بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس ماه رمضان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رمضان خوش آمدی من به تو عادت دارم    از تو با نغمه ی پرسوز شفاعت دارم    گرچه دیریست خدا رفته زیاد دل من    من به ایام خدا ولی ارادت دارم  . . .   فرارسیدن ماه رحمت و مغفرت الهی مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماه رمضان آمد و تمرین صبوری /  هنگام دعای سحر و رزق سحوری    برخیز که از قافله راز نمانیم /  حیف است نیابیم در این جمع حضوری

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رمضان ماه عبادت فرصت بنده شدن   رمضان شوق اطاعت از گنه کنده شدن   رمضان بهار روح و به خدا پیوستن   رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماه رمضان که بهترین حال شماست   در سیر و سلوک حق پر و بال شماست   نــور از صلــوات می ســتاند این ماه   ایــن روشنــی آبروی اعمال شماست . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای آنکه تویی ز سوز جانم آگاه   به درگهت آورده ام از غصه پناه   رسم است که تفحه ای بر دوست دهند   این تحفه ماست کوله باری ز گناه   التماس دعا در لحظه های قشنگ خداییتان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امد رمضان و مقدمش بوسیدم   در رهگذرش طبق طبق گل چیدم   من با چه زبان شکر بگویم که به چشم   یک بار دگر ماه خدا را دیدم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماه رمضان امد و دلت جشن گرفت    گلبرک خنده ها بر روی لبت نقش گرفت    اشک شوق می رقصد و می لرزد بر گونه هات    نغمه ی یارب یارب بر کلامت اهنگ گرفت   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه   در ماه پر خیر و برکت رمضان برایتان قبولی طاعات و عبادات را آرزومندم   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در سال   یک ماه است که خدا بیشتر از همیشه دنبال دوست می گردد   آیا تو دوست او نیستی ؟   آرزومند آمرزش گناهان و براورده شدن حاجات روزه داران

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

می شود این رمضان موعد فردا باشد   آخرین ماه صیام غم مولا باشد   می شود در شب قدرش به جهان مژده دهند   که همین سال ظهور گل نرگس باشد   السلام علیک یا ابا صالح المهدی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رمضان ، شهر عشق و عرفان است   رمضان ، بحر فیض و احسان است   رمضان ، ماه عترت و قرآن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مژده ای منتظران ماه خدا امده است / ماه شبهای مناجات و دعا امده است   ماه دلدادگی بنده به معبود رسید / بر سر سفره شاهانه گدا امده است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این بزم را خداوند، برای تو آماده کرده است تا رستگاری‏ات را تضمین کند   بزمی که در آن تنها تو هستی که باید سرنوشت خویش را   به سمت رستگاری سوق دهی ،مهیای سفر شو . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

السلام ای میهمانی خدا / ماه خوب آسمانی خدا   السلام ای روزه داران السلام / عاشقان مخلص ماه صیام . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شد باز در رحمت خالق به روی خلق   چون ماه مبارک ز افق گشت هویدا   مژده که شد ماه مبارک پدید . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در دامن این بحــــــــر گرانمــــــایه ببینــــــید   دریای گـــــــــهرهای فـــــراوان رمضان است   با ذکـر مناجـات خـــــــــدا در دل شــــب هــا   بر هستی ما دست گل افشان رمضان است . . .

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس ماه رمضان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رمضان خوش آمدی من به تو عادت دارم    از تو با نغمه ی پرسوز شفاعت دارم    گرچه دیریست خدا رفته زیاد دل من    من به ایام خدا ولی ارادت دارم  . . .   فرارسیدن ماه رحمت و مغفرت الهی مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماه رمضان آمد و تمرین صبوری /  هنگام دعای سحر و رزق سحوری    برخیز که از قافله راز نمانیم /  حیف است نیابیم در این جمع حضوری

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رمضان ماه عبادت فرصت بنده شدن   رمضان شوق اطاعت از گنه کنده شدن   رمضان بهار روح و به خدا پیوستن   رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماه رمضان که بهترین حال شماست   در سیر و سلوک حق پر و بال شماست   نــور از صلــوات می ســتاند این ماه   ایــن روشنــی آبروی اعمال شماست . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای آنکه تویی ز سوز جانم آگاه   به درگهت آورده ام از غصه پناه   رسم است که تفحه ای بر دوست دهند   این تحفه ماست کوله باری ز گناه   التماس دعا در لحظه های قشنگ خداییتان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امد رمضان و مقدمش بوسیدم   در رهگذرش طبق طبق گل چیدم   من با چه زبان شکر بگویم که به چشم   یک بار دگر ماه خدا را دیدم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماه رمضان امد و دلت جشن گرفت    گلبرک خنده ها بر روی لبت نقش گرفت    اشک شوق می رقصد و می لرزد بر گونه هات    نغمه ی یارب یارب بر کلامت اهنگ گرفت   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه   در ماه پر خیر و برکت رمضان برایتان قبولی طاعات و عبادات را آرزومندم   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در سال   یک ماه است که خدا بیشتر از همیشه دنبال دوست می گردد   آیا تو دوست او نیستی ؟   آرزومند آمرزش گناهان و براورده شدن حاجات روزه داران

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

می شود این رمضان موعد فردا باشد   آخرین ماه صیام غم مولا باشد   می شود در شب قدرش به جهان مژده دهند   که همین سال ظهور گل نرگس باشد   السلام علیک یا ابا صالح المهدی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رمضان ، شهر عشق و عرفان است   رمضان ، بحر فیض و احسان است   رمضان ، ماه عترت و قرآن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مژده ای منتظران ماه خدا امده است / ماه شبهای مناجات و دعا امده است   ماه دلدادگی بنده به معبود رسید / بر سر سفره شاهانه گدا امده است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این بزم را خداوند، برای تو آماده کرده است تا رستگاری‏ات را تضمین کند   بزمی که در آن تنها تو هستی که باید سرنوشت خویش را   به سمت رستگاری سوق دهی ،مهیای سفر شو . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

السلام ای میهمانی خدا / ماه خوب آسمانی خدا   السلام ای روزه داران السلام / عاشقان مخلص ماه صیام . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شد باز در رحمت خالق به روی خلق   چون ماه مبارک ز افق گشت هویدا   مژده که شد ماه مبارک پدید . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در دامن این بحــــــــر گرانمــــــایه ببینــــــید   دریای گـــــــــهرهای فـــــراوان رمضان است   با ذکـر مناجـات خـــــــــدا در دل شــــب هــا   بر هستی ما دست گل افشان رمضان است . . .