بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس محرم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عهد بستم دگر چشم چرانی نکنم اگر این گنبد زیبای شما بگذارد صل الله علیک یا قتیل العبرات

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گاهی احساس میکنم یاسین قرآن همان حسین است که بی سر شده است......

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدا چون پرسد از حق رسول و آل در محشر  نمی دانم چه خواهد داد این امت جواب اصغر 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺷﺐ ﺁﺧﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ، ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺍُﻓﺘﺎﺩ ﺩﻝ ﻋﺒﺎﺱ‏ ﺯ ﻏﯿﺮﺕ، ﺑﻪ ﺗﺐ ﻭﺗﺎﺏ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺟﺮﻋﻪ اﯼ ﺁﺏ ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻋﻮﺿﺶ ﺩﻫﻦِ عالَمی ﺍﺯ ﻏﯿﺮﺕِ ﺍﻭ ﺁﺏ ﺍﻓﺘﺎﺩ...!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نمی تونم مجبورت کنم برای رقیه دلسوزی کنی... اما اگر پدر خودت، شب نیاد خونه، نگران نمیشی؟ دلت نمی سوزه؟ :( ________ فرا رسیدن محرم رو تسلیت می گم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر خانم توی این روزهای عزیز بیشتر به حجابت دقت کن آقا پسر توی این روزهای عزیز بیشتر نگاهتو کنترل کن این روزها دل امام حسین خونه یه کاری نکنیم خون تر بشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زینب جان.. شرمنده ایم که بهای حسینی شدن ما بی حسین شدن توبود……. وشرمنده تر انکه تو بی حسین شدی و ما حسینی نشدیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من نمیتونم گریه کنم این روزا قدر بلورهای الماستونو بدونید,خیلی قیمتیه التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عجیبی دارم نمیدونم کجام توی هیئتم یا توی بین الحرمین توی تکیه یا پیش شش گوشه  انشاا... 6گوشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پرچم و نام حسن (ع) بالا رود در کربلا با حضور کربلایی قاسم بن مجتبی (ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یـــادمان بــاشــد اگـــر روزی بــقـیـع را سـاخـتـیـم ذکر کـاشی هـای بـاب المجـتبی یا قـاسم اسـت السلام علیک یا قاسم ابن الحسن (ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آسمان تکیه به دستان تو دارد عباس  مرغ دل خانه در ایوان تو دارد عباس  ابر هرگاه که می بارد از انبوهی بغض  شرم از تشنگی روی تو دارد عباس

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بهای شما چیزی جز بهشت نیست، پس خود را به غیر ان مفروشید، زیرا هرکس به دنیا راضی گردد (هدفش فقط رسیدن به دنیا باشد) به چیزی پست راضی شده است. امام حسین علیه السلام بلاغةالحسین علیه السلام ص 308

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بـالاےِ خَـطِّ دَفـتَـرَمــ نِـوِشْـتـه اَمْــ....❥  نـابُـرده رَنـج بـه مَـن گَنـج داد حُـسِـیـن...❥  ♚اَلـسّـلامُ عَلَیـکْ یـْا اَبــْاعَبـْدالـلّـه♚

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رباب! کم کم برای دلت روضه ای بخوان... دارند برای گل پسرت نقشه ای میکشند... . . برای دفن جگر گوشه ام شتاب مکن حسین... زیر عبایت همه ی امید من است .... بمیرم برای اضطراب دلت یا ابا عبدالله...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا تو بودی خیمه ها پاینده بود،دشمنم در کربلا ناکام بود.. تا تو بودی من سپاهی داشتم،باوجود تو سپاهی داشتمتا تو بودی گونه ها نیلی نبود،دستها اماده سیلی نبود..یاعباس

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس محرم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عهد بستم دگر چشم چرانی نکنم اگر این گنبد زیبای شما بگذارد صل الله علیک یا قتیل العبرات

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گاهی احساس میکنم یاسین قرآن همان حسین است که بی سر شده است......

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدا چون پرسد از حق رسول و آل در محشر  نمی دانم چه خواهد داد این امت جواب اصغر 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺷﺐ ﺁﺧﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ، ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺍُﻓﺘﺎﺩ ﺩﻝ ﻋﺒﺎﺱ‏ ﺯ ﻏﯿﺮﺕ، ﺑﻪ ﺗﺐ ﻭﺗﺎﺏ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺟﺮﻋﻪ اﯼ ﺁﺏ ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻋﻮﺿﺶ ﺩﻫﻦِ عالَمی ﺍﺯ ﻏﯿﺮﺕِ ﺍﻭ ﺁﺏ ﺍﻓﺘﺎﺩ...!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نمی تونم مجبورت کنم برای رقیه دلسوزی کنی... اما اگر پدر خودت، شب نیاد خونه، نگران نمیشی؟ دلت نمی سوزه؟ :( ________ فرا رسیدن محرم رو تسلیت می گم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر خانم توی این روزهای عزیز بیشتر به حجابت دقت کن آقا پسر توی این روزهای عزیز بیشتر نگاهتو کنترل کن این روزها دل امام حسین خونه یه کاری نکنیم خون تر بشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زینب جان.. شرمنده ایم که بهای حسینی شدن ما بی حسین شدن توبود……. وشرمنده تر انکه تو بی حسین شدی و ما حسینی نشدیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من نمیتونم گریه کنم این روزا قدر بلورهای الماستونو بدونید,خیلی قیمتیه التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عجیبی دارم نمیدونم کجام توی هیئتم یا توی بین الحرمین توی تکیه یا پیش شش گوشه  انشاا... 6گوشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پرچم و نام حسن (ع) بالا رود در کربلا با حضور کربلایی قاسم بن مجتبی (ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یـــادمان بــاشــد اگـــر روزی بــقـیـع را سـاخـتـیـم ذکر کـاشی هـای بـاب المجـتبی یا قـاسم اسـت السلام علیک یا قاسم ابن الحسن (ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آسمان تکیه به دستان تو دارد عباس  مرغ دل خانه در ایوان تو دارد عباس  ابر هرگاه که می بارد از انبوهی بغض  شرم از تشنگی روی تو دارد عباس

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بهای شما چیزی جز بهشت نیست، پس خود را به غیر ان مفروشید، زیرا هرکس به دنیا راضی گردد (هدفش فقط رسیدن به دنیا باشد) به چیزی پست راضی شده است. امام حسین علیه السلام بلاغةالحسین علیه السلام ص 308

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بـالاےِ خَـطِّ دَفـتَـرَمــ نِـوِشْـتـه اَمْــ....❥  نـابُـرده رَنـج بـه مَـن گَنـج داد حُـسِـیـن...❥  ♚اَلـسّـلامُ عَلَیـکْ یـْا اَبــْاعَبـْدالـلّـه♚

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رباب! کم کم برای دلت روضه ای بخوان... دارند برای گل پسرت نقشه ای میکشند... . . برای دفن جگر گوشه ام شتاب مکن حسین... زیر عبایت همه ی امید من است .... بمیرم برای اضطراب دلت یا ابا عبدالله...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا تو بودی خیمه ها پاینده بود،دشمنم در کربلا ناکام بود.. تا تو بودی من سپاهی داشتم،باوجود تو سپاهی داشتمتا تو بودی گونه ها نیلی نبود،دستها اماده سیلی نبود..یاعباس