بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب قدر، وقت شناخت قدر خويش است.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب قدر شبي است که بايد شکواييه هجران را درنورديد و به اميد وصل و ديدار، بيدار نشست و از جام طهور «سلام» تا مطلع «فجر» سرمست بود.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

باشورحسینى وصلابت حسنى درسوگ علی می‌گرییم دعایتان توشه بی‌برگی ما

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب قدر، لاله‌ای شکفته در کویر شب‌های عادی سال است.   آی فقیران غنی، کجایید که شبهای قدر آمده است؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مهمان توام اى جان زنهار مخسب امشب   اى جان و دل مهمان زنهار مخسب امشب   روى تو چو بدر آمد، امشب شب قدر آمد   اى شاه همه خوبان زنهار مخسب امشب

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خیز، اى بنده محروم و گنهکار بیا   یک شب اى خفته غفلت زده بیدار بیا   بس شب و روز که در زیر لَحَد خواهى خفت   دَم غنیمت بشمار امشب و بیدار بیا . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای آن که دیده ها همه در آرزوی توست   بخشندگی و فضل و کرم، خلق و خوی توست   نام مبارک تو بُوَد صدر نامه ها   از هر طرف که می گذرم، گفتگوی توست . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این منم، بیدار، از هول گناه / مى کنم، بر آسمان شب، نگاه   این منم، از راه دور افتاده اى / رایگان، عمر خود از کف داده اى   این منم، در دستِ غفلت ها اسیر / اى خداى مهربان، دستم بگیر . . .   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الهی !   تو را سوگند بر مظلو میت بیست و یکم رمضان و دلهای مملوّ از آه و فغان   بینوایان داغدار را در حسرت سعادت ناشی از فضیلت خویش مسوزان   و دلهای افتاده را از درگاه با عظمت خویش نا امید مفرما . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب قدر است بیا قدر بدانیم کمی   خانه دل ز گناهان بتکانیم کمی   شعله افتاده به ملک دلم از فرط گناه   دوست را از دل این شعله بخوانیم کمی . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امشب   از آسمان باران انا انزلنا بر فرق زمین می بارد   امشب چشمانمان را با آب توبه بشوییم   و کلام قرآن در دهانمان بریزم   (التماس دعا)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فرشته ها برای آزادی انسان ها از دستان شیطان   و بخشش معاصی و بردن آنها به ملکوت مسابقه داده   و منتظر ندای بنده خدا هستند.   (اللهم لبیک) التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی / شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی   لیله القدر عزیزی است بیا دل بتکانیم / سهم ما چیست از این روز همین خانه تکانی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چه شب است یا رب امشب که شکسته قلب یاران   چه شبى که فیض و رحمت، رسد از خدا چو باران   چه شبى که تا سحرگاه ، زفرشتگان «الله»   برکات آسمانى، برسد به جان نثاران . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الهی آن شب که همه قرآن به سر می کنند ما را توفیق بده قرآن را به دل کنیم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گریه کن   در این شب های قدر   آب تنت را شستشو میدهد و اشک روحت را  . . .

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب قدر، وقت شناخت قدر خويش است.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب قدر شبي است که بايد شکواييه هجران را درنورديد و به اميد وصل و ديدار، بيدار نشست و از جام طهور «سلام» تا مطلع «فجر» سرمست بود.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

باشورحسینى وصلابت حسنى درسوگ علی می‌گرییم دعایتان توشه بی‌برگی ما

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب قدر، لاله‌ای شکفته در کویر شب‌های عادی سال است.   آی فقیران غنی، کجایید که شبهای قدر آمده است؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مهمان توام اى جان زنهار مخسب امشب   اى جان و دل مهمان زنهار مخسب امشب   روى تو چو بدر آمد، امشب شب قدر آمد   اى شاه همه خوبان زنهار مخسب امشب

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خیز، اى بنده محروم و گنهکار بیا   یک شب اى خفته غفلت زده بیدار بیا   بس شب و روز که در زیر لَحَد خواهى خفت   دَم غنیمت بشمار امشب و بیدار بیا . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای آن که دیده ها همه در آرزوی توست   بخشندگی و فضل و کرم، خلق و خوی توست   نام مبارک تو بُوَد صدر نامه ها   از هر طرف که می گذرم، گفتگوی توست . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این منم، بیدار، از هول گناه / مى کنم، بر آسمان شب، نگاه   این منم، از راه دور افتاده اى / رایگان، عمر خود از کف داده اى   این منم، در دستِ غفلت ها اسیر / اى خداى مهربان، دستم بگیر . . .   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الهی !   تو را سوگند بر مظلو میت بیست و یکم رمضان و دلهای مملوّ از آه و فغان   بینوایان داغدار را در حسرت سعادت ناشی از فضیلت خویش مسوزان   و دلهای افتاده را از درگاه با عظمت خویش نا امید مفرما . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب قدر است بیا قدر بدانیم کمی   خانه دل ز گناهان بتکانیم کمی   شعله افتاده به ملک دلم از فرط گناه   دوست را از دل این شعله بخوانیم کمی . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امشب   از آسمان باران انا انزلنا بر فرق زمین می بارد   امشب چشمانمان را با آب توبه بشوییم   و کلام قرآن در دهانمان بریزم   (التماس دعا)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فرشته ها برای آزادی انسان ها از دستان شیطان   و بخشش معاصی و بردن آنها به ملکوت مسابقه داده   و منتظر ندای بنده خدا هستند.   (اللهم لبیک) التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی / شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی   لیله القدر عزیزی است بیا دل بتکانیم / سهم ما چیست از این روز همین خانه تکانی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چه شب است یا رب امشب که شکسته قلب یاران   چه شبى که فیض و رحمت، رسد از خدا چو باران   چه شبى که تا سحرگاه ، زفرشتگان «الله»   برکات آسمانى، برسد به جان نثاران . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الهی آن شب که همه قرآن به سر می کنند ما را توفیق بده قرآن را به دل کنیم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گریه کن   در این شب های قدر   آب تنت را شستشو میدهد و اشک روحت را  . . .