بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس محرم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بهشت صرفا زیر پای مادران نیست ! می تواند زیر پای پدران هم باشد . . . . . . آدرس: کربلا ۶گوشه پائین پای ابا عبدالله(ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دخیـــل می بـــندم نـــه ایـــنــکـــه گـــره بگـــشـــایی ، مـــــی بـــنـــدم کـــه رهـــایــــم نـــکـــــنی . . .یـا عـباس بـن علی (ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خیلی شرمندم بابت این روضه.... 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 _عمه زینب؟ _جانم عزیزم! _عمو عباسم کجاست؟!  _عزیزکم! عمو رفته پیش خدا ... _عمه؟ _جانم؟ _خونه ی خدا بالای نیزه هاست؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سـرم غــیـر هــوای تــو تـمــنـایــی نـیـست بـطلـب تـا که فــقـط سـیـر نـگـاهــت بـکنـم السلام عـلیک یـا حـسین بـن علی (ع) . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هـــمین نــزدیـکی هـاست... پــایــیـزی بــا عــطر مُــحَــرم حـســــین ...  صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام 36 روز تا ماه عـزای 72 پــروانـه . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جسم و روحم با حرَم گشته عَجین حال و روزم با غَمَت گشته غَمین این سه جمله ، خوابِ شبهای من است: کربلا...پای پیاده...اربعین...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از بــار غـمت قـد فـلک خـم مـانـده در دیـده ی ما بـارش نـم نـم مـانده ای سیـنه زنان به وقت شرعی عـزا 35 روز دگر تـــــا به مـــحرم مــانــده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یارب دلم از غم حسین محزون کن در سینه ما محبتش افزون کن جز عشـــــق حسین هر آنچه باشه باشد به دلم  خون ساز و ز راه دیده ام بیرون کن 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچه ها دست بابا خونی شده . . . . گمونم شش ماهه قربونی شده السلام علیک یاعلی اصغر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مـا کـشتگان کـشته ی اشـک بـصائـریم مـا پـای بـــند گـریـه و رســم شعــائـریم تـا مـقـصد وصــال کـه مـاه مـحـرم است مـا ســی و دو مـنـزل دیــگر مــسافـریم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یـا حـضرت ربـاب ... تـا فـرصت اسـت کـودک خـود را بـغـل بـگیر ... چـیزی نـمانـده است کـه بـی اصـغـر شـوی ... السلام عـلیـک یـا عـلی اصـغر(ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چندي نمانده كه كاروان حسين راه بيفتد شش ماهه دربغل ،اري حسين راهي بدون بازگشت ميرود شش ماهه علي اصغر داد تا درتاريخ اقامه نماز پايمال نشود 30 روز تا محرم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سرباز نـوجـوان نـفسم رفـت چـودیـدمت قـامت کـشیـده تـر ز عـلـمدار مـا شدی وقـتی صـدای خـرد شدن آمد گمان برم بـی استـخوان تــریـن بــدن کـربلا شدی السلام عـلـیـک یـا قــاسم بــن الــحـسن (ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به غبار حرم كرب و بلايت سوگند ... دوست دارم كه شبي در حرمت گريه كنم.. اللهم زيارت الحسين في الدنيا و في الاخرت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یـک پـر نـه، دو پـر نـه! سـهم تـو تـیر سه پـر شده ،سهم تـو از بـقیه کـمی بـیـشتر شده ،تـیری کـه از سه جـای گـلویت دریـده است ،بـیرون کـشیدنـش چـقدر دردسر شـده... یا علی اصغر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کــربلا یـعنی ابـوالفضل و حــبـیـب آن هـمه مجروح وتنها یک حـبـیـب  کــربلا یـعـنـی قـــنـاتی در قـنــوت  اشـک زیـنب نیمه شب در سکوت  السلام علیک یا زینب کبری . .

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس محرم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بهشت صرفا زیر پای مادران نیست ! می تواند زیر پای پدران هم باشد . . . . . . آدرس: کربلا ۶گوشه پائین پای ابا عبدالله(ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دخیـــل می بـــندم نـــه ایـــنــکـــه گـــره بگـــشـــایی ، مـــــی بـــنـــدم کـــه رهـــایــــم نـــکـــــنی . . .یـا عـباس بـن علی (ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خیلی شرمندم بابت این روضه.... 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 _عمه زینب؟ _جانم عزیزم! _عمو عباسم کجاست؟!  _عزیزکم! عمو رفته پیش خدا ... _عمه؟ _جانم؟ _خونه ی خدا بالای نیزه هاست؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سـرم غــیـر هــوای تــو تـمــنـایــی نـیـست بـطلـب تـا که فــقـط سـیـر نـگـاهــت بـکنـم السلام عـلیک یـا حـسین بـن علی (ع) . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هـــمین نــزدیـکی هـاست... پــایــیـزی بــا عــطر مُــحَــرم حـســــین ...  صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام 36 روز تا ماه عـزای 72 پــروانـه . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جسم و روحم با حرَم گشته عَجین حال و روزم با غَمَت گشته غَمین این سه جمله ، خوابِ شبهای من است: کربلا...پای پیاده...اربعین...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از بــار غـمت قـد فـلک خـم مـانـده در دیـده ی ما بـارش نـم نـم مـانده ای سیـنه زنان به وقت شرعی عـزا 35 روز دگر تـــــا به مـــحرم مــانــده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یارب دلم از غم حسین محزون کن در سینه ما محبتش افزون کن جز عشـــــق حسین هر آنچه باشه باشد به دلم  خون ساز و ز راه دیده ام بیرون کن 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچه ها دست بابا خونی شده . . . . گمونم شش ماهه قربونی شده السلام علیک یاعلی اصغر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مـا کـشتگان کـشته ی اشـک بـصائـریم مـا پـای بـــند گـریـه و رســم شعــائـریم تـا مـقـصد وصــال کـه مـاه مـحـرم است مـا ســی و دو مـنـزل دیــگر مــسافـریم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یـا حـضرت ربـاب ... تـا فـرصت اسـت کـودک خـود را بـغـل بـگیر ... چـیزی نـمانـده است کـه بـی اصـغـر شـوی ... السلام عـلیـک یـا عـلی اصـغر(ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چندي نمانده كه كاروان حسين راه بيفتد شش ماهه دربغل ،اري حسين راهي بدون بازگشت ميرود شش ماهه علي اصغر داد تا درتاريخ اقامه نماز پايمال نشود 30 روز تا محرم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سرباز نـوجـوان نـفسم رفـت چـودیـدمت قـامت کـشیـده تـر ز عـلـمدار مـا شدی وقـتی صـدای خـرد شدن آمد گمان برم بـی استـخوان تــریـن بــدن کـربلا شدی السلام عـلـیـک یـا قــاسم بــن الــحـسن (ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به غبار حرم كرب و بلايت سوگند ... دوست دارم كه شبي در حرمت گريه كنم.. اللهم زيارت الحسين في الدنيا و في الاخرت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یـک پـر نـه، دو پـر نـه! سـهم تـو تـیر سه پـر شده ،سهم تـو از بـقیه کـمی بـیـشتر شده ،تـیری کـه از سه جـای گـلویت دریـده است ،بـیرون کـشیدنـش چـقدر دردسر شـده... یا علی اصغر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کــربلا یـعنی ابـوالفضل و حــبـیـب آن هـمه مجروح وتنها یک حـبـیـب  کــربلا یـعـنـی قـــنـاتی در قـنــوت  اشـک زیـنب نیمه شب در سکوت  السلام علیک یا زینب کبری . .