بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس ماه رمضان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عازم یک سفرم ، سفری دور به جایی نزدیک   سفری از خود من تا به خودم ، مدتی هست نگاهم   به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست   فرا رسیدن ماه رمضان ، ماه بارش باران رحمت الهی مبارک   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

السلام ای ماه پنهان پشت استهلال ما / ما به دنبال تو می‌گردیم و تو دنبال ما   ماه پیدا، ماه پنهان، ماه روشن، ماه محو / رؤیت این ماه یعنی نامه اعمال ما   التماس دعای ویژه در این ماه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میهمانی شد شروع ای عاشقان / نور حق کرده طلوع ای عاشقان   باز مولا سفره داری می کند / دعوت از عبد فراری می کند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

السلام ای میهمانی خدا / ماه خوب آسمانی خدا   السلام ای روزه داران السلام / عاشقان مخلص ماه صیام . . .   ماه پر برکت رمضان بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا   مستعد سفر شهر خدا کرد مرا   از گلستان کرم طرفه نسیمی بوزید   که سراپای پر از عطر و صفا کرد مرا  . . .   ماه ضیافت الهی بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جمع بشید عاشقای ماه رمضون / مهمونی داره خدای مهربون   غنی و گدا رو دعوت می کنه / همه عاشقا رو دعوت می کنه   چی بگم که سفره خیلی با صفاست / صاحب سفره ما امام رضاست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بازامشب حق صدایت کرده است / وارد مهمان سرایت کرده است   با همه نقصی که در من بوده است / باز هم او دعوتم بنموده است   آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حکمت روزه داشتن بگذار / باز هم گفته و شنیده شود   صبرت آموزد و تسلط نفس / و ز تو شیطان تو رمیده شود   هر که صبرش ستون ایمان بود / پشت ‏شیطان از و خمیده شود . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب قـدراست وبـرات نوروضیأ میبارد / وه! چه نوریست که ازعرش خدا میبارد   آمـــــــده ماه صیـــام، ماه مبـــارک یـــاران / مغفـــرت بهـــــرما ازسوی خـــدا میبــــارد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دلادر روزه مهمان خدایی   / طعام آسمانی را سرایی    در این مه چون در دوزخ ببندی   / هزاران در ز جنت برگشایی . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آخرین خبر:   به دلیل استقبال بی نظیر شما مسلمانان عزیز   زمان اذان مغرب یک ساعت تمدید شد!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در این شبهای رمضان ، تو را به خدا سر سفره افطار   دستهات رو با خلوص نیت به آسمان دراز کن   و همون بالا نگهدار بزار بقیه هم یه لقمه بخورن خب !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آیا می دانستید   مستحب است قبل از افطار دعای جوشن کبیر بخوانیم !؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از بالاترین فضیلت ها در ماه رمضان ،  افطاری دادن است   منتظر تماس شما هستیم . . . !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روزه دار گرامی ، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما   جهت رفاه حال اطرافیان و حتی حیوانات   لطفا موقع سحر ، ۵-۶ بار مسواک بزنید !   با تشکر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تبلیغ حیف نون برای حجاب در ماه رمضان !   “به زلفانت بیاموز که بیرونش ارزش دیدن ندارد”

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس ماه رمضان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عازم یک سفرم ، سفری دور به جایی نزدیک   سفری از خود من تا به خودم ، مدتی هست نگاهم   به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست   فرا رسیدن ماه رمضان ، ماه بارش باران رحمت الهی مبارک   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

السلام ای ماه پنهان پشت استهلال ما / ما به دنبال تو می‌گردیم و تو دنبال ما   ماه پیدا، ماه پنهان، ماه روشن، ماه محو / رؤیت این ماه یعنی نامه اعمال ما   التماس دعای ویژه در این ماه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میهمانی شد شروع ای عاشقان / نور حق کرده طلوع ای عاشقان   باز مولا سفره داری می کند / دعوت از عبد فراری می کند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

السلام ای میهمانی خدا / ماه خوب آسمانی خدا   السلام ای روزه داران السلام / عاشقان مخلص ماه صیام . . .   ماه پر برکت رمضان بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا   مستعد سفر شهر خدا کرد مرا   از گلستان کرم طرفه نسیمی بوزید   که سراپای پر از عطر و صفا کرد مرا  . . .   ماه ضیافت الهی بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جمع بشید عاشقای ماه رمضون / مهمونی داره خدای مهربون   غنی و گدا رو دعوت می کنه / همه عاشقا رو دعوت می کنه   چی بگم که سفره خیلی با صفاست / صاحب سفره ما امام رضاست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بازامشب حق صدایت کرده است / وارد مهمان سرایت کرده است   با همه نقصی که در من بوده است / باز هم او دعوتم بنموده است   آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حکمت روزه داشتن بگذار / باز هم گفته و شنیده شود   صبرت آموزد و تسلط نفس / و ز تو شیطان تو رمیده شود   هر که صبرش ستون ایمان بود / پشت ‏شیطان از و خمیده شود . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب قـدراست وبـرات نوروضیأ میبارد / وه! چه نوریست که ازعرش خدا میبارد   آمـــــــده ماه صیـــام، ماه مبـــارک یـــاران / مغفـــرت بهـــــرما ازسوی خـــدا میبــــارد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دلادر روزه مهمان خدایی   / طعام آسمانی را سرایی    در این مه چون در دوزخ ببندی   / هزاران در ز جنت برگشایی . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آخرین خبر:   به دلیل استقبال بی نظیر شما مسلمانان عزیز   زمان اذان مغرب یک ساعت تمدید شد!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در این شبهای رمضان ، تو را به خدا سر سفره افطار   دستهات رو با خلوص نیت به آسمان دراز کن   و همون بالا نگهدار بزار بقیه هم یه لقمه بخورن خب !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آیا می دانستید   مستحب است قبل از افطار دعای جوشن کبیر بخوانیم !؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از بالاترین فضیلت ها در ماه رمضان ،  افطاری دادن است   منتظر تماس شما هستیم . . . !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روزه دار گرامی ، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما   جهت رفاه حال اطرافیان و حتی حیوانات   لطفا موقع سحر ، ۵-۶ بار مسواک بزنید !   با تشکر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تبلیغ حیف نون برای حجاب در ماه رمضان !   “به زلفانت بیاموز که بیرونش ارزش دیدن ندارد”