بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس اعياد / اس ام اس عید نوروز

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدايا  تقدير خوبان را آنگونه زيبا بنويس كه جز لبخند آنها چيز ديگرى نبينيم.  عيد نوروز ‎مبارك

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سال نو مبارك  با اميد آنكه خداوند توفيق آنچه، انجام آن موجب خشنودى و رضاى اوست به ما عطا نمايد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رویش بهار در سرزمین پارس آغاز شد  به امید بازگشت شکوه و شوکت دیرین به سرزمین آریا  سال نو مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در بهاري که پرازمعجزه واحساس است ،هفت سينم ،سين سيماي تو را کم دارد.  عيد برشما و خانواده محترم پیشاپیش مبارك

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

*يا مقلب قلب ما را شاد كن*  *يامدبر خانه را آباد كن*  *يامحول احسن الحالم نما*  *از بديها فارغ البالم نما*  **سال نو بر شما پيشاپيش مبارک**

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

‫سرخوش آن عیدی که آن بانی نور/ ازکنارکعبه بنمایدظهور / قلبهارامهر هم عهدی زند/ ازحرم بانک انا المهدی زند  پيشاپيش فرارسيدن سال نو  برشما و خانواده محترم مبارك باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

برو برو بادبادک  بگو به اون ناز نازک  عید گل و شاپرک  جلو جلو مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خداوندا دوستانی دارم كه در اعماق قلبم جاى دارند؛ آنان شایسته محبتند و یادشان مایه ى آرامش جان، در اين لحظه هاى پايانى سال عزت و غرور شان التيام و اعتلا و سلامت و شاد بدارشان.  پيشاپيش سال نو مبارك

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دلت آبى تر از دريا عزيزم / به كامت گردش دنيا عزيزم الهى هميشه چون گل بخندى / بهارانت خوش و زيبا عزيزم  سال نو مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

"نوروز"  یادگار دین زرتشت  مهرکورش  جام جمشید  تیرآرش  خون سهراب  رخش رستم  عشق بابک  بزرگترین جشن ایرانیان  پیشاپیش خجسته باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روزگارت بر مراد  روزهایت شاد شاد  آسمانت بی غبار  سهم چشمانت بهار  قلبت از هر غصه دور  بزم عشقت پر سرور  بخت و تقدیرت قشنگ  عمر شیرینت بلند سرنوشتت تابناک  جسم و روحت پاک پاک  پيشاپيش نوروزت مبارك

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ارزويم اين است  آسمانت بی غبار,سهم چشمانت بهار..  قلبت از هرغصه دور,بزم عشقت پر سرور..  بخت وتقدیرت قشنگ,عمر شیرینت بلند..  *سال نو مبارك*

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تق تق تق کیه؟کیه؟ منم منم پیامک ، عید شما جلو جلو مبارک!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سایه حق  سلام عشق  سعادت روح  سلامت تن  سر مستی بهار  سکوت دعا  سرور جاودانه  این است هفت سین آریایی.  نوروز پیشاپیش بر شما و خانواده محترمتان خجسته باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مهم نیست كه قفلها دست كیست.مهم اینست كه كلیدها دست خداست.از ته دل دعا میكنم كه در اين روزهاي آخر سال ، توي اين روز زيباي آفتابي ، شاه كلیدتمام قفلها رو ازخداوند عیدي بگیري  سال نو پیشاپش مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سایه حق،سلام عشق ،سعادت روح،سلامت تن،سرمست بهار، سکوت دعا،سرور جاودانه.این است هفت سین آریایی.  پیشاپیش عیدتان مبارک.

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس اعياد / اس ام اس عید نوروز

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدايا  تقدير خوبان را آنگونه زيبا بنويس كه جز لبخند آنها چيز ديگرى نبينيم.  عيد نوروز ‎مبارك

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سال نو مبارك  با اميد آنكه خداوند توفيق آنچه، انجام آن موجب خشنودى و رضاى اوست به ما عطا نمايد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رویش بهار در سرزمین پارس آغاز شد  به امید بازگشت شکوه و شوکت دیرین به سرزمین آریا  سال نو مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در بهاري که پرازمعجزه واحساس است ،هفت سينم ،سين سيماي تو را کم دارد.  عيد برشما و خانواده محترم پیشاپیش مبارك

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

*يا مقلب قلب ما را شاد كن*  *يامدبر خانه را آباد كن*  *يامحول احسن الحالم نما*  *از بديها فارغ البالم نما*  **سال نو بر شما پيشاپيش مبارک**

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

‫سرخوش آن عیدی که آن بانی نور/ ازکنارکعبه بنمایدظهور / قلبهارامهر هم عهدی زند/ ازحرم بانک انا المهدی زند  پيشاپيش فرارسيدن سال نو  برشما و خانواده محترم مبارك باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

برو برو بادبادک  بگو به اون ناز نازک  عید گل و شاپرک  جلو جلو مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خداوندا دوستانی دارم كه در اعماق قلبم جاى دارند؛ آنان شایسته محبتند و یادشان مایه ى آرامش جان، در اين لحظه هاى پايانى سال عزت و غرور شان التيام و اعتلا و سلامت و شاد بدارشان.  پيشاپيش سال نو مبارك

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دلت آبى تر از دريا عزيزم / به كامت گردش دنيا عزيزم الهى هميشه چون گل بخندى / بهارانت خوش و زيبا عزيزم  سال نو مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

"نوروز"  یادگار دین زرتشت  مهرکورش  جام جمشید  تیرآرش  خون سهراب  رخش رستم  عشق بابک  بزرگترین جشن ایرانیان  پیشاپیش خجسته باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روزگارت بر مراد  روزهایت شاد شاد  آسمانت بی غبار  سهم چشمانت بهار  قلبت از هر غصه دور  بزم عشقت پر سرور  بخت و تقدیرت قشنگ  عمر شیرینت بلند سرنوشتت تابناک  جسم و روحت پاک پاک  پيشاپيش نوروزت مبارك

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ارزويم اين است  آسمانت بی غبار,سهم چشمانت بهار..  قلبت از هرغصه دور,بزم عشقت پر سرور..  بخت وتقدیرت قشنگ,عمر شیرینت بلند..  *سال نو مبارك*

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تق تق تق کیه؟کیه؟ منم منم پیامک ، عید شما جلو جلو مبارک!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سایه حق  سلام عشق  سعادت روح  سلامت تن  سر مستی بهار  سکوت دعا  سرور جاودانه  این است هفت سین آریایی.  نوروز پیشاپیش بر شما و خانواده محترمتان خجسته باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مهم نیست كه قفلها دست كیست.مهم اینست كه كلیدها دست خداست.از ته دل دعا میكنم كه در اين روزهاي آخر سال ، توي اين روز زيباي آفتابي ، شاه كلیدتمام قفلها رو ازخداوند عیدي بگیري  سال نو پیشاپش مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سایه حق،سلام عشق ،سعادت روح،سلامت تن،سرمست بهار، سکوت دعا،سرور جاودانه.این است هفت سین آریایی.  پیشاپیش عیدتان مبارک.