بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس یلدا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روی گلتون به سرخی انار ، شبتون به شیرینی هندوانه خنده هاتون مثل پسته و عمرتون به بلندی هزاران شب یلدا  شب یلدا مبارک...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دمان باشد با آمدن زمستان اجاق خاطره ها را روشن بگذاریم و  به یکدیگر محبت کنیم تا دچار سردی فاصله ها نشویم … یلدایتان مبـــارکـــــ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قیمت پماد سوختگی شب یلدا(چله)خیلی خیلی بالا میره. اگه نگرفتی زود تر بخرش شاید هندوانه ای که گرفتی سفید در بیاد هااا اون وقت لازمت میشه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

محفل آریائی تان طلائی ٬ دلهایتان دریائی شادیهایتان یلدائی ٬ پیشاپیش مبارک باد این شب اهورائی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

7 شاخه گل شقایق برات فرستادم از امروز روزی یه دونشو بردار وقتی تموم شد یادت باشه اولین نفری که بهت یلدا رو تبریک گفت من بودم .پیشاپیش یلداتوون مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شده یلدا مقارن با محرم / نمی دانم بخندم یا بگریم  مبارک، تسلیت عید و عزاتان / پس از شادی بخور یک ذره هم غم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یلداست ، بگذاریم هر چه تاریکی هست  هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد  امشب بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست . . .  شب یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب یلدای من آغاز شد  نه سرخی انار نه لبخند پسته نه شیرینی هندوانه  بی تو یلدا زجر آور ترین شب دنیاست  بی من یلدایت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آری ام شب شب یلدا است  شب فال  شب عشق  شب هندوانه  وشب آزادی وشب رهایی  چیزی به یادم نمی آید  جز اینکه  امشب شب تنهایی من است  یلدایت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من بلندای شب یلدا را تا خود صبح شکیبا بودم  شب شوریده ی بی فردا را با خیال تو به فردا کردم  چه شبی بود ، عجب زجری بود  غم آن شب که شب یلدا بود . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب یلدا همیشه جاودانی است / زمستان را بهارزندگانی است  شب یلدا شب فر و کیان است / نشان ازسنت ایرانیان است  یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امسال چه زیباست شب یلدای من طولانی ترین شبی که به تو  فکر مکینم و از یادآوری نگاه پر مهرت شب سیاهم  لبریز از نور عشق میشود معبودم  یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سهم من از شب یلدا شاید…  قصه ای از غصه و انار سرخی که پر از دلتنگی ست  غم هایم بلند همانند شب یلداست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب یلدا شب بزم و سرور است  شبی طولانی و غمها بدور است  شباهنگام تا وقت سحرگاه  بساط خنده و شادی چه جوراست  یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امشب را به نور قرنها قدمت جاری نگه داریم  شب یلدا ، این شب زایش مهر و میترا ، شب زایش نور و روشنائی  بر تو ایرانی مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

باور به نور و روشنایی است  که شام تیره ،از دل شب یلدا  جشن مهر و روشنایی به ما هدیه میدهد  یلدا یتان مبارک

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس یلدا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روی گلتون به سرخی انار ، شبتون به شیرینی هندوانه خنده هاتون مثل پسته و عمرتون به بلندی هزاران شب یلدا  شب یلدا مبارک...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دمان باشد با آمدن زمستان اجاق خاطره ها را روشن بگذاریم و  به یکدیگر محبت کنیم تا دچار سردی فاصله ها نشویم … یلدایتان مبـــارکـــــ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قیمت پماد سوختگی شب یلدا(چله)خیلی خیلی بالا میره. اگه نگرفتی زود تر بخرش شاید هندوانه ای که گرفتی سفید در بیاد هااا اون وقت لازمت میشه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

محفل آریائی تان طلائی ٬ دلهایتان دریائی شادیهایتان یلدائی ٬ پیشاپیش مبارک باد این شب اهورائی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

7 شاخه گل شقایق برات فرستادم از امروز روزی یه دونشو بردار وقتی تموم شد یادت باشه اولین نفری که بهت یلدا رو تبریک گفت من بودم .پیشاپیش یلداتوون مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شده یلدا مقارن با محرم / نمی دانم بخندم یا بگریم  مبارک، تسلیت عید و عزاتان / پس از شادی بخور یک ذره هم غم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یلداست ، بگذاریم هر چه تاریکی هست  هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد  امشب بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست . . .  شب یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب یلدای من آغاز شد  نه سرخی انار نه لبخند پسته نه شیرینی هندوانه  بی تو یلدا زجر آور ترین شب دنیاست  بی من یلدایت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آری ام شب شب یلدا است  شب فال  شب عشق  شب هندوانه  وشب آزادی وشب رهایی  چیزی به یادم نمی آید  جز اینکه  امشب شب تنهایی من است  یلدایت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من بلندای شب یلدا را تا خود صبح شکیبا بودم  شب شوریده ی بی فردا را با خیال تو به فردا کردم  چه شبی بود ، عجب زجری بود  غم آن شب که شب یلدا بود . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب یلدا همیشه جاودانی است / زمستان را بهارزندگانی است  شب یلدا شب فر و کیان است / نشان ازسنت ایرانیان است  یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امسال چه زیباست شب یلدای من طولانی ترین شبی که به تو  فکر مکینم و از یادآوری نگاه پر مهرت شب سیاهم  لبریز از نور عشق میشود معبودم  یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سهم من از شب یلدا شاید…  قصه ای از غصه و انار سرخی که پر از دلتنگی ست  غم هایم بلند همانند شب یلداست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب یلدا شب بزم و سرور است  شبی طولانی و غمها بدور است  شباهنگام تا وقت سحرگاه  بساط خنده و شادی چه جوراست  یلدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امشب را به نور قرنها قدمت جاری نگه داریم  شب یلدا ، این شب زایش مهر و میترا ، شب زایش نور و روشنائی  بر تو ایرانی مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

باور به نور و روشنایی است  که شام تیره ،از دل شب یلدا  جشن مهر و روشنایی به ما هدیه میدهد  یلدا یتان مبارک