بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس یلدا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام میگه چند شب دیگه شب یلداست !!! بهش میگم به سلامتی خوب چه خبر هست حالا ؟!؟!  میگه هیچی , میخواستم بگم یه دقیقه بیشتر تو وایبری !!! من O _ o  بابام ^ _ - شب یلدا @ _ @

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گویند که یلدا شب عشق بازیست گویند که یلدا شب طولانیست بارها گفته ام آنجا میان غربت شام یلدای دخترکی طشت طلاییست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوش بحال... "انارها" و "انجیرها" دلتنگ که میشن... میترکن. یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یک پاییزه دیگه هم اومد و رفت.دنیا عوض نشد اما دوست داشتن تو کهنه تر و شیرین تر شد.مهربونم عمر شادی هایت به بلندی یلدا پیشاپیش یلدات مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلامتی شب یلــــــــــــــــــــــــــــــــدا که وقتی مدرسه میرفتیم فرداش نصف کلاس حالـــــــــــــــــــــــت تهوع داشتن... هی یادش بخیر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امشب جایی نری میخام بشمرمت . . . . جوجو یلدات مبارک :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من امشب دارم میرم، فکرنکنم دیگه همدیگه رو ببینیم... منو فراموش نکن و بخاطر تمام بدی هام منو ببخش :( . . . . **از طرف پاییز** یلــــــــدا مبـــــارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بدو که روز کوتاهه / پاییز آخر راهه هندونه رو آوردی ؟ / جوجه هاتو شمردی ؟ زمستون میشه فردا / مبارک باشه یلدا !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مگر می شود زندگی مرا به هم ریخته آفریده باشد، خدای دانه های انار... یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻭﺍﺑﺴﻴﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ پاﻳﻴﺰﺕ ﺑﺨﻴﺮ ﺩﻭﺳﺖ جهارﻓﺼﻞ ﻣﻦ.... یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

53 میلیارد ثانیه به شب یلدا‎ ‎مانده، یادتوووووون باشه که من اولین بیکاری بودم که بهتون تبریک گفتم! ^_^ دکترم رفتم،گفته فعلا بی خطرم :| نگران نباشین :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب یلدا قدم آرام بردار  کمی هم احترام ما بردار تو میبینی ربابم غصه دار است بنی هاشم هنوز هم داغ دار است شب یلدا توهم چله نشین باش سیه پوش غم سالار دین باش

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يلدا يعني يادمان باشد كه زندگي آنقدر كوتاه است , كه يك دقيقه بيشتر با هم بودن را بايد جشن گرفت. پيشاپيش يلداتون مبارك **^^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گفتند نیست از شب یلدا درازتر پیداست که عاشق نبوده اند یلدات مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چه سخاوتمند است پاییز که شکوه بلندترین شبش را عاشقانه پیشکش تولد تو خاطره کرد.. تولد یلداییت مبارک دوست خوبم ..... ^ــــــــــــــــ^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چون تیر رها گشته زچله شد ه ایم مهمان شما در شب چله شده ایم از بر کت این سفره ی الوان شما تا خرخره خورده چاق و چله شد ه ایم.  یلداتون پیشاپیش مبارک.

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس یلدا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام میگه چند شب دیگه شب یلداست !!! بهش میگم به سلامتی خوب چه خبر هست حالا ؟!؟!  میگه هیچی , میخواستم بگم یه دقیقه بیشتر تو وایبری !!! من O _ o  بابام ^ _ - شب یلدا @ _ @

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گویند که یلدا شب عشق بازیست گویند که یلدا شب طولانیست بارها گفته ام آنجا میان غربت شام یلدای دخترکی طشت طلاییست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوش بحال... "انارها" و "انجیرها" دلتنگ که میشن... میترکن. یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یک پاییزه دیگه هم اومد و رفت.دنیا عوض نشد اما دوست داشتن تو کهنه تر و شیرین تر شد.مهربونم عمر شادی هایت به بلندی یلدا پیشاپیش یلدات مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلامتی شب یلــــــــــــــــــــــــــــــــدا که وقتی مدرسه میرفتیم فرداش نصف کلاس حالـــــــــــــــــــــــت تهوع داشتن... هی یادش بخیر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امشب جایی نری میخام بشمرمت . . . . جوجو یلدات مبارک :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من امشب دارم میرم، فکرنکنم دیگه همدیگه رو ببینیم... منو فراموش نکن و بخاطر تمام بدی هام منو ببخش :( . . . . **از طرف پاییز** یلــــــــدا مبـــــارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بدو که روز کوتاهه / پاییز آخر راهه هندونه رو آوردی ؟ / جوجه هاتو شمردی ؟ زمستون میشه فردا / مبارک باشه یلدا !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مگر می شود زندگی مرا به هم ریخته آفریده باشد، خدای دانه های انار... یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻭﺍﺑﺴﻴﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ پاﻳﻴﺰﺕ ﺑﺨﻴﺮ ﺩﻭﺳﺖ جهارﻓﺼﻞ ﻣﻦ.... یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

53 میلیارد ثانیه به شب یلدا‎ ‎مانده، یادتوووووون باشه که من اولین بیکاری بودم که بهتون تبریک گفتم! ^_^ دکترم رفتم،گفته فعلا بی خطرم :| نگران نباشین :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب یلدا قدم آرام بردار  کمی هم احترام ما بردار تو میبینی ربابم غصه دار است بنی هاشم هنوز هم داغ دار است شب یلدا توهم چله نشین باش سیه پوش غم سالار دین باش

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يلدا يعني يادمان باشد كه زندگي آنقدر كوتاه است , كه يك دقيقه بيشتر با هم بودن را بايد جشن گرفت. پيشاپيش يلداتون مبارك **^^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گفتند نیست از شب یلدا درازتر پیداست که عاشق نبوده اند یلدات مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چه سخاوتمند است پاییز که شکوه بلندترین شبش را عاشقانه پیشکش تولد تو خاطره کرد.. تولد یلداییت مبارک دوست خوبم ..... ^ــــــــــــــــ^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چون تیر رها گشته زچله شد ه ایم مهمان شما در شب چله شده ایم از بر کت این سفره ی الوان شما تا خرخره خورده چاق و چله شد ه ایم.  یلداتون پیشاپیش مبارک.