بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس محرم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا قیامت ز قیام تو قیامت برپاست از قیام تو پیام تو عیان است هنوز همه ماه است محرم ، همه جا کرب و بلاست در جهان موج جهاد تو روان است هنوز . . . آغاز محرم و ایام سوگواری حسینی تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غرق تلاطم شده بحر محیط یک سره درد است بساط بَسیط شد چهلم روز عزای حسین جان جهان باد فدای حسین فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به یاد کربلا دل‏ها غمین است دلا خون گریه کن چون اربعین است..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای آن که غمت مسئله آموز من است شور غم تو در دل پرسوز من است روزی که حسین! بر تو من گریه کنم سوگند به تو که بهترین روز من است . . . ایام سوگواری حسینی تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خاک حرمت ، مهر نماز است حسین (ع)   راه تو ، همیشه چاره‌ساز است حسین (ع)   ای خون تو دشنه بر گلوگاه ستم   از خون تو شیعه ، سرافزار است حسین(ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کسی چون من گل پرپر نبیند   گلـوی پـاره اصغـر نبینـد   بدست خویش کندم قبر او را   که این قنداقه را مادر نبیند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در دشت عطش ، لاله صفت سوخت حسین (ع)   تا مشعل آزادگی افروخت حسین (ع)   بر لوح فلق ، تا به قیامت ، نقش است   درسی که زخون ، به خلق آموخت حسین (ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هم «حیّ علی الفّلاح » او خونین بود   هم سجده بی سلاح او خونین بود   افسوس که چند ساعتی بعد نماز   پیشانی ذوالجناح او خونین بود . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آن روز که آهنگ سفر داشت حسین (ع)   از راز شهادتش خبر داشت حسین (ع)   از بهر سرودن یکی قطعة سرخ   هفتاد و دو واژه در نظر داشت حسین (ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اصغر که نسیم عشق مویش بوسید / خورشید ولایت سر و رویش بوسید   می خواست حسین تا ببوسد لب او / تیر آمد و زودتر گلویش بوسید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلام ما به محرم، به غصه و غم مهدی   به چشم کاسه خون و به شال ماتم مهدی   سلام ما به محرم، به شور و حال و عیانش   سلام ما به حسین و به اشک سینه زنانش . . .   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عالم ، همه خاک کربلا بایدمان   پیوسته به لب ، خدا خدا بایدمان   تا پاک شود ، زمین ز ابنای یزید   همواره حسین ، مقتدا بایدمان . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ضریح تو داره عطر گل یاس   نوازش های دستت میشه احساس   کی میدونه آقا پر میشه شاید   شبا سقا خونه ات با مشک عباس . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

محرم ماه آن عبدخدا   محرم اسرار آن هستی فزا   محرم ماهی که در آن ریختندند   میان کربلا خون خدا . . .   عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جانـت بـه کــویــر  تفتــه دریـا بخشید  / هفتاد و دو گل ، به  متن صحرا بخشید   بـــا جلـــوه ی کــربـلای عـاشـورایی / خـون تــو بـه رنگ سرخ معنا بخشید . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پیراهنی از زخم، به تن دوخته است   این رسم، ز حضرت غم آموخته است   ای سـرو تمــاشاییِ ایــمان، عبـاس!   دل، شعله به شعله، در غمت سوخته است . . .

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس محرم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا قیامت ز قیام تو قیامت برپاست از قیام تو پیام تو عیان است هنوز همه ماه است محرم ، همه جا کرب و بلاست در جهان موج جهاد تو روان است هنوز . . . آغاز محرم و ایام سوگواری حسینی تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غرق تلاطم شده بحر محیط یک سره درد است بساط بَسیط شد چهلم روز عزای حسین جان جهان باد فدای حسین فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به یاد کربلا دل‏ها غمین است دلا خون گریه کن چون اربعین است..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای آن که غمت مسئله آموز من است شور غم تو در دل پرسوز من است روزی که حسین! بر تو من گریه کنم سوگند به تو که بهترین روز من است . . . ایام سوگواری حسینی تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خاک حرمت ، مهر نماز است حسین (ع)   راه تو ، همیشه چاره‌ساز است حسین (ع)   ای خون تو دشنه بر گلوگاه ستم   از خون تو شیعه ، سرافزار است حسین(ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کسی چون من گل پرپر نبیند   گلـوی پـاره اصغـر نبینـد   بدست خویش کندم قبر او را   که این قنداقه را مادر نبیند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در دشت عطش ، لاله صفت سوخت حسین (ع)   تا مشعل آزادگی افروخت حسین (ع)   بر لوح فلق ، تا به قیامت ، نقش است   درسی که زخون ، به خلق آموخت حسین (ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هم «حیّ علی الفّلاح » او خونین بود   هم سجده بی سلاح او خونین بود   افسوس که چند ساعتی بعد نماز   پیشانی ذوالجناح او خونین بود . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آن روز که آهنگ سفر داشت حسین (ع)   از راز شهادتش خبر داشت حسین (ع)   از بهر سرودن یکی قطعة سرخ   هفتاد و دو واژه در نظر داشت حسین (ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اصغر که نسیم عشق مویش بوسید / خورشید ولایت سر و رویش بوسید   می خواست حسین تا ببوسد لب او / تیر آمد و زودتر گلویش بوسید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلام ما به محرم، به غصه و غم مهدی   به چشم کاسه خون و به شال ماتم مهدی   سلام ما به محرم، به شور و حال و عیانش   سلام ما به حسین و به اشک سینه زنانش . . .   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عالم ، همه خاک کربلا بایدمان   پیوسته به لب ، خدا خدا بایدمان   تا پاک شود ، زمین ز ابنای یزید   همواره حسین ، مقتدا بایدمان . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ضریح تو داره عطر گل یاس   نوازش های دستت میشه احساس   کی میدونه آقا پر میشه شاید   شبا سقا خونه ات با مشک عباس . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

محرم ماه آن عبدخدا   محرم اسرار آن هستی فزا   محرم ماهی که در آن ریختندند   میان کربلا خون خدا . . .   عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جانـت بـه کــویــر  تفتــه دریـا بخشید  / هفتاد و دو گل ، به  متن صحرا بخشید   بـــا جلـــوه ی کــربـلای عـاشـورایی / خـون تــو بـه رنگ سرخ معنا بخشید . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پیراهنی از زخم، به تن دوخته است   این رسم، ز حضرت غم آموخته است   ای سـرو تمــاشاییِ ایــمان، عبـاس!   دل، شعله به شعله، در غمت سوخته است . . .