بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند / و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند   چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی / آن شب قدر که این تازه براتم دادند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدایا   شب قدر است و قدر شب قدر تو میدانی   به قدر من ننگر، قدر خویش اعطا کن . . .   آمین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در این شب جدایی در کوی آشنایی   هستم چنان گدایی در کوی پادشاهی   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای کاش تا توانم بر عهد خود بمانم / شرمنده ‏ام ز مهدی وز درگهت الهی   تا در کفت اسیرم قرآن به سر بگیرم / چون بگذرم ز قرآن اُفتم به کوره راهی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای قدْر بیا دل مرا گلشن کن / سرشار ز یاس و مریم و آوْشَن کن   در ظلمت شب روح و مَلَک چون بینم؟ / ای قدر بیا شب مرا روشن کن . . .   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آری امشب لیلة القدرِ خداست / گاه معراج شکوه افزای ماست   گاهِ مولا گفتن و یادِ علی(ع) /  زاده بیتِ خدا، اوّل ولّی   هر هر حق داده از کف تاب او /  هم نخستین کشته محراب، او . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سبدی دارم در دست ، می روم سوی خدا   یا علی می گویم ، می روم تا درگه نور و امید   تا به جایی که ملک ره نبرد ، می روم سوی خدا   سوی حق   سوی اُمید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

لیلةُ القدر است بس والا تبار / یک شب است و خیرش افزون از شمار   یک شب و آبی ترین شب های سال /  عاشقان گیرند در آن پَرّ و بال   تا به باغ سبز عرفان پَر زنند  /   تا طلوع صبحِ قرآن پَر زنند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فرشته ها در  شب قدر برای آزادی انسانها از دستان شیطان   و بخشش معاصی وبردن آنها به ملکوت مسابقه داده و منتظر ندای بنده های خدا هستند.   مرا دعا کنید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این من و حجم شب و دستان خالی و خدا   آسمانی تیره و اشک و سکوت و انزوا    ناله های جانگدازو گریه و امن یجیب   قبله و قلب و جوارج جملگی غرق دعا    التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چون رو کنم به احیاء، دل زنده گردم اما / دل مرده می‏شوم باز با غمزه گناهی   گرچه به ماه غفران بسته است دست شیطان / بدتر بود ز ابلیس این نفس گاه گاهی   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بــگذار تا بمیرم در این شب الـــهی /  ورنه دوباره آرم رو روی رو ســیاهی   چون رو کنم به توبه، سازم نوا و ندبه /  چــندان که باز گردم گیرم ره تباهی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تنگ غروب و ساحلِ شور و نوای  شب قدر   شکسته کشتی دلم، به ناله های  شب قدر   بر پرِ سجاده‌ی دل، گره نشسته، وا نما   ای گل سجاده نشین، به یک دعای  شب قدر . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آه امشب لیلةُ القدرِ خداست / ذکر یا رب یا رب و وِرد و دعاست   گاهِ استغفار و دلْ لرزیدن است / گاه توبه، گاهِ آمرزیدن است   گاهِ عجز و التماس و هم نیاز / رو به درگاه حکیم چاره ساز . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب قدر است و طی شد نامه هجر   سلام فیه حتی مطلع الفجر . . .   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب قدر، شب نیایش و شب بارش چشم های خاکیان بر شما آسمانیان مبارک باد   و التماس دعا در لحظات قشنگ خلوتتان . . .

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند / و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند   چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی / آن شب قدر که این تازه براتم دادند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدایا   شب قدر است و قدر شب قدر تو میدانی   به قدر من ننگر، قدر خویش اعطا کن . . .   آمین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در این شب جدایی در کوی آشنایی   هستم چنان گدایی در کوی پادشاهی   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای کاش تا توانم بر عهد خود بمانم / شرمنده ‏ام ز مهدی وز درگهت الهی   تا در کفت اسیرم قرآن به سر بگیرم / چون بگذرم ز قرآن اُفتم به کوره راهی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای قدْر بیا دل مرا گلشن کن / سرشار ز یاس و مریم و آوْشَن کن   در ظلمت شب روح و مَلَک چون بینم؟ / ای قدر بیا شب مرا روشن کن . . .   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آری امشب لیلة القدرِ خداست / گاه معراج شکوه افزای ماست   گاهِ مولا گفتن و یادِ علی(ع) /  زاده بیتِ خدا، اوّل ولّی   هر هر حق داده از کف تاب او /  هم نخستین کشته محراب، او . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سبدی دارم در دست ، می روم سوی خدا   یا علی می گویم ، می روم تا درگه نور و امید   تا به جایی که ملک ره نبرد ، می روم سوی خدا   سوی حق   سوی اُمید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

لیلةُ القدر است بس والا تبار / یک شب است و خیرش افزون از شمار   یک شب و آبی ترین شب های سال /  عاشقان گیرند در آن پَرّ و بال   تا به باغ سبز عرفان پَر زنند  /   تا طلوع صبحِ قرآن پَر زنند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فرشته ها در  شب قدر برای آزادی انسانها از دستان شیطان   و بخشش معاصی وبردن آنها به ملکوت مسابقه داده و منتظر ندای بنده های خدا هستند.   مرا دعا کنید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این من و حجم شب و دستان خالی و خدا   آسمانی تیره و اشک و سکوت و انزوا    ناله های جانگدازو گریه و امن یجیب   قبله و قلب و جوارج جملگی غرق دعا    التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چون رو کنم به احیاء، دل زنده گردم اما / دل مرده می‏شوم باز با غمزه گناهی   گرچه به ماه غفران بسته است دست شیطان / بدتر بود ز ابلیس این نفس گاه گاهی   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بــگذار تا بمیرم در این شب الـــهی /  ورنه دوباره آرم رو روی رو ســیاهی   چون رو کنم به توبه، سازم نوا و ندبه /  چــندان که باز گردم گیرم ره تباهی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تنگ غروب و ساحلِ شور و نوای  شب قدر   شکسته کشتی دلم، به ناله های  شب قدر   بر پرِ سجاده‌ی دل، گره نشسته، وا نما   ای گل سجاده نشین، به یک دعای  شب قدر . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آه امشب لیلةُ القدرِ خداست / ذکر یا رب یا رب و وِرد و دعاست   گاهِ استغفار و دلْ لرزیدن است / گاه توبه، گاهِ آمرزیدن است   گاهِ عجز و التماس و هم نیاز / رو به درگاه حکیم چاره ساز . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب قدر است و طی شد نامه هجر   سلام فیه حتی مطلع الفجر . . .   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب قدر، شب نیایش و شب بارش چشم های خاکیان بر شما آسمانیان مبارک باد   و التماس دعا در لحظات قشنگ خلوتتان . . .