به وسیله این متد می توانید وضعیت پیام های ارسال شده را با ارسال NikId آنها (همان Id  که در هنگام ارسال پیامک گروهی و یا یک یه یک توسط سیستم بازگردانده شده اند) مشخص کنید.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api  یا Rest Api و یا کتابخانه های آماده استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

جدول وضعیت ارسال
کد عددی کد حرفی تعبیر پیام سیستم

0

NotFound

هنگامی که کاربر درخواست مشاهده نتیجه پیامی را دارد که قبلا برای ما ارسال نکرده و در دیتابیس وجود ندارد.

1

DoNotSend

پیام شما هنوز ارسال نشده است.

2

InQueue

پیام شما در صف ارسال است.

3

Sent

پیام شما ارسال شده است.

4

InsufficientCredit

موجودی ناکافی استارسال شده است.

6

Block

پیام شما مسدود شده است.

9

NotDeliverdSmsAdvertisingBlock

به علت مسدودی پیامک تبلیغاتی، تحویل نشده است .

10

NotDeliverdBlackList

به علت وجود شماره مخاطب در لیست سیاه کاربر، پیامک تحویل نشده است.

11

NotDeliverdDelay

به علت طولانی تر شدن مدت زمان انتظار ارسال از حداکثر میزان تاخیر مجاز تعیین شده توسط کاربر، ارسال متوقف و بازگشت خورده است.

8

NotDeliverdCanceled

به دلیل لغو ارسال دستی توسط کاربر، ارسال متوقف و برگشت خورده است.

14

NotDeliverdFiltering

به علت استفاده از کلمه/کلمات غیر قابل قبول از سوی مخابرات، فیلتر و متوقف شده است.

15

WaitingForRecheckInOprator

به دلیل قطع شدن اینترنت یا .. این بسته نامشخص باقی مانده و باید تک تک پیامک هایش با اپراتور بررسی شود که تکراری ارسال نشود

16

OpratorFault

اپراتور انتخابی برای ارسال پیامک شما جوابی به سرورهای ما ارسال نمی کند، احتمالا دچار نقص در سیستم ارسال خود شده است، با برطرف شدن این مشکل ارسال ها به روال عادی خود بر خواهند گشت.

17

NotDeliveredBlocked

ارسال نشده است.

18

SendedButStatusNotUpdated

در قسمت کنترل مجدد اپراتور مشخص شد که ارسال شده ولی وضعیتش هنوز به روزرسانی نشده.

19

NotDeliveredDuplicate

تکراری بوده مخصوصا در ارسال منطقه ای.

20

NotDeliveredBlockPanel

تحویل نشده - مسدودی پنل

21

NotDeliveredUnknownNumber

تحویل نشده - شماره نادرست

22

WaitingForDeliveryBeforeSend

در صف ارسال مخابرات

23

NotDeliveredUnAccessible

تحویل نشده - عدم دسترسی

24

NotDeliveredNotAnswered

تحویل نشده - عدم پاسخ

25

NotDeliveredLineIsBusy

تحویل نشده - مشغولی

 

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 Username بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام کاربری شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
2 Password بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن کلمه عبور شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
3 NikIds بله لیست عددی این متغییر آرایه ای از متغییرهای long است که برای هر پیام ارسال شده به هر شماره توسط سیستم تخصیص داده شده است. این مقدار برای مشخص کردن پیامک های مورد نظر جهت پیگیری وضعیت ارسال استفاده می شود.
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
result
لیست عددی این متغییر آرایه ای از جنس Integer می باشد که هر عضو آن بیان کننده وضعیت یک پیامک ارسالی است. برای اطلاع از وضعیت پیامک ارسال شده از جدوا بالا کمک بگیرید.