بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس فصل پاییز

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این پاییز رو باید بدون خواننده عصر پاییزی گذروند ... خدا رحمت ت کنه مرتضی پاشایی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی صدای خرد شدنت زیر پای عابرها ، قشنگ ترین صدای پاییزه ، دیگه چه فرقی میکنه برگ سبز کدامین درخت بودی .......

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خداحافظ خش خش برگهای پاییز نزدیک شدن به ارزویم رابرای خودم جشن میگیرم...امیدوارم همه به ارزوهای خودبرسند...یلدامبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تعداد اندکی از مردم معنی باران را میفهمند.... بقیه فقط خیس میشوند!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امان از این بوی پاییز و اسمان ابری!که ادم نه خودش میداند دردش چیست نه هیچ کس دیگر! فقط میداند که هرچه هوا سردتر میشود دلش نگاه و اغوشی گرمتر میخواهد.....!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

- ازت متنفرم + منم همین طور . . . . . . . . . . . . . منو اول مهر همین الان یهویی ^ـــــــــــــــ^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گوش کن... صدای نفس های پاییز را میشنوی؟ این زیباترین فصل خدا می آید، غم واندوهت را به برگ درختان آویزان کن... چند روز دیگر میریزند.... پاییزتان مبارک.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هی پاییز!!!!!! هواست راجمع کن، دور تو و تمام عاشقانه هایت را خط میکشم.. اگر با آمدنت او حتی یک سرفه بکند، ...همین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

موقع خريد لباسهاي پاييزي دقت کنيد! لباسهايي بخريد با جيبهايي به اندازه دو دست . . . شايد همين پاييز عاشق شديد ! پيشاپيش پاييزتان مبارک ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همچين عزا گرفتين مهر داره مياد و مدرسه و دانشگاه  . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . انگار قراره درس بخونيم؟؟ . ... . . . يه 4 ساعت دري وري گفتن و خنديدن به معلم و استاد عين منگلا اين حرفا نداره :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چه عاشقانه لب هایش را می بوسد زمین/ و رد پایت را به آغوش می کشید /و چه آهنگی دارد صدای خش خش برگ /که با باد میگوید غم فصل خزان را

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یک دست در جیب چپ و دست دیگر  در جیب راست این اندوه آشنا تصویر پاییز است.....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کـــــــاش بـــہ جـــــــــــآے پـــــــــــــــایـــیـــــــز..... "تــــــــــــــــــــــــو" بـــہ مــهـــــــــــر مــــــے آمــــــــدے.........!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه دیدین امروز یه کیف داره واسه خودش گوشه پیاده رو حرکت میکنه، تعجب نکنین! اینا کلاس اولی اند!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان! برگ هایی که روزی برای آرامش به سکوتشان پناه میبریم… پاییزتون مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یـک دست در جیبِ چَـپ یـک دست در جیبِ راسـت این انـدوهِ آشنــا ... تصـویر پایـیز است

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس فصل پاییز

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این پاییز رو باید بدون خواننده عصر پاییزی گذروند ... خدا رحمت ت کنه مرتضی پاشایی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی صدای خرد شدنت زیر پای عابرها ، قشنگ ترین صدای پاییزه ، دیگه چه فرقی میکنه برگ سبز کدامین درخت بودی .......

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خداحافظ خش خش برگهای پاییز نزدیک شدن به ارزویم رابرای خودم جشن میگیرم...امیدوارم همه به ارزوهای خودبرسند...یلدامبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تعداد اندکی از مردم معنی باران را میفهمند.... بقیه فقط خیس میشوند!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امان از این بوی پاییز و اسمان ابری!که ادم نه خودش میداند دردش چیست نه هیچ کس دیگر! فقط میداند که هرچه هوا سردتر میشود دلش نگاه و اغوشی گرمتر میخواهد.....!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

- ازت متنفرم + منم همین طور . . . . . . . . . . . . . منو اول مهر همین الان یهویی ^ـــــــــــــــ^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گوش کن... صدای نفس های پاییز را میشنوی؟ این زیباترین فصل خدا می آید، غم واندوهت را به برگ درختان آویزان کن... چند روز دیگر میریزند.... پاییزتان مبارک.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هی پاییز!!!!!! هواست راجمع کن، دور تو و تمام عاشقانه هایت را خط میکشم.. اگر با آمدنت او حتی یک سرفه بکند، ...همین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

موقع خريد لباسهاي پاييزي دقت کنيد! لباسهايي بخريد با جيبهايي به اندازه دو دست . . . شايد همين پاييز عاشق شديد ! پيشاپيش پاييزتان مبارک ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همچين عزا گرفتين مهر داره مياد و مدرسه و دانشگاه  . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . انگار قراره درس بخونيم؟؟ . ... . . . يه 4 ساعت دري وري گفتن و خنديدن به معلم و استاد عين منگلا اين حرفا نداره :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چه عاشقانه لب هایش را می بوسد زمین/ و رد پایت را به آغوش می کشید /و چه آهنگی دارد صدای خش خش برگ /که با باد میگوید غم فصل خزان را

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یک دست در جیب چپ و دست دیگر  در جیب راست این اندوه آشنا تصویر پاییز است.....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کـــــــاش بـــہ جـــــــــــآے پـــــــــــــــایـــیـــــــز..... "تــــــــــــــــــــــــو" بـــہ مــهـــــــــــر مــــــے آمــــــــدے.........!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه دیدین امروز یه کیف داره واسه خودش گوشه پیاده رو حرکت میکنه، تعجب نکنین! اینا کلاس اولی اند!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان! برگ هایی که روزی برای آرامش به سکوتشان پناه میبریم… پاییزتون مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یـک دست در جیبِ چَـپ یـک دست در جیبِ راسـت این انـدوهِ آشنــا ... تصـویر پایـیز است