بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس ماه رمضان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدایا کمکمان کن که در این ماه رمضان   تمرین کنیم ترک هرآنچه که درک دوران ظهور را به تأخیر می اندازد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماه رمضان   برای آن است که یک ماه مرخصی از زمین برای سفر به ملکوت بگیریم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماه مبارک رمضان، بهترین ماه ها   ماه میهمانی خدا، ماه خوبی ها   ماه شب های قدر، ماه دعا ونیایش   ماه رحمت و آمرزش و ماه خیر و برکت بر شما دوستان عزیزم مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چو بر نیمه رسید ماه مبارک   بیامد لطفی از رب تبارک   شبر،نیکو خصال و ماه صورت   کریم و اسوه در زهد و بلاغت . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماه رمضان   ماه برچیده شدن ، «بساط شیاطین»   از عرصه زندگی اولاد آدم و حضور ملموس ملائک در اطراف   «صائمین مشتاق شیدایی» است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماه رمضان   ماه مفروش کردن قدوم شب قدر با اشکهای شوق برای درک   «زیباترین لحظهء حیات انسانی» است.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

باز امشب حق صدایم کرده است   وارد مهمانسرایم کرده است   با همه نقصی که در من بوده است   بازهم او دعوتم بنموده است   حلول ماه مبارک رمضان بر مهمان ضیافت الهی مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چون ندارم چیز بهر خوردنم   ماه روزه ،روزه خواری می کنم   چون به پایان می رسد ماه صیام   از فراقش آه و زاری می کنم !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در خانه ما ز خوردنی چیزی نیست   ای روزه میا وگرنه خواهم خوردت !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هرچند که روزه است حاجی رمضان   تا خرخره می خورد حقوق دگران   یک ذره غبار اگر رود توی گلوش   از بابت روزه می شود دل نگران !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای کسانیکه روزه نمیگیرید…….حداقل افطار کنید….. !   چون از قدیم گویند کار را آن کرد که تمام کرد !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به طرف میگن چرا روزه نمیگیری؟   میگه :  مشکل دارم، نمیشه   مشگن مشکلت چیه ؟   میگه : گرسنه ام میشه !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تابلو هلال احمر رو به غضنفر نشون میدن   میگن معنی این تو جاده چیه؟   میگه به ماه مبارک رمضان نزدیک میشوی !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما فردا شب واسه افطار میایم خونتون   (ستادایجاد رعب و وحشت درماه رمضان) !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

باز ماه رمضان آمدست و روزه / رایگان گشت بلیط اتوبوس و موزه   باز در بند شدند لات و ابلیس و هبل / باز بلبل به چمن می فروشد غمزه   بعد افطار دلت گرد و قلمبه گردد / بس که خوردی کباب جوجه یکروزه !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اندکی صبر …   “زولبیا بامیه ” نزدیک است !

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس ماه رمضان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدایا کمکمان کن که در این ماه رمضان   تمرین کنیم ترک هرآنچه که درک دوران ظهور را به تأخیر می اندازد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماه رمضان   برای آن است که یک ماه مرخصی از زمین برای سفر به ملکوت بگیریم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماه مبارک رمضان، بهترین ماه ها   ماه میهمانی خدا، ماه خوبی ها   ماه شب های قدر، ماه دعا ونیایش   ماه رحمت و آمرزش و ماه خیر و برکت بر شما دوستان عزیزم مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چو بر نیمه رسید ماه مبارک   بیامد لطفی از رب تبارک   شبر،نیکو خصال و ماه صورت   کریم و اسوه در زهد و بلاغت . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماه رمضان   ماه برچیده شدن ، «بساط شیاطین»   از عرصه زندگی اولاد آدم و حضور ملموس ملائک در اطراف   «صائمین مشتاق شیدایی» است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماه رمضان   ماه مفروش کردن قدوم شب قدر با اشکهای شوق برای درک   «زیباترین لحظهء حیات انسانی» است.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

باز امشب حق صدایم کرده است   وارد مهمانسرایم کرده است   با همه نقصی که در من بوده است   بازهم او دعوتم بنموده است   حلول ماه مبارک رمضان بر مهمان ضیافت الهی مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چون ندارم چیز بهر خوردنم   ماه روزه ،روزه خواری می کنم   چون به پایان می رسد ماه صیام   از فراقش آه و زاری می کنم !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در خانه ما ز خوردنی چیزی نیست   ای روزه میا وگرنه خواهم خوردت !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هرچند که روزه است حاجی رمضان   تا خرخره می خورد حقوق دگران   یک ذره غبار اگر رود توی گلوش   از بابت روزه می شود دل نگران !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای کسانیکه روزه نمیگیرید…….حداقل افطار کنید….. !   چون از قدیم گویند کار را آن کرد که تمام کرد !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به طرف میگن چرا روزه نمیگیری؟   میگه :  مشکل دارم، نمیشه   مشگن مشکلت چیه ؟   میگه : گرسنه ام میشه !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تابلو هلال احمر رو به غضنفر نشون میدن   میگن معنی این تو جاده چیه؟   میگه به ماه مبارک رمضان نزدیک میشوی !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما فردا شب واسه افطار میایم خونتون   (ستادایجاد رعب و وحشت درماه رمضان) !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

باز ماه رمضان آمدست و روزه / رایگان گشت بلیط اتوبوس و موزه   باز در بند شدند لات و ابلیس و هبل / باز بلبل به چمن می فروشد غمزه   بعد افطار دلت گرد و قلمبه گردد / بس که خوردی کباب جوجه یکروزه !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اندکی صبر …   “زولبیا بامیه ” نزدیک است !