به وسیله این متد می توانید پیام های دریافتی خوانده نشده مربوط به شماره های اختصاصی خود را دریافت کنید. توجه کنید شما می توانید با ذکر تاریخ شروع و پایان، یک بازه زمانی را برای گرفتن پیامک های دریافتی در نظر بگیرید. در صورتیکه این تابع را بدون ذکر تاریخ شروع و پایان استفاده کنید تمام پیامک های خوانده نشده شما را بر می گرداند و در صورتی که قبلا پیامک ها رو خوانده باشید دوباره باز گردانده نمی شود. برای دریافت دوباره پیامک ها باید با استفاده از متد   ResetReceiveSmsVisitedStatusوضعیت پیامک ها را به خوانده نشده تغییر دهید تا دوباره بتوانید پیامک ها رو با استفاده از این تابع دریافت کنید.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api  یا Rest Api و یا کتابخانه های آماده استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 Username بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام کاربری شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
2 Password بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن کلمه عبور شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
3 StartDate خیر تاریخ این پارامتر از جنس DateTime است و مقدار آن برابراست با تاریخ و ساعتیشروع بازه مورد نظر برای دریافت پیامک های رسیده است.
4 EndDate خیر تاریخ این پارامتر از جنس DateTime است و مقدار آن برابراست با تاریخ و ساعتی پایان بازه مورد نظر برای دریافت پیامک های رسیده است.
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
result
لیست Object Id Message SenderNumber ReceiverNumber ReceiveDate IsRelayed خروجی این متد آرایه ای است که هر عضو آن اطلاعات مربوط به یک پیامک دریافتی می باشد.