بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس محرم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هفتاد و دو سینه سرخ هجرت کردند / با سرورِ آفتاب بیعت کردند   رفتند و به دریای ابد پیوستند / چون رود ، به اصل خویش رجعت کردند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر که مرا به روضه تو راه داده است   تاج محبت تو به فرقم نهاده است   از ابتدای خلقت حق در دو چشم ما   تصویری از عزای محرم فتاده است  . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امــام صابــران بـودم، خمیدم / جدا از شاخه شد یـاس امیدم   چو دست از جسم عباسم جدا شد / سـر خود را به نوک نیزه دیدم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به جز اینکه امام حسین در عاشورا شهید شده است   عاشورا نیز در تاریخ شهید شده است.   و پیام اصلی عاشورا(عدالت) نیز فراموش شده است.   پس در هر عاشورایی دو شهید موجود است و بر هر شهیدی نوحه ای واجب.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

صد نوا خیزد ز ناى نینوایت، یا حسین / نغمه هاى عشق باشد در نوایت، یا حسین   میزند آتش، به قلب دوستانت دم به دم / داستان جانگداز کربلایت، یا حسین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زد شرر بر قلب خونین تو، در دشت بلا   داغ مرگ اکبر گلگون قبایت، یا حسین   جان فدا کردى به راه مکتب آزادگى   جان هر آزاده اى گردد، فدایت یا حسین . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در عزای شه دین کرببلا می لرزد / نه همین کرببلا عرض و سما می لرزد   گوئیا ناله زهرا رسد از دور به گوش / کاین چنین دست و تن شمر دغا می لرزد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

لب تشنه ام از سپیده آبم بدهید   جامی ز زلال آفتابم بدهید   من پرسش سوزان حسینم یاران   با حنجره عشق جوابم بدهید . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خط تو با خون تو آغاز می شود، از آن زمان که تو ایستادی   دین راه افتاد و چون فرو افتادی، حق برخاست.   یا حسین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر سال برای تو سیه می پوشیم / در دسته ی عاشقان علم بر دوشیم   ما، بعد هزار و چارصد سال هنوز / با یاد لب تو آب را می نوشیم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حسین ، کشته دیروز و رهبر روز است   قیام اوست ، که پیوسته نهضت آموز است   تمام زندگی او ، عقیده بود و جهاد   اگر چه مدت جنگ حسین ، یک روز است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مه، بارقه اى ست در شبستان حسین   شب، حادثه اى ز درد پنهان حسین   هر صبح، ز دامن افق، خون آلود   خورشید برآید از گریبان حسین . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این خاک به خون عاشقان آذین است   این است در این قبیله آیین ، این است   زاین روست که بی سوار برمی گردد   اسب تو که زین و یال آن خونین است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شش ماهه على به دوش بابش دادند / یک جام از آن باده نابش دادند   چون با لب تشنه حاجت آب نمود / با تیر سه شعبه اى جوابش دادند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شوریده سری که شرح ایمان می کرد / هفتاد و دو فصل سرخ عنوان می کرد   با نای بریده نیز بر منبر نی / تفسیر خجسته ای ز قرآن می کرد  . . .   شهادت امام حسین(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

افتخارم اينه كه تو كشوري زندگي ميكنم كه جووناش از روزهـــا-هفته ها نه نه نه يادمه از ماهــها پيش داشتن واسه محــــرم آقاشون امام حسين پست ميذاشتند...

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس محرم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هفتاد و دو سینه سرخ هجرت کردند / با سرورِ آفتاب بیعت کردند   رفتند و به دریای ابد پیوستند / چون رود ، به اصل خویش رجعت کردند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر که مرا به روضه تو راه داده است   تاج محبت تو به فرقم نهاده است   از ابتدای خلقت حق در دو چشم ما   تصویری از عزای محرم فتاده است  . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امــام صابــران بـودم، خمیدم / جدا از شاخه شد یـاس امیدم   چو دست از جسم عباسم جدا شد / سـر خود را به نوک نیزه دیدم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به جز اینکه امام حسین در عاشورا شهید شده است   عاشورا نیز در تاریخ شهید شده است.   و پیام اصلی عاشورا(عدالت) نیز فراموش شده است.   پس در هر عاشورایی دو شهید موجود است و بر هر شهیدی نوحه ای واجب.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

صد نوا خیزد ز ناى نینوایت، یا حسین / نغمه هاى عشق باشد در نوایت، یا حسین   میزند آتش، به قلب دوستانت دم به دم / داستان جانگداز کربلایت، یا حسین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زد شرر بر قلب خونین تو، در دشت بلا   داغ مرگ اکبر گلگون قبایت، یا حسین   جان فدا کردى به راه مکتب آزادگى   جان هر آزاده اى گردد، فدایت یا حسین . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در عزای شه دین کرببلا می لرزد / نه همین کرببلا عرض و سما می لرزد   گوئیا ناله زهرا رسد از دور به گوش / کاین چنین دست و تن شمر دغا می لرزد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

لب تشنه ام از سپیده آبم بدهید   جامی ز زلال آفتابم بدهید   من پرسش سوزان حسینم یاران   با حنجره عشق جوابم بدهید . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خط تو با خون تو آغاز می شود، از آن زمان که تو ایستادی   دین راه افتاد و چون فرو افتادی، حق برخاست.   یا حسین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر سال برای تو سیه می پوشیم / در دسته ی عاشقان علم بر دوشیم   ما، بعد هزار و چارصد سال هنوز / با یاد لب تو آب را می نوشیم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حسین ، کشته دیروز و رهبر روز است   قیام اوست ، که پیوسته نهضت آموز است   تمام زندگی او ، عقیده بود و جهاد   اگر چه مدت جنگ حسین ، یک روز است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مه، بارقه اى ست در شبستان حسین   شب، حادثه اى ز درد پنهان حسین   هر صبح، ز دامن افق، خون آلود   خورشید برآید از گریبان حسین . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این خاک به خون عاشقان آذین است   این است در این قبیله آیین ، این است   زاین روست که بی سوار برمی گردد   اسب تو که زین و یال آن خونین است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شش ماهه على به دوش بابش دادند / یک جام از آن باده نابش دادند   چون با لب تشنه حاجت آب نمود / با تیر سه شعبه اى جوابش دادند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شوریده سری که شرح ایمان می کرد / هفتاد و دو فصل سرخ عنوان می کرد   با نای بریده نیز بر منبر نی / تفسیر خجسته ای ز قرآن می کرد  . . .   شهادت امام حسین(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

افتخارم اينه كه تو كشوري زندگي ميكنم كه جووناش از روزهـــا-هفته ها نه نه نه يادمه از ماهــها پيش داشتن واسه محــــرم آقاشون امام حسين پست ميذاشتند...