بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دلت را با خداوند آشنا کن / ز عمق جان خدایت را صدا کن  دل غفلت زده مانند سنگ است / مس دل را به یاد او طلا کن  به پیش او گشا دست نیازی / به درگاه بلند او دعا کن . . .  التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امشب این دل یاد مولا می کند / لیلة القـدر است و احیا می کند  بشنو ای گـوش دلها بی صدا / نغمه ی فـزت و رب الکعبه را

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدایا ، بحق شهید شب های قدر  تقدیر ما را محبت و ولایت و پیروی راه مولا علی علیه السلام رقم بزن  آمین . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در برج ولا مهر جهان تاب علیست / در شهر علوم نبوی، باب علیست  از اول خلقت بشر تا امروز / مظلوم ترین شهید محراب علیست . . .  التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به شهر کوفه در محراب طاعت / علی شد کشته در حال عبادت  ز پـور ملجم مردود کافر / بخون شد غوطه ور ساقی کوثر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بجز از علی(ع) که گوید به پسر که قاتل من  چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا . . .  شهادت سمبل کرامت و عدالت و شجاعت، تسلیت و تعزیت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دعا بدون علی قابل اجابت نیست / که مهر اصل اجابت به هر دعاست علی(ع)  بزن تو دست توسل به دامن مولا / که در جامعه را بهترین دواست علی(ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هیچ گناهکاری را نا امید مکن، چه بسیار گناهکاری که عاقبت به خیر گشته  و چه بسیار خوش کرداری که در پایان عمر تباه شده و جهنمی گشته است . . .  ( امام علی-ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بر روح تمام شیعیان تیغ زدند/ بر مردترین مرد جهان تیغ زدند  خورشیدبه سینه، ماه برسر می زد/ انگاربه فرق آسمان تیغ زدند  سالروز ضربت خوردن امام علی(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یا رب دل مرده ی مرا احیا کن / بر روی گدای نیمه شب در وا کن  سوگند به قطره قطره ی خون علی(ع) / پرونده ی اعمال مرا امضا کن .  شهادت شفیع شیعیان و مولای متقیان، علی علیه السلام تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این دست های خالی و ساده دخیلتان ، ما را فقط به رسم رفاقت دعا کنید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

می کشی آه و در چشم هایت / می رمند آهوان دسته دسته  در گلویت ترک می خورد بغض / التماس دعا! دل شکسته

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ز مردم دل بکن یاد خدا کن / خدا را وقت تنهایی صدا کن  در آن حالت که اشکت می چکد گرم / غنیمت دان و ما را هم دعا کن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در این روزها و شبهای مقدس نیم نگاهی را محتاجم  که دوستی به پهنای قلب مهربانش به سوی کلبه ی ویرانه ی دل من بیندازد  پس ای مهربان التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آن لحظه که قلبت به خدا نزدیک است / آن لحظه که دیده ات ز اشک خیس است  یاد آر که محتاج دعایت هستم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

درد مندیم اى خدا درمان نما / درد بى درما نما ن درمان نما  هر که ارد دست حاجت نزد تو / با ر الهى درد او درمان نما  التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دلت را با خداوند آشنا کن / ز عمق جان خدایت را صدا کن  دل غفلت زده مانند سنگ است / مس دل را به یاد او طلا کن  به پیش او گشا دست نیازی / به درگاه بلند او دعا کن . . .  التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امشب این دل یاد مولا می کند / لیلة القـدر است و احیا می کند  بشنو ای گـوش دلها بی صدا / نغمه ی فـزت و رب الکعبه را

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدایا ، بحق شهید شب های قدر  تقدیر ما را محبت و ولایت و پیروی راه مولا علی علیه السلام رقم بزن  آمین . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در برج ولا مهر جهان تاب علیست / در شهر علوم نبوی، باب علیست  از اول خلقت بشر تا امروز / مظلوم ترین شهید محراب علیست . . .  التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به شهر کوفه در محراب طاعت / علی شد کشته در حال عبادت  ز پـور ملجم مردود کافر / بخون شد غوطه ور ساقی کوثر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بجز از علی(ع) که گوید به پسر که قاتل من  چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا . . .  شهادت سمبل کرامت و عدالت و شجاعت، تسلیت و تعزیت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دعا بدون علی قابل اجابت نیست / که مهر اصل اجابت به هر دعاست علی(ع)  بزن تو دست توسل به دامن مولا / که در جامعه را بهترین دواست علی(ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هیچ گناهکاری را نا امید مکن، چه بسیار گناهکاری که عاقبت به خیر گشته  و چه بسیار خوش کرداری که در پایان عمر تباه شده و جهنمی گشته است . . .  ( امام علی-ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بر روح تمام شیعیان تیغ زدند/ بر مردترین مرد جهان تیغ زدند  خورشیدبه سینه، ماه برسر می زد/ انگاربه فرق آسمان تیغ زدند  سالروز ضربت خوردن امام علی(ع) تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یا رب دل مرده ی مرا احیا کن / بر روی گدای نیمه شب در وا کن  سوگند به قطره قطره ی خون علی(ع) / پرونده ی اعمال مرا امضا کن .  شهادت شفیع شیعیان و مولای متقیان، علی علیه السلام تسلیت باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این دست های خالی و ساده دخیلتان ، ما را فقط به رسم رفاقت دعا کنید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

می کشی آه و در چشم هایت / می رمند آهوان دسته دسته  در گلویت ترک می خورد بغض / التماس دعا! دل شکسته

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ز مردم دل بکن یاد خدا کن / خدا را وقت تنهایی صدا کن  در آن حالت که اشکت می چکد گرم / غنیمت دان و ما را هم دعا کن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در این روزها و شبهای مقدس نیم نگاهی را محتاجم  که دوستی به پهنای قلب مهربانش به سوی کلبه ی ویرانه ی دل من بیندازد  پس ای مهربان التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آن لحظه که قلبت به خدا نزدیک است / آن لحظه که دیده ات ز اشک خیس است  یاد آر که محتاج دعایت هستم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

درد مندیم اى خدا درمان نما / درد بى درما نما ن درمان نما  هر که ارد دست حاجت نزد تو / با ر الهى درد او درمان نما  التماس دعا