بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس اعياد / اس ام اس عید نوروز

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دم همه اونایی که تو خونه تکونی دلشون ما رو دور نریختن گرم ما هم سعی می کنیم زیاد جا نگیریم! سال نو مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها ای تدبیر کننده روز و شب ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر حال مارا به بهترین حال دگرگون کن سال نو مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال وهمه سال مبارک بادت این روز و همه روز نوروزتان پیروز

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فرخنده باد بر همگان مقدم بهار نوروز ، جاودانه ترین جشن روزگار نوروز مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امیدوارم عید با بوسه هایش بهار با گل هایش و سال نو با امیدهایش بر تو ای عزیزترین مبارک باشد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عید است ولی بدون او غم داریم عاشق شده ایم و عشق را کم داریم ای کاش که این عید ظهورش برسد اینگونه هزار عید با هم داریم اللهم عجل لولیک الفرج سال نو مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نوروز! خوش آمدی صفا آوردی / غمزخم فراق را دوا آوردی   همراه تو باز اشک ما نیز دمید / بویی مگر از میهن ما آوردی . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ستاره بختتان بالا   سپیده صبحتان تابناک   سایه عمرتان بلند   ساز زندگیتان کوک   سرزمین دلتان سبز    سال جدید مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دلتنگ ز غربتیم و شادان باشیم   از آنکه درست عهد و پیمان باشیم   بادا که چو نوروز رسد دیگر بار   با سفره‌ی هفت سین در ایران باشیم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکبار دگر نسیم  نوروز وزید / دل‌ها به هوای روز نو باز تپید   نوروز و بهار و بزم یاران خوش باد / در خاک وطن ، نه در دیار تبعید . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

 بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است    بر طرف چمن روی دل افروز خوش است    از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست    خوش باش و مگو ز دی که امروزخوش است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نوروز نُماد جاودان نوشدن است / تجدید جوانی جهان کهن است   زینها همه خوبتر که هر نو شدنش / باز آور ِ نام پاک ایران من است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چو صبح رایت خورشید آشکار کند /  ز مهر قبله افلاک زرنگار کند  رسید موسم نوروز و گاه آن آمد /  که دل هوای گلستان و لاله‌زار کند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نوروز رسید  و ما همان در دیروز / در رزم  نه  بر دشمن شادی پیروز   این غُصّه مرا کشت که دور از میهن / هر سال سر آمد  و نیامد نوروز !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوش آمد بهار   گل از شاخه تابید خورشید وار   چو آغوش نوروزر پیروز بخت   گشوده رخ و بازوان درخت   گل افشانی ارغوان   نوید امید است در باغ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

طوفان گل و جوش بهار است ببینید / اکنون که جهان برسرکار است ببینید  این آینه هایی که نظر خیره نمایند / در دست کدام آینه دار است ببینید  . . .

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس اعياد / اس ام اس عید نوروز

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دم همه اونایی که تو خونه تکونی دلشون ما رو دور نریختن گرم ما هم سعی می کنیم زیاد جا نگیریم! سال نو مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها ای تدبیر کننده روز و شب ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر حال مارا به بهترین حال دگرگون کن سال نو مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال وهمه سال مبارک بادت این روز و همه روز نوروزتان پیروز

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فرخنده باد بر همگان مقدم بهار نوروز ، جاودانه ترین جشن روزگار نوروز مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امیدوارم عید با بوسه هایش بهار با گل هایش و سال نو با امیدهایش بر تو ای عزیزترین مبارک باشد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عید است ولی بدون او غم داریم عاشق شده ایم و عشق را کم داریم ای کاش که این عید ظهورش برسد اینگونه هزار عید با هم داریم اللهم عجل لولیک الفرج سال نو مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نوروز! خوش آمدی صفا آوردی / غمزخم فراق را دوا آوردی   همراه تو باز اشک ما نیز دمید / بویی مگر از میهن ما آوردی . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ستاره بختتان بالا   سپیده صبحتان تابناک   سایه عمرتان بلند   ساز زندگیتان کوک   سرزمین دلتان سبز    سال جدید مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دلتنگ ز غربتیم و شادان باشیم   از آنکه درست عهد و پیمان باشیم   بادا که چو نوروز رسد دیگر بار   با سفره‌ی هفت سین در ایران باشیم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکبار دگر نسیم  نوروز وزید / دل‌ها به هوای روز نو باز تپید   نوروز و بهار و بزم یاران خوش باد / در خاک وطن ، نه در دیار تبعید . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

 بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است    بر طرف چمن روی دل افروز خوش است    از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست    خوش باش و مگو ز دی که امروزخوش است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نوروز نُماد جاودان نوشدن است / تجدید جوانی جهان کهن است   زینها همه خوبتر که هر نو شدنش / باز آور ِ نام پاک ایران من است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چو صبح رایت خورشید آشکار کند /  ز مهر قبله افلاک زرنگار کند  رسید موسم نوروز و گاه آن آمد /  که دل هوای گلستان و لاله‌زار کند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نوروز رسید  و ما همان در دیروز / در رزم  نه  بر دشمن شادی پیروز   این غُصّه مرا کشت که دور از میهن / هر سال سر آمد  و نیامد نوروز !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوش آمد بهار   گل از شاخه تابید خورشید وار   چو آغوش نوروزر پیروز بخت   گشوده رخ و بازوان درخت   گل افشانی ارغوان   نوید امید است در باغ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

طوفان گل و جوش بهار است ببینید / اکنون که جهان برسرکار است ببینید  این آینه هایی که نظر خیره نمایند / در دست کدام آینه دار است ببینید  . . .