بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس فصل تابستان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من اگر عاشقانه مینویسم.... . . . . . . . . . . . . . بیکارم!!! یه ماه دیگه تحملم کنید مدرسه ها شروع میشه میرم دور درس و مشقمツ∝✍

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تازه میتونی فیوزم برداری قایم کنی که هم کولر خاموش بشه و هم تلویزیون و کامپیوترش! اینو از گروه چت پدرا دزدیدم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

و همانا... . . . اول مهر از رگ گردن به شما نزدیک تر است...!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاشقان آمدن مهر تسلیت بادا باد .. . . . ها چیه فکر کردی میگم مبارک بادا  . . . آغا ما عزا گرفتیم ، چه خوجسته ای شوما به اون خرما ها دست نزن عوضی گرون خریدم..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواص هندوانه . . . . . . . . . . . از لحاظ پزشکی نمیدونم ولی از نظر اقتصادی خیلی خوبه چون کیلو دویست تومنه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کی فکرشو میکرد انقدر زود تموم شه؟؟؟ . . . . تابستونو میگم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همچین عزا گرفتید انگار واقعا میریم مدرسه درس میخونیم!!! . . . بابا چهار ساعت دری وری گفتن و عین مونگولا خندیدن که دیگه اینهمه ماتم نداره!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چقدر زودگذشت،مثه ابر،مثه باد...عید نوروزو یادتونه...الان۶ ماه داره ازش میگذره... پس به فکر خوب زیستن و خوب خندیدن باش :-)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو ایران دو روز هست که هر چی تعطیلات گذروندی رو کوفت آدم میکنه: یکی غروب روز سیزده بدر..(-__-) دوم غروب سی ویکم شهریور...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خداحافظ تلوزیون ای بعدازظهر های شل و ول دراز کشیده زیر باد کولر... گوش سپردن به سمفونی موتور کولر... خداحافظ شربت آبلیموی خنک_بستنی میوه ای یخی خداحافظ تابستان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بهار هم دارد می رود... تابستان یعنی آشتی دوباره ی دست های تو با طبیعت! مگر سر جنگ داری بانو؟! هر سال با تیر می آیی...!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیگه خسته شدم..روز و شبم با جنگ و درگیری میگذره.. . . . . . . . روزا با مگسا شبا با پشه هاااا.. دم طلوع و غروب خورشیدم با هردو جناح چه وضیه خدایی؟؟؟؟ مگس خر است ولی پشه خر تر است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

"امروز سوار تاکسی شدم انگار نشستم تو پلوپز" :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توجه سازمان حمایت از مردان در اعتراض به نامگذاری اولین شب زمستان به نام یلدا  تصمیم گرفت اولین روز تابستان را که بلندتربن روز سال است به نام  ""یداله "" نامگذاری نماید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب آخر خرداد فصلش را تحویل تابستان داد شروع تابستانتون  پر از اتفاقات عالی و پر از حضور پررنگ خدا در تمامی مراحل زندگیتون شبتون پر از آرزوهای دست یافتنی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

‏معمولا روز اول تابستون با خودم عهد میکنم 5 زبان زنده دنیا + اتوکد، طراحی سایت و برنامه نویسی رو یاد بگیرم  ولی آخرش 50تا سریال میبینم :))

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس فصل تابستان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من اگر عاشقانه مینویسم.... . . . . . . . . . . . . . بیکارم!!! یه ماه دیگه تحملم کنید مدرسه ها شروع میشه میرم دور درس و مشقمツ∝✍

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تازه میتونی فیوزم برداری قایم کنی که هم کولر خاموش بشه و هم تلویزیون و کامپیوترش! اینو از گروه چت پدرا دزدیدم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

و همانا... . . . اول مهر از رگ گردن به شما نزدیک تر است...!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاشقان آمدن مهر تسلیت بادا باد .. . . . ها چیه فکر کردی میگم مبارک بادا  . . . آغا ما عزا گرفتیم ، چه خوجسته ای شوما به اون خرما ها دست نزن عوضی گرون خریدم..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواص هندوانه . . . . . . . . . . . از لحاظ پزشکی نمیدونم ولی از نظر اقتصادی خیلی خوبه چون کیلو دویست تومنه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کی فکرشو میکرد انقدر زود تموم شه؟؟؟ . . . . تابستونو میگم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همچین عزا گرفتید انگار واقعا میریم مدرسه درس میخونیم!!! . . . بابا چهار ساعت دری وری گفتن و عین مونگولا خندیدن که دیگه اینهمه ماتم نداره!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چقدر زودگذشت،مثه ابر،مثه باد...عید نوروزو یادتونه...الان۶ ماه داره ازش میگذره... پس به فکر خوب زیستن و خوب خندیدن باش :-)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو ایران دو روز هست که هر چی تعطیلات گذروندی رو کوفت آدم میکنه: یکی غروب روز سیزده بدر..(-__-) دوم غروب سی ویکم شهریور...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خداحافظ تلوزیون ای بعدازظهر های شل و ول دراز کشیده زیر باد کولر... گوش سپردن به سمفونی موتور کولر... خداحافظ شربت آبلیموی خنک_بستنی میوه ای یخی خداحافظ تابستان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بهار هم دارد می رود... تابستان یعنی آشتی دوباره ی دست های تو با طبیعت! مگر سر جنگ داری بانو؟! هر سال با تیر می آیی...!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیگه خسته شدم..روز و شبم با جنگ و درگیری میگذره.. . . . . . . . روزا با مگسا شبا با پشه هاااا.. دم طلوع و غروب خورشیدم با هردو جناح چه وضیه خدایی؟؟؟؟ مگس خر است ولی پشه خر تر است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

"امروز سوار تاکسی شدم انگار نشستم تو پلوپز" :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توجه سازمان حمایت از مردان در اعتراض به نامگذاری اولین شب زمستان به نام یلدا  تصمیم گرفت اولین روز تابستان را که بلندتربن روز سال است به نام  ""یداله "" نامگذاری نماید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب آخر خرداد فصلش را تحویل تابستان داد شروع تابستانتون  پر از اتفاقات عالی و پر از حضور پررنگ خدا در تمامی مراحل زندگیتون شبتون پر از آرزوهای دست یافتنی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

‏معمولا روز اول تابستون با خودم عهد میکنم 5 زبان زنده دنیا + اتوکد، طراحی سایت و برنامه نویسی رو یاد بگیرم  ولی آخرش 50تا سریال میبینم :))