بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس روز ازدواج

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امشب، شبي است که دو نيمه سيب با هم پيوند مي خورند تا گونه هاي زمين از شوق، گل بياندازند. آسمان، تنها سقفي است که اين همه شادي را تاب مي آورد. کوچه در آستانه آمدنتان ايستاده است به شوق.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خورشيد به خانه علي (ع) وارد شد باد صبا همه را خبر رسانيد که: زيور ببنديد؛ نور با نور پيوست و جهان روشن شد. درختان شکوفه هاي خود را بر زمينيان ارزاني داشتند.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ازدواجي ساده با ساز و برگي اندک، اما صفا و صميميتي بسيار صورت گرفت که تحسين همگان را بر انگيخت و اسوه اي براي آيندگان شد آن پيوند ساده و بي ريا جز پيوند دو معصوم و برگزيده، علي (ع) و فاطمه (س)، نبود.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نام علي (ع) و فاطمه (س) لب ها را به شادي واداشته است نوبت عاشقي را در چشم هايِ اکنون مي شود خواند سرود يکدلي در گيسوان نخلستان پيچيده است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب پيوند مرتضي و فاطمه (س) نيست؛ بلکه امشب، شب تجديد يگانگي انسان با ذات خداست و مبارک باد بر همه کائنات، اين لبخند بي زوال پروردگار در گستره خلقت خويش . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اينک، دست مقدس فاطمه (س) ، در دست بي کران علي (ع) حلاوت هلهله فرشتگان را لمس مي کند و شور کبريايي افلاکيان را برمي انگيزد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آمد رود به خانه آن همسري که او / در بين همسران جهان، شهريار بود خالق سپرد اين زر کامل ‌عيار را / دست کسي که زرگر کامل‌ عيار بود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بر اوج محبت علي (ع) اوجي نيست / در بحر بجز کرامتش موجي نيست در کل ممالک و مذاهب به جهان / مانند علي (ع) و فاطمه (س) زوجي نيست سالروز نوراني ترين پيوند هستي مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مظهر احسان و جود خالق يکتا علي است / نور بخش ماه و خورشيد جهان آرا علي (ع) است در ميان کل مردان ز ابتدا تا انتها / در مقام همسري، زيبنده ي زهرا علي (ع) است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

لباس ياس برتن کرد زهرا / کنار دست او بنشست مولا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سالروز پاکترين، زلالترين، شادترين و مقدس ترين پيوند هستي مبارکباد . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عشق را با تو تجربه کردم، امید به زندگی را در تو آموختم. محبت را در قلب تو یافتم. با هر تپش قلبم میگویم دوستت دارم و چشمان همیشه عاشقم در انتظار توست.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مظهر احسان و جود خالق یکتا علی بود نور بخش ماه و خورشید جهان آرا علی بود در میان کل مردان ز ابتدا تا انتها در مقام همسری زیبنده  زهرا علی بود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

لباس یاس بر تن کرد زهرا کنار دست او بنشست مولا محمد خطبه خواند زهرا بلی گفت غلط گفتم بلی نه یا علی گفت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بر اوج محبت علی اوجی نیست در بحر بجز کرامتش موجی نیست در کل ممالک و مذاهب به جهان مانند علی و فاطمه زوجی نیست سالروز نورانی ترین پیوند هستی مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم.

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس روز ازدواج

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امشب، شبي است که دو نيمه سيب با هم پيوند مي خورند تا گونه هاي زمين از شوق، گل بياندازند. آسمان، تنها سقفي است که اين همه شادي را تاب مي آورد. کوچه در آستانه آمدنتان ايستاده است به شوق.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خورشيد به خانه علي (ع) وارد شد باد صبا همه را خبر رسانيد که: زيور ببنديد؛ نور با نور پيوست و جهان روشن شد. درختان شکوفه هاي خود را بر زمينيان ارزاني داشتند.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ازدواجي ساده با ساز و برگي اندک، اما صفا و صميميتي بسيار صورت گرفت که تحسين همگان را بر انگيخت و اسوه اي براي آيندگان شد آن پيوند ساده و بي ريا جز پيوند دو معصوم و برگزيده، علي (ع) و فاطمه (س)، نبود.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نام علي (ع) و فاطمه (س) لب ها را به شادي واداشته است نوبت عاشقي را در چشم هايِ اکنون مي شود خواند سرود يکدلي در گيسوان نخلستان پيچيده است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب پيوند مرتضي و فاطمه (س) نيست؛ بلکه امشب، شب تجديد يگانگي انسان با ذات خداست و مبارک باد بر همه کائنات، اين لبخند بي زوال پروردگار در گستره خلقت خويش . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اينک، دست مقدس فاطمه (س) ، در دست بي کران علي (ع) حلاوت هلهله فرشتگان را لمس مي کند و شور کبريايي افلاکيان را برمي انگيزد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آمد رود به خانه آن همسري که او / در بين همسران جهان، شهريار بود خالق سپرد اين زر کامل ‌عيار را / دست کسي که زرگر کامل‌ عيار بود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بر اوج محبت علي (ع) اوجي نيست / در بحر بجز کرامتش موجي نيست در کل ممالک و مذاهب به جهان / مانند علي (ع) و فاطمه (س) زوجي نيست سالروز نوراني ترين پيوند هستي مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مظهر احسان و جود خالق يکتا علي است / نور بخش ماه و خورشيد جهان آرا علي (ع) است در ميان کل مردان ز ابتدا تا انتها / در مقام همسري، زيبنده ي زهرا علي (ع) است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

لباس ياس برتن کرد زهرا / کنار دست او بنشست مولا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سالروز پاکترين، زلالترين، شادترين و مقدس ترين پيوند هستي مبارکباد . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عشق را با تو تجربه کردم، امید به زندگی را در تو آموختم. محبت را در قلب تو یافتم. با هر تپش قلبم میگویم دوستت دارم و چشمان همیشه عاشقم در انتظار توست.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مظهر احسان و جود خالق یکتا علی بود نور بخش ماه و خورشید جهان آرا علی بود در میان کل مردان ز ابتدا تا انتها در مقام همسری زیبنده  زهرا علی بود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

لباس یاس بر تن کرد زهرا کنار دست او بنشست مولا محمد خطبه خواند زهرا بلی گفت غلط گفتم بلی نه یا علی گفت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بر اوج محبت علی اوجی نیست در بحر بجز کرامتش موجی نیست در کل ممالک و مذاهب به جهان مانند علی و فاطمه زوجی نیست سالروز نورانی ترین پیوند هستی مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم.