بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

تعرفه عضویت پنل اس ام اس

{{ vm.trialTitle }}

پنل نیک اس ام اس

  • امکانات 100%
  • وب سرویس و API
  • پشتیبانی 24/7

رایگان

عضویت 3 ماه

پنل نیک اس ام اس

  • امکانات 100%
  • وب سرویس و API
  • پشتیبانی 24/7

{{vm.threeMonthsPrice | number:0}} تومان

عضویت 6 ماه

پنل نیک اس ام اس

  • امکانات 100%
  • وب سرویس و API
  • پشتیبانی 24/7

{{vm.sixMonthsPrice | number:0}} تومان

90% شکست ها حاصل تعلل کردنه و تنها دلیل موفقیت حاصل عمل کردنه

تعرفه شارژ و ارسال پیامک

محاسبه خودکار تخفیف به نسبت حجم و نمایش تعداد پیامک قابل ارسال از هر سرشماره

:
:
:
50004
{{options.calculateSmsCount(4)[0] | number:0 }}
{{oP2FeatureList[0].featureRateItems[0] | number:0 }}
{{'controllers.creditCharge.commingSoon")
3000
{{options.calculateSmsCount(1)[0] | number:0 }}
{{oP1FeatureList[0].featureRateItems[0] | number:0 }}
{{'controllers.creditCharge.commingSoon")
021
{{options.calculateSmsCount(7)[0] | number:0}}
{{oP3FeatureList[0].featureRateItems[0] | number:0 }}
بزودی
2000
{{options.calculateSmsCount(9)[0] | number:0 }}
{{oP4FeatureList[0].featureRateItems[0] | number:0 }}
بزودی
پیامک صوتی
{{options.calculateSmsCount(10)[0] | number:0 }}
{{oP5FeatureList[0].featureRateItems[0] | number:0 }}
بزودی

نیک اس ام اس، با هدف خدمت و توسعه جامعه برنامه نویسان، ارسال پیامک را از طریق وب سرویس و API بدون در نظر گرفتن حجم خرید با تعرفه پایه محاسبه خواهد کرد.

:
:
:
اپراتور 50004
{{options.calculateSmsCount(4)[0] | number:0 }}
{{'controllers.creditCharge.commingSoon")
اپراتور 3000
{{options.calculateSmsCount(1)[0] | number:0 }}
{{'controllers.creditCharge.commingSoon")
اپراتور 021
{{options.calculateSmsCount(7)[0] | number:0}}
بزودی
پیامک صوتی
{{options.calculateSmsCount(10)[0] | number:0 }}
بزودی