بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس روز گل و گیاه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گل برای بوییدن است؛ نه برای چیدن، پس بیایید عمر کوتاه گل ها را کوتاهتر نکنیم. 25 خرداد، روز ملی گل و گیاه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پرورش گل را باید به فرزندان (گل های زندگی) آموخت روز گل و گیاه گرامی باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گل آرامش بخش زندگی ست 25 خرداد، روز ملی گل و گیاه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گل پیام آور طراوت، لطافت و تازگی ست، باید حسش کرد روز گل و گیاه گرامی باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گل زبان گویای بهشت است، باید زبانش را فهمید 25 خرداد، روز ملی گل و گیاه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بیائید در این عمر گذران به کوتاهی عمر گل فکر کنیم و فضای بی روح خانه و محل کار خود را با گیاهان زنده صفا دهیم وبا تقدیم شاخه ای گل بفهمانیم که: بهار را می توان به خانه آورد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت روز گل و گیاه گرامی باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گل هدیه ای ست فرو فرستاده از بهشت/مردم کریمتر شوند اندر نعیم گل روز گل و گیاه گرامی باد

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس روز گل و گیاه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گل برای بوییدن است؛ نه برای چیدن، پس بیایید عمر کوتاه گل ها را کوتاهتر نکنیم. 25 خرداد، روز ملی گل و گیاه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پرورش گل را باید به فرزندان (گل های زندگی) آموخت روز گل و گیاه گرامی باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گل آرامش بخش زندگی ست 25 خرداد، روز ملی گل و گیاه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گل پیام آور طراوت، لطافت و تازگی ست، باید حسش کرد روز گل و گیاه گرامی باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گل زبان گویای بهشت است، باید زبانش را فهمید 25 خرداد، روز ملی گل و گیاه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بیائید در این عمر گذران به کوتاهی عمر گل فکر کنیم و فضای بی روح خانه و محل کار خود را با گیاهان زنده صفا دهیم وبا تقدیم شاخه ای گل بفهمانیم که: بهار را می توان به خانه آورد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت روز گل و گیاه گرامی باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گل هدیه ای ست فرو فرستاده از بهشت/مردم کریمتر شوند اندر نعیم گل روز گل و گیاه گرامی باد