بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس ماه رمضان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شهر الرمضان الذی انزل فیه القرآن  ماه مبارک رمضان دوری از گناه، ما انس با قرآن ماه ضیافت الله بر شما و خانواده محترمتان گرامی باد .  “ طاعت و عبادت شما قبول درگاه حق ”

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کاش که همسایه ما می شدی ، مایه آرامش ما می شدی هر که به دیدار تو نایل شود،یک شبه حلال مسائل شود  “ یا مهدی ادرکنی ”  ماه اجابت دعا و رحمت خدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در میکده گشودند، خدایا مپسند، که درین بزم و طرب ما، سوی تقوا نرویم .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سزاوارترین مردم به احترام کسانی هستند که به تادیب خود می کوشند .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

می گویند هر وقت آب می نوشی بگو یا حسین(ع)  این روزها که آب می بینی و نمی نوشی آرام بگو یا اباالفضل(ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نهج البلاغه: آرام باش، توکل کن، تفکر کن، سپس آستینها را بالا بزن ، آنگاه دستان خداوند را می بینی که زودتر از تو دست به کار شده است .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماه رمضان آمد، آن بند دهان آمد / زد بر دهن بسته تا لذت لب بیند  آمد قدح روزه، بشکست قدح ها را / تا منکر این عشرت بی باده طرب بیند .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای روزه داران اگر چنین می خواهید ، دهان از آنچه غیر خدایی است ببندید  و چشم را به آنچه شیطانی است نگشایید و گوش را آلوده هر زمزمه پلید نسازید  و حتی خیال باطل را هم از دروازه دلها بزدایید .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای دوست ز رحمت دل اگاهم ده / در ماه دعا سیر الی اللهم ده  ماه رمضان و ماه مهمانی توست / در محفل مهمانی خود راهم ده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رمضانا تو بهترین ماهی / چون که ماه ضیافت اللّهی  خوش عمل هر که بود در رمضان / ترک منکر نمود در رمضان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رمضان شهر عشق و عرفان است / رمضان بحر فیض و احسان است  رمــضــــان، مــاه عــتــرت و قــرآن / گــــاه تــــجدید عهد و پیمان است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در خلوت شب ز حــق صـدا می آید / از عطر سحر بوی خدا می آید  با گوش دگر شنو به غوغای سکوت / کز مرغ شب ، آواز دعا می آید  ماه رمضان مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای در غرور نفس به سر برده روزگار / برخیز ، کارکن ، که کنونست وقت کار  ای دوست ! ماه روزه رسید و تو خفته‌ای / آخر زخواب غفلت دیرینه سر برآر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حکمت روزه داشتن بگذار / باز هم گفته و شنیده شود  صبرت آموزد و تسلط نفس / و ز تو شیطان تو رمیده شود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا ز رویت گرفته ام روزه جز به یادت نکرده ام افطار... اللهم عجل لولیک الفرج " عیدسعید فطر مبارک"

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عيدرمضان آمدوماه رمضان رفت صدشكر كه اين امدوصدحيف كه ان رفت

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس ماه رمضان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شهر الرمضان الذی انزل فیه القرآن  ماه مبارک رمضان دوری از گناه، ما انس با قرآن ماه ضیافت الله بر شما و خانواده محترمتان گرامی باد .  “ طاعت و عبادت شما قبول درگاه حق ”

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کاش که همسایه ما می شدی ، مایه آرامش ما می شدی هر که به دیدار تو نایل شود،یک شبه حلال مسائل شود  “ یا مهدی ادرکنی ”  ماه اجابت دعا و رحمت خدا مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در میکده گشودند، خدایا مپسند، که درین بزم و طرب ما، سوی تقوا نرویم .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سزاوارترین مردم به احترام کسانی هستند که به تادیب خود می کوشند .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

می گویند هر وقت آب می نوشی بگو یا حسین(ع)  این روزها که آب می بینی و نمی نوشی آرام بگو یا اباالفضل(ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نهج البلاغه: آرام باش، توکل کن، تفکر کن، سپس آستینها را بالا بزن ، آنگاه دستان خداوند را می بینی که زودتر از تو دست به کار شده است .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماه رمضان آمد، آن بند دهان آمد / زد بر دهن بسته تا لذت لب بیند  آمد قدح روزه، بشکست قدح ها را / تا منکر این عشرت بی باده طرب بیند .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای روزه داران اگر چنین می خواهید ، دهان از آنچه غیر خدایی است ببندید  و چشم را به آنچه شیطانی است نگشایید و گوش را آلوده هر زمزمه پلید نسازید  و حتی خیال باطل را هم از دروازه دلها بزدایید .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای دوست ز رحمت دل اگاهم ده / در ماه دعا سیر الی اللهم ده  ماه رمضان و ماه مهمانی توست / در محفل مهمانی خود راهم ده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رمضانا تو بهترین ماهی / چون که ماه ضیافت اللّهی  خوش عمل هر که بود در رمضان / ترک منکر نمود در رمضان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رمضان شهر عشق و عرفان است / رمضان بحر فیض و احسان است  رمــضــــان، مــاه عــتــرت و قــرآن / گــــاه تــــجدید عهد و پیمان است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در خلوت شب ز حــق صـدا می آید / از عطر سحر بوی خدا می آید  با گوش دگر شنو به غوغای سکوت / کز مرغ شب ، آواز دعا می آید  ماه رمضان مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای در غرور نفس به سر برده روزگار / برخیز ، کارکن ، که کنونست وقت کار  ای دوست ! ماه روزه رسید و تو خفته‌ای / آخر زخواب غفلت دیرینه سر برآر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حکمت روزه داشتن بگذار / باز هم گفته و شنیده شود  صبرت آموزد و تسلط نفس / و ز تو شیطان تو رمیده شود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا ز رویت گرفته ام روزه جز به یادت نکرده ام افطار... اللهم عجل لولیک الفرج " عیدسعید فطر مبارک"

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عيدرمضان آمدوماه رمضان رفت صدشكر كه اين امدوصدحيف كه ان رفت