بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس محرم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حسین جان پسرانت همه را، نام علی بنهادی جان عالم به فدای دل بابایی تو...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یــکــی از لــذتـــایِ کـــــہ دوســـــت داشـــــتـم ایـن بـود کـہ.. تـــــو ایـــــن شـــــبـا  دســـــشـــــو بـــــگـــــیـرم پـــــا بـــــه پـــــای هـــــیـټ  حـــــرکـت کـــــنـــــیم...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این مدتی که می گذرد در عزای تو روزی نبوده اشک نریزم بپای تو با یاد آخرین شب پیش تو بودنم یک شب نبوده روضه نگیرم برای تو

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حـسين جـان صـبـر مـن مـانــند صـبر حـضرت ايـوب نيـست مـن كـربلا مـيخـواهم ،آقـا الـتـماست مـيـكنم... کـربلا کـربلا کـربلا اللهم ارزقـنا . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا ابد هم که بخوانند همه مرثیه ات باز هم روضه ی ناخوانده به عالم داری .... السلام علیک یا ابا عبدالله

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کشته شدی تا نسل ها بيدار شوند ... و ما هنوز درگيرِ اين هستيم که تاسوعا و عاشورا قبلِ پنجشنبه می افتد يا بعدش . . . !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

محرم آمد و آتش به دل زد ؛ غم پنهانی ام دیوانه تر کرد .. محرم آمد و خونین جگر کرد ؛ حسین جانم نوای هر دهان کرد ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کاش میشد منم راهی میشدم ولی چیکار کنم که اسیرمادیات شدم ودستام بسته هستن. . . . . . درسته خیلی روسیاهم ولی قبول دارم که سلامم رااز راه دور هم میپذیره.(السلام علیک یا اباعبدالله).

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو یادگار حسینی(ع) که کربلا دیدی شبیه عمّه ی مظلومه ات بلا دیدی “سری به نیزه بلند است”را شما دیدی و غارت حرم و خیمه گاه را دیدی شهادت امام سجاد (ع) تسلیت و تعزیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

محرم..... حرف رفتن تا زدی....باران گرفت اشک ایران را درآوردی نرو...!! شب آخر دلم گردیده بے تاب خداحافظ محرم ماه ارباب...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شـب آخـردلـم گـردیـده بـی تـاب.. خــــداحـافــظ مــحـرم مـاه اربـاب.. سال دیگه محرم ...زنده ایم؟! یـاحسین ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خیلی صفا داره دسته جمعی برای اربعین بریم کربلا اما وای برمن که حرم حسرتم شده و هنوز اونو ندیدم.(قدم قدم پای علم انشاالله اربعین میام سمت حرم). . . . . . . . کاش قسمت نرفته هاهم بشه.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

محــــــــــرم تمام شد و صـــــفــــــــــر آمــــــــــد فقط دیوانه میفهمد حال مرا.....  345روز تا اول محرم 1395....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امسال هم محرم تموم شدوالان توی ماه صفرهستیم اما حیف که هنوز نتونستم یکم درک کنم که چجوری میتونم بدون محرم زنده بمونم،فقط یه عاشق میتونه درک کنه که چی میگم. خوش به حال اونی که امسال داره میره کربلا.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بـجز از عـلی کـه آرد پـسری ابـوالـعجائب ... کـه بـه کـربلا بـخواند فـقرا و اغنـیاء را ؟ ای جـانم بـه فـدای تو یـاحسین . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شرمنده شدم میدونید چرا آخه امسال محرم تنهاکاری که تونستم برای ارباب انجام بدم این بودکه... . . . . ای وای برمن حقیر که هرچه فکر میکنم میبینم که امسال هم هیچ کاری براش انجام ندادم.حسین جان ببخش

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس محرم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حسین جان پسرانت همه را، نام علی بنهادی جان عالم به فدای دل بابایی تو...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یــکــی از لــذتـــایِ کـــــہ دوســـــت داشـــــتـم ایـن بـود کـہ.. تـــــو ایـــــن شـــــبـا  دســـــشـــــو بـــــگـــــیـرم پـــــا بـــــه پـــــای هـــــیـټ  حـــــرکـت کـــــنـــــیم...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این مدتی که می گذرد در عزای تو روزی نبوده اشک نریزم بپای تو با یاد آخرین شب پیش تو بودنم یک شب نبوده روضه نگیرم برای تو

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حـسين جـان صـبـر مـن مـانــند صـبر حـضرت ايـوب نيـست مـن كـربلا مـيخـواهم ،آقـا الـتـماست مـيـكنم... کـربلا کـربلا کـربلا اللهم ارزقـنا . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا ابد هم که بخوانند همه مرثیه ات باز هم روضه ی ناخوانده به عالم داری .... السلام علیک یا ابا عبدالله

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کشته شدی تا نسل ها بيدار شوند ... و ما هنوز درگيرِ اين هستيم که تاسوعا و عاشورا قبلِ پنجشنبه می افتد يا بعدش . . . !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

محرم آمد و آتش به دل زد ؛ غم پنهانی ام دیوانه تر کرد .. محرم آمد و خونین جگر کرد ؛ حسین جانم نوای هر دهان کرد ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کاش میشد منم راهی میشدم ولی چیکار کنم که اسیرمادیات شدم ودستام بسته هستن. . . . . . درسته خیلی روسیاهم ولی قبول دارم که سلامم رااز راه دور هم میپذیره.(السلام علیک یا اباعبدالله).

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو یادگار حسینی(ع) که کربلا دیدی شبیه عمّه ی مظلومه ات بلا دیدی “سری به نیزه بلند است”را شما دیدی و غارت حرم و خیمه گاه را دیدی شهادت امام سجاد (ع) تسلیت و تعزیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

محرم..... حرف رفتن تا زدی....باران گرفت اشک ایران را درآوردی نرو...!! شب آخر دلم گردیده بے تاب خداحافظ محرم ماه ارباب...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شـب آخـردلـم گـردیـده بـی تـاب.. خــــداحـافــظ مــحـرم مـاه اربـاب.. سال دیگه محرم ...زنده ایم؟! یـاحسین ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خیلی صفا داره دسته جمعی برای اربعین بریم کربلا اما وای برمن که حرم حسرتم شده و هنوز اونو ندیدم.(قدم قدم پای علم انشاالله اربعین میام سمت حرم). . . . . . . . کاش قسمت نرفته هاهم بشه.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

محــــــــــرم تمام شد و صـــــفــــــــــر آمــــــــــد فقط دیوانه میفهمد حال مرا.....  345روز تا اول محرم 1395....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امسال هم محرم تموم شدوالان توی ماه صفرهستیم اما حیف که هنوز نتونستم یکم درک کنم که چجوری میتونم بدون محرم زنده بمونم،فقط یه عاشق میتونه درک کنه که چی میگم. خوش به حال اونی که امسال داره میره کربلا.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بـجز از عـلی کـه آرد پـسری ابـوالـعجائب ... کـه بـه کـربلا بـخواند فـقرا و اغنـیاء را ؟ ای جـانم بـه فـدای تو یـاحسین . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شرمنده شدم میدونید چرا آخه امسال محرم تنهاکاری که تونستم برای ارباب انجام بدم این بودکه... . . . . ای وای برمن حقیر که هرچه فکر میکنم میبینم که امسال هم هیچ کاری براش انجام ندادم.حسین جان ببخش