به وسیله این متد می توانید وضعیت پیامک های دریافتی خود را از خوانده شده به خوانده نشده تغییر دهید تا بتوانید با استفاده از تابع GetReceiveSms دوباره آن ها را دریافت کنید. این متد 2 ورودی دارد که یکی تاریخ شروع و دیگری تاریخ پایان می باشد. با استفاده از این دو ورودی می تواند تمام پیامک های دریافتی در یک بازه زمانی را به خوانده نشده تغییر دهید. در صورتی که به این پارامتر ها مقدار ندهید تمام پیامک های دریافتی شما به خوانده نشده تغییر خواهند یافت.

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 Username بله عددی این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام کاربری شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
2 Password بله عددی این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن کلمه عبور شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
3 StartDate خیر تاریخ این پارامتر از جنس DateTime است و مقدار آن برابراست با تاریخ و ساعت شروع بازه مورد نظر برای تغییر وضعیت پیامک های دریافتی به خوانده نشده می باشد.
4 EndDate خیر تاریخ این پارامتر از جنس DateTime است و مقدار آن برابراست با تاریخ و ساعت پایان بازه مورد نظر برای تغییر وضعیت پیامک های دریافتی به خوانده نشده می باشد.
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
result
بلی / خیر خروجی این متد از جنس boolean است و چنانچه در خواست با موفقیت انجام شده باشد مقدار آن True و در غیر اینصورت False است.