بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس محرم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این قصه همیشه قهرمان داشت، نداشت؟ مداح و گدا و روضه خوان داشت، نداشت؟ ایـن قـدر نگـو کربُ و بلا آب نداشـت ای شیخ!برای تو که نان داشت،نداشت؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قيامت بي حسين غوغا ندارد"شفاعت بي حسين معنا ندارد"حسيني باش كه در محشر نگويند"چرا پرونده ات امضاء ندارد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رمز قرآن از حسین آموختیم / ز آتشش ما شعله ها افروختیم  ای صبا ای پیک دور افتادگان / اشک ما را بر مزار او رسان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز کمی هوایی اربابم / از صبح دلم گرفته و بی تابم  تقویم بیاورید ای وای حسین / شب اول است و من در خوابم  صلی الله و علیک یا ابا عبدالله

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما سینه زنان رسم جنون باب نمودیم / جان و سر خود هدیه به ارباب نمودیم  از عمق درون ناله و فریاد نمودیم / با سینه زدن زلزله ایجاد نمودیم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلام ما به محرم، به غصه و غم مهدی  به چشم کاسه خون و به شال ماتم مهدی  سلام ما به محرم، به شور و حال و عیانش  سلام ما به حسین و به اشک سینه زنانش . . .  التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دلم دریاچه ی غم شد دوباره / قد آیینه ها خم شد دوباره  صدای سنج و دمام اومد از دور / بخون ای دل محرم شد دوباره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عالم ، همه خاک کربلا بایدمان  پیوسته به لب ، خدا خدا بایدمان  تا پاک شود ، زمین ز ابنای یزید  همواره حسین ، مقتدا بایدمان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

محرم آمد و دلها غمین شد / غم و عشق وبلا با هم اجین شد  حسین آماده بهر جانفشانی است / دوباره فاطمه قلبش حزین شد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ضریح تو داره عطر گل یاس  نوازش های دستت میشه احساس  کی میدونه آقا پر میشه شاید  شبا سقا خونه ات با مشک عباس

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

محرم ماه آن عبدخدا  محرم اسرار آن هستی فزا  محرم ماهی که در آن ریختندند  میان کربلا خون خدا . . .  عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جانـت بـه کــویــر تفتــه دریـا بخشید / هفتاد و دو گل ، به متن صحرا بخشید  بـــا جلـــوه ی کــربـلای عـاشـورایی / خـون تــو بـه رنگ سرخ معنا بخشید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پیراهنی از زخم، به تن دوخته است  این رسم، ز حضرت غم آموخته است  ای سـرو تمــاشاییِ ایــمان، عبـاس!  دل، شعله به شعله، در غمت سوخته است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

محرم باز هم نوبت توست / که بگشایی تمام خاطراتت  ز ایامی که در آن بود شیون / گهی نالیدن و گه سر بریدن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

كاروان امام حسين در راه كربلاست براي همراهي بايد سبكبار بود ما هرچه بود بخشيديم باشد كه شما هم از حق هايتان كه بر گردن اين حقير هست بگذريد خالصانه از همه شما التماس دعا داريم موفق باشيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چون در همه عمر داشتم حب على / آمد به سرم چهارده نور جلى  گفتم که شفیع من کدامین شماست / کردند اشارت به حسین بن على

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس محرم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این قصه همیشه قهرمان داشت، نداشت؟ مداح و گدا و روضه خوان داشت، نداشت؟ ایـن قـدر نگـو کربُ و بلا آب نداشـت ای شیخ!برای تو که نان داشت،نداشت؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قيامت بي حسين غوغا ندارد"شفاعت بي حسين معنا ندارد"حسيني باش كه در محشر نگويند"چرا پرونده ات امضاء ندارد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رمز قرآن از حسین آموختیم / ز آتشش ما شعله ها افروختیم  ای صبا ای پیک دور افتادگان / اشک ما را بر مزار او رسان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز کمی هوایی اربابم / از صبح دلم گرفته و بی تابم  تقویم بیاورید ای وای حسین / شب اول است و من در خوابم  صلی الله و علیک یا ابا عبدالله

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما سینه زنان رسم جنون باب نمودیم / جان و سر خود هدیه به ارباب نمودیم  از عمق درون ناله و فریاد نمودیم / با سینه زدن زلزله ایجاد نمودیم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلام ما به محرم، به غصه و غم مهدی  به چشم کاسه خون و به شال ماتم مهدی  سلام ما به محرم، به شور و حال و عیانش  سلام ما به حسین و به اشک سینه زنانش . . .  التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دلم دریاچه ی غم شد دوباره / قد آیینه ها خم شد دوباره  صدای سنج و دمام اومد از دور / بخون ای دل محرم شد دوباره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عالم ، همه خاک کربلا بایدمان  پیوسته به لب ، خدا خدا بایدمان  تا پاک شود ، زمین ز ابنای یزید  همواره حسین ، مقتدا بایدمان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

محرم آمد و دلها غمین شد / غم و عشق وبلا با هم اجین شد  حسین آماده بهر جانفشانی است / دوباره فاطمه قلبش حزین شد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ضریح تو داره عطر گل یاس  نوازش های دستت میشه احساس  کی میدونه آقا پر میشه شاید  شبا سقا خونه ات با مشک عباس

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

محرم ماه آن عبدخدا  محرم اسرار آن هستی فزا  محرم ماهی که در آن ریختندند  میان کربلا خون خدا . . .  عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جانـت بـه کــویــر تفتــه دریـا بخشید / هفتاد و دو گل ، به متن صحرا بخشید  بـــا جلـــوه ی کــربـلای عـاشـورایی / خـون تــو بـه رنگ سرخ معنا بخشید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پیراهنی از زخم، به تن دوخته است  این رسم، ز حضرت غم آموخته است  ای سـرو تمــاشاییِ ایــمان، عبـاس!  دل، شعله به شعله، در غمت سوخته است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

محرم باز هم نوبت توست / که بگشایی تمام خاطراتت  ز ایامی که در آن بود شیون / گهی نالیدن و گه سر بریدن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

كاروان امام حسين در راه كربلاست براي همراهي بايد سبكبار بود ما هرچه بود بخشيديم باشد كه شما هم از حق هايتان كه بر گردن اين حقير هست بگذريد خالصانه از همه شما التماس دعا داريم موفق باشيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چون در همه عمر داشتم حب على / آمد به سرم چهارده نور جلى  گفتم که شفیع من کدامین شماست / کردند اشارت به حسین بن على