بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس ماه رمضان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آمد آن ماهی که نامش رمضان است   معده از آمدنش شدیدا نگران است !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا / مستعد سفـــر شهر خدا کرد مرا   از گلستان کرم طرفه نسیـمی بوزید / که سراپای پر از عطر و صفا کرد مرا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حکمت روزه داشتـن بگـذار / باز هم گفته و شنیده شود   صبرت آمــوزد و تسلط نفـس / و ز تو شیطان تو رمیده شود . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به عاصیان وعده ی رحمت رسید   ماهی سرشار از برکت و رحمت و عبادت های پذیرفته شده   برایتان آرزومندم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن   (ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماه رمضان، ماه مفروش کردن قدوم شب قدر با اشکهای شوق   برای درک «زیباترین لحظهء حیات انسانی» است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هرچه داریم از خداست و هرچه توان داریم برای خدا باید خرج کنیم.   با ادب خاص خود وارد این مهمانی بی مانند بشویم . . .   ماه رمضان بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماه در خودنگری و خودکاوشی / لب فرو بستن ، نگفتن ، خاموشی   درک مسکین از دل و جان کردن است / زندگی همچون فقیران کردن است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه   در ماه پر خیر و برکت رمضان برایتان قبولی طاعات و عبادات را آرزومندم . . .   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روزه یعنی نفس خود پاک کن / قلب ابلیس درونت چاک کن   راه پرواز است سوی آسمان / ماه گردیدن بسان عاشقان   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روزه ، تمرین کلاس زندگی / درس ایثار و خلوص و بندگی   روزه ، زنجیر هوا گسستن است / دیو و بت های درون بشکستن است  . . .   فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مارا به دعا کاش نسازند فراموش   رندان سحرخیز که صاحب نفسانند . . .   فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رمضان آمد و روان بگذشت / بود ماهی به یک زمان بگذشت   شب قدری به عارفان بنمود / این معانی از آن بیان بگذشت  . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آن که در عشق تو شد سخت گرفتار منم وانکه گردیده به دور تو چو پرگار منم آن که بر ضد ستم کار خروشید تویی وانکه مردانه تو را گشت هوادار منم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رمضــان چــشمــه عـطــای خـــدا / ماه عفو و گذشت و غفــران است  رمــضــان رهــنـــمــا و راه گــشــا / بهــر گــم گـشتگان حـیــران است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

باز آى و دل تنـگ مرا مونس جان بـاش / وین سوخته را محـرم اســرار نهان بـاش  زان باده که در میکده عشـق فروشــند / ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس ماه رمضان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آمد آن ماهی که نامش رمضان است   معده از آمدنش شدیدا نگران است !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا / مستعد سفـــر شهر خدا کرد مرا   از گلستان کرم طرفه نسیـمی بوزید / که سراپای پر از عطر و صفا کرد مرا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حکمت روزه داشتـن بگـذار / باز هم گفته و شنیده شود   صبرت آمــوزد و تسلط نفـس / و ز تو شیطان تو رمیده شود . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به عاصیان وعده ی رحمت رسید   ماهی سرشار از برکت و رحمت و عبادت های پذیرفته شده   برایتان آرزومندم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن   (ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماه رمضان، ماه مفروش کردن قدوم شب قدر با اشکهای شوق   برای درک «زیباترین لحظهء حیات انسانی» است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هرچه داریم از خداست و هرچه توان داریم برای خدا باید خرج کنیم.   با ادب خاص خود وارد این مهمانی بی مانند بشویم . . .   ماه رمضان بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماه در خودنگری و خودکاوشی / لب فرو بستن ، نگفتن ، خاموشی   درک مسکین از دل و جان کردن است / زندگی همچون فقیران کردن است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه   در ماه پر خیر و برکت رمضان برایتان قبولی طاعات و عبادات را آرزومندم . . .   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روزه یعنی نفس خود پاک کن / قلب ابلیس درونت چاک کن   راه پرواز است سوی آسمان / ماه گردیدن بسان عاشقان   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روزه ، تمرین کلاس زندگی / درس ایثار و خلوص و بندگی   روزه ، زنجیر هوا گسستن است / دیو و بت های درون بشکستن است  . . .   فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مارا به دعا کاش نسازند فراموش   رندان سحرخیز که صاحب نفسانند . . .   فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رمضان آمد و روان بگذشت / بود ماهی به یک زمان بگذشت   شب قدری به عارفان بنمود / این معانی از آن بیان بگذشت  . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آن که در عشق تو شد سخت گرفتار منم وانکه گردیده به دور تو چو پرگار منم آن که بر ضد ستم کار خروشید تویی وانکه مردانه تو را گشت هوادار منم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رمضــان چــشمــه عـطــای خـــدا / ماه عفو و گذشت و غفــران است  رمــضــان رهــنـــمــا و راه گــشــا / بهــر گــم گـشتگان حـیــران است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

باز آى و دل تنـگ مرا مونس جان بـاش / وین سوخته را محـرم اســرار نهان بـاش  زان باده که در میکده عشـق فروشــند / ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش