بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس اعياد / اس ام اس کرسیمس

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میشه عکستو بدی بهم؟ که بابانوئل دقیقا بدونه برای کریسمس   چی باید بهم هدیه بده. کریسمس مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دو تا چیز که توی چرخش زمین نه تموم میشه و نه تغییر میکنه،   یکیش شکوه تولد عیسی مسیحه و یکیش عشق دوست به دوسته!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کریسمس میتونه خیلی چیزا باشهیا میتونه چیز خاصی هم نباشه!   برای تو هر اسباب بازی جدیدی میتونه لذت آور باشهو برای من کریسمس یعنی دیدن تو!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه شب ساکت و آروم، یه ستاره بالای سرت، یه هدیه ی پر   برکت از امید و عشق. یه کریسمس پر برکت برای تو . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

لذت در قلب کسانی که به معجزه ی کریسمس اعتقاد دارند بازتاب میکند.   برای تو تمام صلح ، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم . تغییر فصل رو بهت تبریک میگم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هیچ کریسمسی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو   به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کریسمس نه یه زمانه و نه یه فصل، بلکه یک یادبوده،در واقعگرامی داشتن صلح و   حسن نیت،  رحیم و بخشنده بودن، باعث میشه روح واقعی کریسمس رو لمس کنیم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیم، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم،   بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم. کریسمس مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

  اگه یه شب بیدار شدی و دیدی یه مرد چاق و گنده داره تورو توی کیسش میزاره   لطفا نگران نشو. چون من به بابا نوئل گفتم تورو برای کریسمس میخوام!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به یه کریسمس سفید فکر میکنم، با هر کارتی که برای کریسمس آماده میکنم، آرزو میکنم که همه ی   روزهات شاد و آفتابی (روشن) باشن، و امیدوارم که همه ی کریسمس هات سفید باشن. کریسمس مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلام   این عید پاک رو به پاکترین دل دنیا تبریک میگم   امیدوارم بتونم قدر این پاکی رو بدونم   و سال دیگه هم بهت تبریک بگم   و پاکی رو باهم جشن بگیریم   کریسمس مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یک عمر خوشبختی   یک  عشق الهی   یک دنیا آروزی خوب   یک کریسمس شاد   برای تو دوست خوبم ، لطفا امضا کن !   تا برای همشون ، هر روز آمین بگم !   کریسمس مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امیدوارم بابانوئل به جای کادوی زیبا   تقدیر زیبا برای تو هدیه بیاره   تقدیر خوب رو نمیتونی الان حس کنی   اما در آینده میفهمی بهترین آرزو رو برات داشتم   کریسمس مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چون به سخن نوبت عیسی رسید / عیب رها کرد و به معنی رسید   عیب کسان را منگر و احسان خویش/ دیده فرو بر به گریبان خویش . . .   کریسمس مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میلاد پیام آور توحید   صلح و مهربانی   سمبل صبر و شکیبایی   پیامبر اولوالعزم   حضرت عیسی مسیح (علیه السلام)   بر تمامی موحدین جهان تهنیت باد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کریسمس نه یه زمانه و نه یه فصل، بلکه یک یادبوده،در واقع گرامی داشتن صلح وحسن نیت، رحیم و بخشنده بودن، باعث میشه روح واقعی کریسمس رو لمس کنیم.

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس اعياد / اس ام اس کرسیمس

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میشه عکستو بدی بهم؟ که بابانوئل دقیقا بدونه برای کریسمس   چی باید بهم هدیه بده. کریسمس مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دو تا چیز که توی چرخش زمین نه تموم میشه و نه تغییر میکنه،   یکیش شکوه تولد عیسی مسیحه و یکیش عشق دوست به دوسته!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کریسمس میتونه خیلی چیزا باشهیا میتونه چیز خاصی هم نباشه!   برای تو هر اسباب بازی جدیدی میتونه لذت آور باشهو برای من کریسمس یعنی دیدن تو!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه شب ساکت و آروم، یه ستاره بالای سرت، یه هدیه ی پر   برکت از امید و عشق. یه کریسمس پر برکت برای تو . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

لذت در قلب کسانی که به معجزه ی کریسمس اعتقاد دارند بازتاب میکند.   برای تو تمام صلح ، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم . تغییر فصل رو بهت تبریک میگم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هیچ کریسمسی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو   به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کریسمس نه یه زمانه و نه یه فصل، بلکه یک یادبوده،در واقعگرامی داشتن صلح و   حسن نیت،  رحیم و بخشنده بودن، باعث میشه روح واقعی کریسمس رو لمس کنیم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیم، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم،   بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم. کریسمس مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

  اگه یه شب بیدار شدی و دیدی یه مرد چاق و گنده داره تورو توی کیسش میزاره   لطفا نگران نشو. چون من به بابا نوئل گفتم تورو برای کریسمس میخوام!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به یه کریسمس سفید فکر میکنم، با هر کارتی که برای کریسمس آماده میکنم، آرزو میکنم که همه ی   روزهات شاد و آفتابی (روشن) باشن، و امیدوارم که همه ی کریسمس هات سفید باشن. کریسمس مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلام   این عید پاک رو به پاکترین دل دنیا تبریک میگم   امیدوارم بتونم قدر این پاکی رو بدونم   و سال دیگه هم بهت تبریک بگم   و پاکی رو باهم جشن بگیریم   کریسمس مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یک عمر خوشبختی   یک  عشق الهی   یک دنیا آروزی خوب   یک کریسمس شاد   برای تو دوست خوبم ، لطفا امضا کن !   تا برای همشون ، هر روز آمین بگم !   کریسمس مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امیدوارم بابانوئل به جای کادوی زیبا   تقدیر زیبا برای تو هدیه بیاره   تقدیر خوب رو نمیتونی الان حس کنی   اما در آینده میفهمی بهترین آرزو رو برات داشتم   کریسمس مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چون به سخن نوبت عیسی رسید / عیب رها کرد و به معنی رسید   عیب کسان را منگر و احسان خویش/ دیده فرو بر به گریبان خویش . . .   کریسمس مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میلاد پیام آور توحید   صلح و مهربانی   سمبل صبر و شکیبایی   پیامبر اولوالعزم   حضرت عیسی مسیح (علیه السلام)   بر تمامی موحدین جهان تهنیت باد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کریسمس نه یه زمانه و نه یه فصل، بلکه یک یادبوده،در واقع گرامی داشتن صلح وحسن نیت، رحیم و بخشنده بودن، باعث میشه روح واقعی کریسمس رو لمس کنیم.