بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس محرم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حکمت باران دراین ایام میدانی که چیست؟ آب وجارو می زند بهر محرم کوچه را فقط چند روز تا محرم☔

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

<بسم رب الشهيد> "امام باقرعلیه السلام فرمود: اگر مردم می دانستند که چه فضیلتى در زیارت مرقد امام حسین علیه السلام است از شوق زیارت می مردند."

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در خــیمه صدای آب آب افتاد در سینه زینـب اضطراب افتاد یک دســت میان راه آب افتاد یک دسـت به عشـــق آفتاب افتاد یــا بــاب الحوائـــج...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مادَرِ آب کجایی پسرت آب نَخورد پِدَرِ خاک کجایی پسرت خاک نشد... السّلامُ عَلَیکَ یا أباعَبدِال‍ّلهِ الحُسَین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اهـــل عالـــم دارد از ره ، ماه ماتم میرسد  هیئتی ها یاعلـی ، دارد "محرم" میرسد فـرارسـیـدن مــاه عــزاداری سـیـد و سـالار شـهـیـدان بر هـمـگان تسـلیـت بـاد !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مصرعی میگویم و میگذرم....  کاروان در دل صحراست خدا رحم کند....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جان چه باشدکه نثارحرم یارکنم  این متاعیست که هر بی سروپائی دارد مدافع حرم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهرا و داداشاي عزيز با محبت اهل بيت راه بهشت بازنميشه تا زماني كه محبت همراه با عمل به دستورات ائمه نباشه... چهار روز تا محرم! خدا كنه نمازمون ديگه قضا نشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چه ترکیب قشنگی است  شه و شهزاده و شش ماهه و شش گوشه و شش روز دگر... السلام علیک یاباعبدالله

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عشق یعنی کربلا یعنی من و تنها حرم عشق یعنی عکس سلفی یادگاری با حرم ای خدا این روزها شش گوشه می خواهد دلم عشق یعنی اربعین پای پیاده تا حرم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خــبر آمـد ز مـهـی بــوی خــدا مــی آیــد مـــاه داغ دل مـــا غـــرق نـــوا مــی آیــد دل بـبـازید عـزیـزان کـه زمــان الــم است مــاه اشـک و الــم و کـرب و بـلا مـی آید بـوی مـحـرم مـی آیـد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غصه نخور رقیه جان! اینبار خورشید فقط در آسمان میدرخشد،نه روی نیزه ها...!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دارد محرّم و صَفَرت میرسد ز راه دلخوش به این دو ماهم و دلتنگ روضه ها

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

كربلا براي ديدنت چشم انتظارم، همه لحظه لحظه هامو مي شمارم ، يادمان باشد نمازحسين :واجب  عزاي حسين :مستحب.. عزا فداي نماز نشود!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواب دیدم که شدم زائر بین الحرمین... صبح گفتم به خودم هر چه صلاح است حسین... آرزوی حرمت کرد مرا دیوانه... انت مولا و انا...!  هرچه صلاح است حسین... السلام علیک یا ابا عبدالله

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یک روز دگر مانده کمر خم بشود  هفتادو دو عاشق از زمین کم بشود  هفتادو دو عاشق خدا در راهند  یک روز دگر مانده محرم بشود

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس محرم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حکمت باران دراین ایام میدانی که چیست؟ آب وجارو می زند بهر محرم کوچه را فقط چند روز تا محرم☔

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

<بسم رب الشهيد> "امام باقرعلیه السلام فرمود: اگر مردم می دانستند که چه فضیلتى در زیارت مرقد امام حسین علیه السلام است از شوق زیارت می مردند."

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در خــیمه صدای آب آب افتاد در سینه زینـب اضطراب افتاد یک دســت میان راه آب افتاد یک دسـت به عشـــق آفتاب افتاد یــا بــاب الحوائـــج...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مادَرِ آب کجایی پسرت آب نَخورد پِدَرِ خاک کجایی پسرت خاک نشد... السّلامُ عَلَیکَ یا أباعَبدِال‍ّلهِ الحُسَین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اهـــل عالـــم دارد از ره ، ماه ماتم میرسد  هیئتی ها یاعلـی ، دارد "محرم" میرسد فـرارسـیـدن مــاه عــزاداری سـیـد و سـالار شـهـیـدان بر هـمـگان تسـلیـت بـاد !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مصرعی میگویم و میگذرم....  کاروان در دل صحراست خدا رحم کند....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جان چه باشدکه نثارحرم یارکنم  این متاعیست که هر بی سروپائی دارد مدافع حرم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهرا و داداشاي عزيز با محبت اهل بيت راه بهشت بازنميشه تا زماني كه محبت همراه با عمل به دستورات ائمه نباشه... چهار روز تا محرم! خدا كنه نمازمون ديگه قضا نشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چه ترکیب قشنگی است  شه و شهزاده و شش ماهه و شش گوشه و شش روز دگر... السلام علیک یاباعبدالله

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عشق یعنی کربلا یعنی من و تنها حرم عشق یعنی عکس سلفی یادگاری با حرم ای خدا این روزها شش گوشه می خواهد دلم عشق یعنی اربعین پای پیاده تا حرم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خــبر آمـد ز مـهـی بــوی خــدا مــی آیــد مـــاه داغ دل مـــا غـــرق نـــوا مــی آیــد دل بـبـازید عـزیـزان کـه زمــان الــم است مــاه اشـک و الــم و کـرب و بـلا مـی آید بـوی مـحـرم مـی آیـد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غصه نخور رقیه جان! اینبار خورشید فقط در آسمان میدرخشد،نه روی نیزه ها...!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دارد محرّم و صَفَرت میرسد ز راه دلخوش به این دو ماهم و دلتنگ روضه ها

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

كربلا براي ديدنت چشم انتظارم، همه لحظه لحظه هامو مي شمارم ، يادمان باشد نمازحسين :واجب  عزاي حسين :مستحب.. عزا فداي نماز نشود!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواب دیدم که شدم زائر بین الحرمین... صبح گفتم به خودم هر چه صلاح است حسین... آرزوی حرمت کرد مرا دیوانه... انت مولا و انا...!  هرچه صلاح است حسین... السلام علیک یا ابا عبدالله

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یک روز دگر مانده کمر خم بشود  هفتادو دو عاشق از زمین کم بشود  هفتادو دو عاشق خدا در راهند  یک روز دگر مانده محرم بشود