بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس زیارت قبول بازگشت حجاج

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کبوتر حرم امن الهی ، حجی با معرفت پایدار و ماندگار را برایت ارزومندم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چادرنشین عرفات خوش آمدی   بازگشت پروانه کعبه گرامی باد   انشاءالله زیارتتان مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گیرد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زیارت حرم امن الهی و قبور ائمه بقیع مقبول حق باشد . . .   مقدمتان گلباران

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زیارت خانه امن الهی بر شما گوارا باد   امیدوارم خداوند سعادت مجدد سفر به سرزمین وحی را نصیب شما و این حقیر بنماید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کعبه، بوسه گاه هزاران مجنون است که در پی لیلای دیدار، رنجِ بادیه بر دوش کشیده   و بار هجران را تحمّل کرده اند تا به این مَطاف و مسعی برسند   انشاءالله توفیق دوباره شامل حال شما شود .   زیارت شما قبول

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گرامی باد مقدمتان که آمیخته با غبار کعبه ، صفای مدینه   و معطر به عطر قبور ائمه بقیع است . . .   حجکم مقبول سعیکم مشکور

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بازگشت حضرتعالی را از سفر پر از معنویت حج   زیارت مرقد مطهر پیامبر اکرم(ص) و ائمه مظلوم بقیع   را تبریک گفته و امید است با توکل به در گاه الهی   همواره پیروز و سرافراز باشید . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

طاعات و عباداتتان قبول   درجاتتان عالى و انشاءالله این سفر زیارتی براى دنیا وآخرتتان مفید باشد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بازگشت مسرت بخش ازسرزمین مطهّر و منور وحی و نزول قرآن را گرامی می داریم .   حجتان مقبول درگاه حق

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ورود به حریم حرم امن الهی سنگ زدن بر اهریمن درون   و تصفیه روح و جانتان را ارج مینهیم   مقدمتان گلبارن زیارتتان مقبول درگاه حق

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاکفان و عاشقان حرم امن الهی مقدمتان گلباران   زیارت خانه خدا دیدن قبه خضرا و استشمام عطر حضرت زهرا گوارای وجودتان . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشود   حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست . . .   طاعات و عبادات خالصانه شما مورد قبول درگاه حق

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

واقف عرفات و ساعی صفا و مروه قدوم پر برکتتان را به دیده ارج می نهیم . . .   زیارت قبول

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زائرکعبه ، قدومت متبرک به خاک پر برکت بقیع   و روحت سرشار از معرفت طواف حرم امن الهی است . . .   زیارتت مقبول درگاه حق

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی احساس غربت می کنید ، یادتان باشد خدا همین نزدیکی است .   بازگشت شما را از سرزمین صفا و مروه ، سرزمین وحی ، خیر مقدم عرض می کنم   زیارتتان قبول انشاءالله

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مکّه ، کنعانِ اهل ایمان است و کعبه، یوسفِ این دیار   آنچه بر ماست حضور در این مهمانسرا   و آنچه بر خداست پذیرایی از میهمان و   بخشیدن سعادت دنیا و آخرت   انشاءالله زیارت شما مورد قبول واقع شود

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس زیارت قبول بازگشت حجاج

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کبوتر حرم امن الهی ، حجی با معرفت پایدار و ماندگار را برایت ارزومندم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چادرنشین عرفات خوش آمدی   بازگشت پروانه کعبه گرامی باد   انشاءالله زیارتتان مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گیرد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زیارت حرم امن الهی و قبور ائمه بقیع مقبول حق باشد . . .   مقدمتان گلباران

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زیارت خانه امن الهی بر شما گوارا باد   امیدوارم خداوند سعادت مجدد سفر به سرزمین وحی را نصیب شما و این حقیر بنماید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کعبه، بوسه گاه هزاران مجنون است که در پی لیلای دیدار، رنجِ بادیه بر دوش کشیده   و بار هجران را تحمّل کرده اند تا به این مَطاف و مسعی برسند   انشاءالله توفیق دوباره شامل حال شما شود .   زیارت شما قبول

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گرامی باد مقدمتان که آمیخته با غبار کعبه ، صفای مدینه   و معطر به عطر قبور ائمه بقیع است . . .   حجکم مقبول سعیکم مشکور

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بازگشت حضرتعالی را از سفر پر از معنویت حج   زیارت مرقد مطهر پیامبر اکرم(ص) و ائمه مظلوم بقیع   را تبریک گفته و امید است با توکل به در گاه الهی   همواره پیروز و سرافراز باشید . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

طاعات و عباداتتان قبول   درجاتتان عالى و انشاءالله این سفر زیارتی براى دنیا وآخرتتان مفید باشد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بازگشت مسرت بخش ازسرزمین مطهّر و منور وحی و نزول قرآن را گرامی می داریم .   حجتان مقبول درگاه حق

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ورود به حریم حرم امن الهی سنگ زدن بر اهریمن درون   و تصفیه روح و جانتان را ارج مینهیم   مقدمتان گلبارن زیارتتان مقبول درگاه حق

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاکفان و عاشقان حرم امن الهی مقدمتان گلباران   زیارت خانه خدا دیدن قبه خضرا و استشمام عطر حضرت زهرا گوارای وجودتان . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشود   حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست . . .   طاعات و عبادات خالصانه شما مورد قبول درگاه حق

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

واقف عرفات و ساعی صفا و مروه قدوم پر برکتتان را به دیده ارج می نهیم . . .   زیارت قبول

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زائرکعبه ، قدومت متبرک به خاک پر برکت بقیع   و روحت سرشار از معرفت طواف حرم امن الهی است . . .   زیارتت مقبول درگاه حق

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی احساس غربت می کنید ، یادتان باشد خدا همین نزدیکی است .   بازگشت شما را از سرزمین صفا و مروه ، سرزمین وحی ، خیر مقدم عرض می کنم   زیارتتان قبول انشاءالله

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مکّه ، کنعانِ اهل ایمان است و کعبه، یوسفِ این دیار   آنچه بر ماست حضور در این مهمانسرا   و آنچه بر خداست پذیرایی از میهمان و   بخشیدن سعادت دنیا و آخرت   انشاءالله زیارت شما مورد قبول واقع شود