0%
کاربر گرامی
درصورت انجام پرداخت به صورت دستی لازم است بعد از پرداخت خود، مجددا وارد پنل نیک اس ام اس شوید و از صفحه صورتحساب، دکمه پرداخت صورتحساب را کلیک نمایید و نحوه پرداختی که انجام داده اید را انتخاب و اطلاعات پرداخت خود را به صورت کامل ثبت نمایید تا در کمترین زمان ممکن، پرداخت شما تایید گردد.
اطلاعات پرداخت
ردیف نام بانک صاحب حساب شماره حساب شماره کارت شماره شبا
1 ملت کیوان میرزایی 2034365337 6104 3378 4836 9623 IR26 0120 0100 0000 2034 3653 37
2 سامان کیوان میرزایی 816-24-833554-1 6219 8610 0971 6282 IR16 0560 0816 0240 0833 5540 01
3 پاسارگاد کیوان میرزایی 325-100-10030432-1 5022 2910 5153 3816 IR21 0570 0325 1001 0030 4320 01
4 ملی کیوان میرزایی 0209048872007 6037 9972 5823 4823 IR74 0170 0000 0020 9048 8720 07
5 پارسیان کیوان میرزایی 02-01038581-000 6221 0610 7747 2613 IR68 0540 1027 8002 1038 5810 00
6 مسکن کیوان میرزایی 310011662056 6280 2314 1116 3149 IR11 0140 0400 0031 0011 6620 56
7 تجارت کیوان میرزایی 0003808574453 5859 8310 7317 9839 IR15 0180 0000 0000 3808 5744 53
8 اقتصاد نوین کیوان میرزایی 800-3990583-1-176 6274 1211 5272 5156 IR38 0550 0800 3990 0583 1760 01
9 صادرات کیوان میرزایی 0208711374001 6037 6911 6959 6889 IR23 0190 0000 0020 8711 3740 01
10 سرمایه کیوان میرزایی 1004-800-722818-1 6396 0710 0722 8182 IR87 0580 1004 8000 0722 8180 01
11 انصار کیوان میرزایی 1885-802-4078620-1 6273 8110 4291 2607 IR91 0630 1885 8020 4078 6200 01

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران