بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس یلدا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب یلدای من آغاز شد....  نه سرخی انار نه لبخند پسته نه شیرینی هندوانه.....  بی تو یلدا زجر آور ترین شب دنیاست  بی من یلدایت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چند روز دیگر تا شب یلدا مانده نمیدانم تنها 1 لحظه طولانی تر از دیروز ... وقتی تو نیستی چه فرقی می کند  برای منی که بی تو در شب های آفتابی زندگی میکنم.... (-.-)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یادمان باشد با آمدن زمستان ، اجاق خاطره ها را روشن بگذاریم تا دچار سردی فاصله ها نشویم . . . ♥ یلدا مبارک ♥

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ببین چگونه قناری ز شوق می لرزد ♥ نترس از شب یلدا بهار آمدنی است ♥ شادیتون 100 شب یلدا ♥ دلتون قد یه دریا ♥ توی این شبای سرما ♥ یادتون همیشه با ما ♥

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توی سرمای این شب طولانی به فکر بی خانه مان هایی که چشم میزنند که زودتر صبح بشه هم هستی ؟ شب یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

و پائيز ثانيه ثانيه مي گذرد يادت نرود... اينجاکسي هست که به اندازه تمام برگ هاي رقصان پائيز برايت آرزوهاي خوب دارد. ازامروز....تا يلدا.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چند قدم مانده به یلدا به شبی خاطره انگیز و بلند به سفیدی زمستان و اناری که دلش قصه ی یکرنگی است. یلدایتان پیشاپیش مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زل میزنم به اینهمه یلدای ناتمام... حل میشوم تمام تو را توی هیچکس... حافظ دوباره گفته نمی آیی بی دلیل... بغضی شکسته تر شده حالا نفس … نفس …

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پائیز است...شور می زند دلم ،نکند طعم انارهای بازار مرا از خاطرت ببرد  یلداتون پیشاپیش مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب یلدا عزیزه هندوونه اگر چه ترش و لیزه هندوونه بهایش را چو پرسیدم ز یارو بگفتا هیس جیزه هندوونه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب یلدا کنار یار بودی به او دلبسته و بیمار بودی شپش هایش گرفتی از سر شب تو ِ نادان مگر بیکار بودی؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما منتظر صبح شب یلداییم دستی به دعا تا فرج فرداییم . . . اللهم عجل لوليك الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میان همهمه برگ های خشک پاییز فقط تو ماندی که هنوز از بهار لبریزی!روزهای آخر پاییزت پر از خش...خش...آرزوهای قشنگ! یلدایت از همین الان مبارک...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

691200 ثانیه به شب یلدامانده یادتون باشه که من اولین بیکاری بودم که نشستم حساب کردم بهتون تبریک گفتم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عمرتون صدشب یلدا،دلتون قدیه دریا،توی این شبهای سرما،یادتون همیشه باما،شادیهاتون به بلندای شب یلدا پیشاپیش یلدات مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اخه من هیچی ندارم که نثار تو کنم تا فدای چشای مثل خمار تو کنم من مثل شبای سرد وبی ستارم  اخه میترسم که سردی برف رو نثار تو کنم یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس یلدا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب یلدای من آغاز شد....  نه سرخی انار نه لبخند پسته نه شیرینی هندوانه.....  بی تو یلدا زجر آور ترین شب دنیاست  بی من یلدایت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چند روز دیگر تا شب یلدا مانده نمیدانم تنها 1 لحظه طولانی تر از دیروز ... وقتی تو نیستی چه فرقی می کند  برای منی که بی تو در شب های آفتابی زندگی میکنم.... (-.-)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یادمان باشد با آمدن زمستان ، اجاق خاطره ها را روشن بگذاریم تا دچار سردی فاصله ها نشویم . . . ♥ یلدا مبارک ♥

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ببین چگونه قناری ز شوق می لرزد ♥ نترس از شب یلدا بهار آمدنی است ♥ شادیتون 100 شب یلدا ♥ دلتون قد یه دریا ♥ توی این شبای سرما ♥ یادتون همیشه با ما ♥

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توی سرمای این شب طولانی به فکر بی خانه مان هایی که چشم میزنند که زودتر صبح بشه هم هستی ؟ شب یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

و پائيز ثانيه ثانيه مي گذرد يادت نرود... اينجاکسي هست که به اندازه تمام برگ هاي رقصان پائيز برايت آرزوهاي خوب دارد. ازامروز....تا يلدا.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چند قدم مانده به یلدا به شبی خاطره انگیز و بلند به سفیدی زمستان و اناری که دلش قصه ی یکرنگی است. یلدایتان پیشاپیش مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زل میزنم به اینهمه یلدای ناتمام... حل میشوم تمام تو را توی هیچکس... حافظ دوباره گفته نمی آیی بی دلیل... بغضی شکسته تر شده حالا نفس … نفس …

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پائیز است...شور می زند دلم ،نکند طعم انارهای بازار مرا از خاطرت ببرد  یلداتون پیشاپیش مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب یلدا عزیزه هندوونه اگر چه ترش و لیزه هندوونه بهایش را چو پرسیدم ز یارو بگفتا هیس جیزه هندوونه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب یلدا کنار یار بودی به او دلبسته و بیمار بودی شپش هایش گرفتی از سر شب تو ِ نادان مگر بیکار بودی؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما منتظر صبح شب یلداییم دستی به دعا تا فرج فرداییم . . . اللهم عجل لوليك الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میان همهمه برگ های خشک پاییز فقط تو ماندی که هنوز از بهار لبریزی!روزهای آخر پاییزت پر از خش...خش...آرزوهای قشنگ! یلدایت از همین الان مبارک...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

691200 ثانیه به شب یلدامانده یادتون باشه که من اولین بیکاری بودم که نشستم حساب کردم بهتون تبریک گفتم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عمرتون صدشب یلدا،دلتون قدیه دریا،توی این شبهای سرما،یادتون همیشه باما،شادیهاتون به بلندای شب یلدا پیشاپیش یلدات مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اخه من هیچی ندارم که نثار تو کنم تا فدای چشای مثل خمار تو کنم من مثل شبای سرد وبی ستارم  اخه میترسم که سردی برف رو نثار تو کنم یلدا مبارک