بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس یلدا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آری ام شب شب یلدا است   شب فال   شب عشق   شب هندوانه   وشب آزادی وشب رهایی   چیزی به یادم نمی آید   جز اینکه   امشب شب تنهایی من است   یلدایت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب یلدا و وصف بی مثالش   خداوندا مخواه ، هرگز زوالش   شب یلدا فراتر از همه شب   نبینم هیچ کس افتاده در تب   شب یلدا زحزن و غم مبراست   شب یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با تو من عزیز عشقم دیگه هیچ غمی ندارم   واسه ی همیشه ی عمر،عاشقونه دل میذارم   با تو یلدا پره عشقه،عشقی از جنس عزیزش    که نمیتونه بگیره کسی از دل،عشق پاکش . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب یلدای من آغاز شد   نه سرخی انار نه لبخند پسته نه شیرینی هندوانه   بی تو یلدا زجر آور ترین شب دنیاست   بی من یلدایت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر چه از روشنی و سرخی داریم برداریم کنار هم بنشیینیم   و بگذاریم که دوستی ها سدی باشند در برابر تاریکی ها   یلدایتان رویایی…روزهایتان پر فروغ، شبهایتان ستاره باران . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یلداست ، بگذاریم هر چه تاریکی هست   هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد   امشب بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست . . .   شب یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بیا ماه من و یلدای من باش   شب بارانیه دی ماه من باش   بیا زیباترین مجنون این شب   یه عمری با من و لیلای من باش . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شبای چله، کرسی و پتوی چل تیکه، انار سرخ و چل گیس عاشق   شبای یلدا، آدمای تنها، بخاریای آهنی و غصه ی فردا، قصه های کوتاه و سوز و سرما

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فردا روز بزرگیه روزی که منتظرش بودی چشم همه به توه   خیلی روت حساب کردم فردا شمرده میشی جوجه !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب یلدا کنار یار بودم   به او دلبسته و بیمار بودم   شپش هایش گرفتم از سر شب !   منِ نادان مگر بیکار بودم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یلدا شب پیوند دل و خاطره است   دیدار من و برف لب پنجره است   یلدا شب هندوانه و فال و غزل   کار دل من بی تو ولی یکسره است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلام ای دیر آشنای لوند دوران   ای دخترک باز مانده قرون و اعصار   ای بهانه بیداری ادب رنجور ایران   امشب ایران محفل اش هست باتو بیدار . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روی گلتون به سرخی انار   شبتون به شیرینی هندوانه   خنده هاتون مثل پسته   و عمرتون به بلندی یلدا   شب یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با سلام، اگر در صحت و سلامت به سر می برید،   لطفا به این شماره پیامک خالی بفرستید   طرح سر شماری جوجه های آخر پاییز!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رویت به سرخی انار شبت به شیرینی هندوونه   خنده ات مثه پسته و عمرت به بلندی یلدا . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از غم به جان آمد دلم درمان ندارد   شام غریبان را سحر امکان ندارد   امشب شب مهتاب و یلدا با هم آمد   تکرار تلخ ماجرا پایان ندارد

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس یلدا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آری ام شب شب یلدا است   شب فال   شب عشق   شب هندوانه   وشب آزادی وشب رهایی   چیزی به یادم نمی آید   جز اینکه   امشب شب تنهایی من است   یلدایت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب یلدا و وصف بی مثالش   خداوندا مخواه ، هرگز زوالش   شب یلدا فراتر از همه شب   نبینم هیچ کس افتاده در تب   شب یلدا زحزن و غم مبراست   شب یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با تو من عزیز عشقم دیگه هیچ غمی ندارم   واسه ی همیشه ی عمر،عاشقونه دل میذارم   با تو یلدا پره عشقه،عشقی از جنس عزیزش    که نمیتونه بگیره کسی از دل،عشق پاکش . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب یلدای من آغاز شد   نه سرخی انار نه لبخند پسته نه شیرینی هندوانه   بی تو یلدا زجر آور ترین شب دنیاست   بی من یلدایت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر چه از روشنی و سرخی داریم برداریم کنار هم بنشیینیم   و بگذاریم که دوستی ها سدی باشند در برابر تاریکی ها   یلدایتان رویایی…روزهایتان پر فروغ، شبهایتان ستاره باران . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یلداست ، بگذاریم هر چه تاریکی هست   هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد   امشب بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست . . .   شب یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بیا ماه من و یلدای من باش   شب بارانیه دی ماه من باش   بیا زیباترین مجنون این شب   یه عمری با من و لیلای من باش . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شبای چله، کرسی و پتوی چل تیکه، انار سرخ و چل گیس عاشق   شبای یلدا، آدمای تنها، بخاریای آهنی و غصه ی فردا، قصه های کوتاه و سوز و سرما

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فردا روز بزرگیه روزی که منتظرش بودی چشم همه به توه   خیلی روت حساب کردم فردا شمرده میشی جوجه !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب یلدا کنار یار بودم   به او دلبسته و بیمار بودم   شپش هایش گرفتم از سر شب !   منِ نادان مگر بیکار بودم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یلدا شب پیوند دل و خاطره است   دیدار من و برف لب پنجره است   یلدا شب هندوانه و فال و غزل   کار دل من بی تو ولی یکسره است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلام ای دیر آشنای لوند دوران   ای دخترک باز مانده قرون و اعصار   ای بهانه بیداری ادب رنجور ایران   امشب ایران محفل اش هست باتو بیدار . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روی گلتون به سرخی انار   شبتون به شیرینی هندوانه   خنده هاتون مثل پسته   و عمرتون به بلندی یلدا   شب یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با سلام، اگر در صحت و سلامت به سر می برید،   لطفا به این شماره پیامک خالی بفرستید   طرح سر شماری جوجه های آخر پاییز!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رویت به سرخی انار شبت به شیرینی هندوونه   خنده ات مثه پسته و عمرت به بلندی یلدا . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از غم به جان آمد دلم درمان ندارد   شام غریبان را سحر امکان ندارد   امشب شب مهتاب و یلدا با هم آمد   تکرار تلخ ماجرا پایان ندارد