بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس روز معلم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مهر ایزدی بر فراز دستانم بدرقه ی استادی که راه و رسم   درست زیستن را به من آموخت. امروز بهانه ایست   تا بوسه ای نثار دستانت شود و تبریکم را تقدیمت کند .   هفته ی مقدس معلم مبارک.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نقش معلم در دلهاست و دیگری جای او را نمی گیرد،   آن که دلها به عشق او زنده است، در دل عاشقان نمی میرد.   عزیزم روز ۱۲ اردیبهشت روز معلم مبارک 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

صدها شاخه گل مریم تقدیم شما باشد که برای من در جهان بهترین هستید.   روز معلم مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدای اطلسی ها با تو باشد / پناه بی کسی ها با توباشد   تمام لحظه های خوب یک عمر / به جزء دلواپسی ها با تو باشد   معلم عزیزم روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

معلم معلم   شمع شدی شعله شدی سوختی   تا هنرت را به من آموختی   ” معلم عزیزم روزت مبارک “

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آبی‌ترین، دریایی‌ترین و آسمانی‌ترین تقدسِ زندگی‌مان !   دستان‌تان را بوسه می‌زنیم. روزتان مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

معلمى، مهری است که از روز ازل با گل آدمی سرشته شد   تا مردم از ظلمات جهل به نور دانایی رهنمون شوند.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

معلم را بر پدر شرف باشد به قدر آن که روح را بر جسم شرف است.   زیرا معلم سبب کمال و تربیت روحانی است و پدر سبب تربیت جسمانی .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

معلم هدفت عشق است و ایثار   هزاران خفته از عشق تو بیدار   روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

معلمی شغل نیست؛ معلمی عشق است.   اگر به عنوان شغل انتخابش کرده ای ، رهایش کن   و اگر عشق توست مبارکت باد. (شهید رجایی )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلامت گفتم پیامم دادی ، پیامت چراغ راه زندگیم شد   و مرا به سرزمین نور و آگاهی هدایت کردی .   ای آینیه تمام نمای عشق و محبت و ایثار ، هر روزت مبارک باد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از پدر گر قالب تن یافتیم / از معلم جان روشن یافتیم   استاد و معلم عزیز ، هر روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت ، نه اندیشه ها را . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت .   خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بود .   دانای عشق روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عارفان علـم عاشـق می شوند / بهـترین مردم معلـم می شـوند   عشق با دانش متمم می شود / هر که عاشق شد معلم می شود   روز معلم مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

معلم با تو من یاد گرفتم که چگونه زنده باشم و چگونه زندگی کنم روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس روز معلم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مهر ایزدی بر فراز دستانم بدرقه ی استادی که راه و رسم   درست زیستن را به من آموخت. امروز بهانه ایست   تا بوسه ای نثار دستانت شود و تبریکم را تقدیمت کند .   هفته ی مقدس معلم مبارک.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نقش معلم در دلهاست و دیگری جای او را نمی گیرد،   آن که دلها به عشق او زنده است، در دل عاشقان نمی میرد.   عزیزم روز ۱۲ اردیبهشت روز معلم مبارک 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

صدها شاخه گل مریم تقدیم شما باشد که برای من در جهان بهترین هستید.   روز معلم مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدای اطلسی ها با تو باشد / پناه بی کسی ها با توباشد   تمام لحظه های خوب یک عمر / به جزء دلواپسی ها با تو باشد   معلم عزیزم روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

معلم معلم   شمع شدی شعله شدی سوختی   تا هنرت را به من آموختی   ” معلم عزیزم روزت مبارک “

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آبی‌ترین، دریایی‌ترین و آسمانی‌ترین تقدسِ زندگی‌مان !   دستان‌تان را بوسه می‌زنیم. روزتان مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

معلمى، مهری است که از روز ازل با گل آدمی سرشته شد   تا مردم از ظلمات جهل به نور دانایی رهنمون شوند.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

معلم را بر پدر شرف باشد به قدر آن که روح را بر جسم شرف است.   زیرا معلم سبب کمال و تربیت روحانی است و پدر سبب تربیت جسمانی .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

معلم هدفت عشق است و ایثار   هزاران خفته از عشق تو بیدار   روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

معلمی شغل نیست؛ معلمی عشق است.   اگر به عنوان شغل انتخابش کرده ای ، رهایش کن   و اگر عشق توست مبارکت باد. (شهید رجایی )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلامت گفتم پیامم دادی ، پیامت چراغ راه زندگیم شد   و مرا به سرزمین نور و آگاهی هدایت کردی .   ای آینیه تمام نمای عشق و محبت و ایثار ، هر روزت مبارک باد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از پدر گر قالب تن یافتیم / از معلم جان روشن یافتیم   استاد و معلم عزیز ، هر روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت ، نه اندیشه ها را . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت .   خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بود .   دانای عشق روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عارفان علـم عاشـق می شوند / بهـترین مردم معلـم می شـوند   عشق با دانش متمم می شود / هر که عاشق شد معلم می شود   روز معلم مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

معلم با تو من یاد گرفتم که چگونه زنده باشم و چگونه زندگی کنم روزت مبارک