نیاز برای ساخت Instance از این کلاس نام کاربری و کلمه عبور و زبان مورد استفاده است که ورود زبان مورد استفاده اجباری نیست. با ساختن این Instance می توانید از Method های موجود در آن که همان متدهای تغریف شده در بخش معرفی متدها هستند استفاده نمایید.

در زیر یک نمونه کلاس پیشنهاد شده است (NikSmsApiV1Client) که در آن که در آن یک Property از کلاس PublicApiV1 قرار دارد. در بخش های بعدی به بررسی متدهای موجود در PublicApiV1 می پردازیم. 

کلاس PublicApiV2:

کلاس پایه ای PublicApiV2 در مسیر NikSms.Library.Net.WebApi قرار دارد. به منظور استفاده از متدهای پیشرفته نیک اس ام اس باید یک Instance از این کلاس ساخته شود. ورودی های مورد نیاز برای ساخت Instance از این کلاس نام کاربری و کلمه عبور و زبان مورد استفاده است که ورود زبان مورد استفاده اجباری نیست. با ساختن این Instance می توانید از Method های موجود در آن که همان متدهای پیشرفته تعریف شده در بخش معرفی متدها هستند استفاده نمایید.

در زیر یک نمونه کلاس پیشنهاد شده است (NikSmsApiV2Client) که در آن که در آن یک Property از کلاس PublicApiV2 قرار دارد. در بخش های بعدی به بررسی متدهای پشرفته موجود در PublicApiV2 می پردازیم. 

 

 

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
PM > Install-Package NikSms.Library.Net
PM > Install-Package NikSms.Library.NetCore
public class NikSmsApiV1Client { private readonly PublicApiV1 service; public NikSmsApiV1Client(string username, string password, string culture = "fa") { service = new PublicApiV1(username, password, culture); } } public class NikSmsApiV2Client { private readonly PublicApiV2 service; public NikSmsApiV2Client(string username, string password) { service = new PublicApiV2(username, password); } }