بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس روز جمعه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گلی گم کرده ام می جویم او را/به هر گل میرسم می بویم او را گل من نی بود این و نه آنست/گل من مهدی صاحب زمان است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما را به یک کلاف نخ آقا قبول کن/یا ایها العزیز! أبانا! قبول کن آهی در این بساط به غیر از امید نیست/یا ناامیدمان ننما یا، قبول کن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بگذار بگویمت دلم غم دارد/یک عالمه اشک و آه و ماتم دارد عجل بظهور، عصر آدینه ها/ای یوسف فاطمه تو را کم دارد (یا مهدی)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فروغ روی یزدان داری ای دوست/صفای باغ رضوان داری ای دوست تویی یوسف، که در هر کوی و برزن/هزاران پیر کنعان داری ای دوست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این جمعه هم گذشت، تو اما نیامدی/پایان سبز قصه دنیا، نیامدی مانده ست دل اسیر هزاران سؤال تلخ/ای پاسخ هر آنچه معما، نیامدی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یاسمن چهره بیاراست، بیا/شور در گلکده برپاست بیا ای دوای همه علت ها/دیده از عشق تو بیناست، بیا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به ذهن شب زده من ظهور کن مهتاب/ز دشت تیره ظلمت عبور کن مهتاب دلم گرفته، نگارم، ببین که تاریکم/به خاطر دل عاشق، ظهور کن مهتاب اللهم عجل لولیک الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بازآ، دلم ز گردش دوران شکسته است/چون کشتی از تهاجم طوفان شکسته است آیینه خیال نهادم به پیش روی/دیدم که قلبم از غم هجران شکسته است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بی تو چگونه می شود از آسمان نوشت/از انعکاس ساده رنگین کمان نوشت این یک حقیقت است که بی تو بهار من/باید چهار فصل زمان را خزان نوشت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا بوده و هست نور خواهد تابید/تا سلسله حضور خواهد تابید خورشید مه آلوده عالم یک روز/از پنجره ظهور خواهد تابید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یک جمعه از شروع سحر با نبود تو/یک ریز تا نماز عشاء گریه می کنم السلام علیک یا صاحب الزمان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوباره جمعه گذشت و قنوت گریان ماند/دوباره گیسوی نجوای ما پریشان ماند دوباره زمزمه کاسه های خالی ما/پس از نیامدنت گوشه خیابان ماند السلام علیک یا ابا صالح

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتم کنج حرم جامعه را می خواندم/برگ در برگ مفاتیح پر از شبنم شد یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت/یک قدم مانده به او کار جهان درهم شد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا کی غروب جمعه ببینم که مادرم، یک گوشه بغض کرده که این جمعه هم گذشت مولا شمار درد دلم بی نهایت است، تعداد درد من به خدا از رقم گذشت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دلبری داریم که از صاحب دلان دل می برد/غمزه ای مشکل گشا دارد که مشکل می برد گر نقاب از چهره گیرد آن نگار نازنین/پرتو رخساره اش دل های مایل می برد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در کدامین شب کوفه باز خواهی گشت؟ در کدامین اوج، در کدامین عروج، چشم به راه آمدنت در پس تمامی دریچه های زمین ایستاده ام

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس روز جمعه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گلی گم کرده ام می جویم او را/به هر گل میرسم می بویم او را گل من نی بود این و نه آنست/گل من مهدی صاحب زمان است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما را به یک کلاف نخ آقا قبول کن/یا ایها العزیز! أبانا! قبول کن آهی در این بساط به غیر از امید نیست/یا ناامیدمان ننما یا، قبول کن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بگذار بگویمت دلم غم دارد/یک عالمه اشک و آه و ماتم دارد عجل بظهور، عصر آدینه ها/ای یوسف فاطمه تو را کم دارد (یا مهدی)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فروغ روی یزدان داری ای دوست/صفای باغ رضوان داری ای دوست تویی یوسف، که در هر کوی و برزن/هزاران پیر کنعان داری ای دوست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این جمعه هم گذشت، تو اما نیامدی/پایان سبز قصه دنیا، نیامدی مانده ست دل اسیر هزاران سؤال تلخ/ای پاسخ هر آنچه معما، نیامدی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یاسمن چهره بیاراست، بیا/شور در گلکده برپاست بیا ای دوای همه علت ها/دیده از عشق تو بیناست، بیا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به ذهن شب زده من ظهور کن مهتاب/ز دشت تیره ظلمت عبور کن مهتاب دلم گرفته، نگارم، ببین که تاریکم/به خاطر دل عاشق، ظهور کن مهتاب اللهم عجل لولیک الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بازآ، دلم ز گردش دوران شکسته است/چون کشتی از تهاجم طوفان شکسته است آیینه خیال نهادم به پیش روی/دیدم که قلبم از غم هجران شکسته است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بی تو چگونه می شود از آسمان نوشت/از انعکاس ساده رنگین کمان نوشت این یک حقیقت است که بی تو بهار من/باید چهار فصل زمان را خزان نوشت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا بوده و هست نور خواهد تابید/تا سلسله حضور خواهد تابید خورشید مه آلوده عالم یک روز/از پنجره ظهور خواهد تابید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یک جمعه از شروع سحر با نبود تو/یک ریز تا نماز عشاء گریه می کنم السلام علیک یا صاحب الزمان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوباره جمعه گذشت و قنوت گریان ماند/دوباره گیسوی نجوای ما پریشان ماند دوباره زمزمه کاسه های خالی ما/پس از نیامدنت گوشه خیابان ماند السلام علیک یا ابا صالح

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتم کنج حرم جامعه را می خواندم/برگ در برگ مفاتیح پر از شبنم شد یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت/یک قدم مانده به او کار جهان درهم شد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا کی غروب جمعه ببینم که مادرم، یک گوشه بغض کرده که این جمعه هم گذشت مولا شمار درد دلم بی نهایت است، تعداد درد من به خدا از رقم گذشت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دلبری داریم که از صاحب دلان دل می برد/غمزه ای مشکل گشا دارد که مشکل می برد گر نقاب از چهره گیرد آن نگار نازنین/پرتو رخساره اش دل های مایل می برد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در کدامین شب کوفه باز خواهی گشت؟ در کدامین اوج، در کدامین عروج، چشم به راه آمدنت در پس تمامی دریچه های زمین ایستاده ام