بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس اعياد / اس ام اس عید نوروز

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیر گاهی ست که افتاده ام از خویش به دور شاید این عید به دیدار خویش هم بروم... قیصر امین پور

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نگا کناlllllll  14 روز عید گذشت !!!  حالا اگ ماه رمضون بود ، تازه ساعت ۱۰/۵ صبح روز اول بود :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه حسِ عجیبی دارم... . . . . . . . . . کدومتون موقع سال تحویل منو از خدا خواستین ؟  . . خدا شاهده احساس میکنم دارم ب چند قسمت تقسیم میشم !!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عیدی خلاف مهریه است! همه دادن و همه هم می گیرن  (البته مهریه هم داره اینطوری می شه :d)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عیدتون مبارک . . . . . . . یادتون باشه من آخرین نفری بودم که عیدو بهتون تبریک گفت خاص بودن از صفات منه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه حرفی رو الان بهتون میگم 7 ماه دیگه بهش میرسین -___- . . . . . . . سال نو مبارک<(‾︶‾)>

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امیدوارم اولین سین امسالتون سینی باشه که توش چایی میاری واسه خواستگارت ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حالاکه پیازگرون شده،عیدجلوی مهموناتون پیازبذارین فازدارره ها انجمن متفکرپذیرایی ازمیهمانان نوروزی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم میگه به به چه بوی عید میاد . . . میگم نه عزیز من بوی بیگاری میاد! باز بگن رفیق بی کلک مادر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

‏دو کلمه میگم حساب کار تا چند روز دیگه بیاد دستتون:  خانه تکانی! یه کلمه میگم حساب کار تا4 ماه دیگه بیاد دستتون کنکور!!!! عید همه کنکوریا پیشاپیش کوفت مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به یک پسر قد بلند چشم ابرو مشکی تحصیل کرده ترجیحا مادرشم مهربون باشه نیازمندیم .  .  .  صرفا جهت انجام خانه تکانی!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم انقد توی این چند روز خونه تکونی کرده که وسایل خونه میان پشت من قایم میشن و میگن پا در میونی کن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یک لحظه غفلت موجب یک عمر پشیمانی ست  تو این چند روز حواستون کاملا جمع باشه و حتی المقدور از خونتون دور نشین  چون هر لحظه امکان داره لباساتون تبدیل به دستمالِ گردگیری بشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قدیما وقتی کله درختا سبز میشد می فهمیدی داره عید میشه؛ . . . . . . این روزا وقتی کله زنها زرد میشه میفهمی داره عید میشه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد خیالش میرسد من گنج قارون زیر سر دارم...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

لیست کارهای خانه تکانی سال نو: _پاک کردن غم گذشته. _دور ریختن کینه. _چیدن عشق در طاقچه. _سبز کردن مهر. _خرید شادی و محبت.

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس اعياد / اس ام اس عید نوروز

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیر گاهی ست که افتاده ام از خویش به دور شاید این عید به دیدار خویش هم بروم... قیصر امین پور

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نگا کناlllllll  14 روز عید گذشت !!!  حالا اگ ماه رمضون بود ، تازه ساعت ۱۰/۵ صبح روز اول بود :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه حسِ عجیبی دارم... . . . . . . . . . کدومتون موقع سال تحویل منو از خدا خواستین ؟  . . خدا شاهده احساس میکنم دارم ب چند قسمت تقسیم میشم !!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عیدی خلاف مهریه است! همه دادن و همه هم می گیرن  (البته مهریه هم داره اینطوری می شه :d)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عیدتون مبارک . . . . . . . یادتون باشه من آخرین نفری بودم که عیدو بهتون تبریک گفت خاص بودن از صفات منه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه حرفی رو الان بهتون میگم 7 ماه دیگه بهش میرسین -___- . . . . . . . سال نو مبارک<(‾︶‾)>

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امیدوارم اولین سین امسالتون سینی باشه که توش چایی میاری واسه خواستگارت ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حالاکه پیازگرون شده،عیدجلوی مهموناتون پیازبذارین فازدارره ها انجمن متفکرپذیرایی ازمیهمانان نوروزی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم میگه به به چه بوی عید میاد . . . میگم نه عزیز من بوی بیگاری میاد! باز بگن رفیق بی کلک مادر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

‏دو کلمه میگم حساب کار تا چند روز دیگه بیاد دستتون:  خانه تکانی! یه کلمه میگم حساب کار تا4 ماه دیگه بیاد دستتون کنکور!!!! عید همه کنکوریا پیشاپیش کوفت مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به یک پسر قد بلند چشم ابرو مشکی تحصیل کرده ترجیحا مادرشم مهربون باشه نیازمندیم .  .  .  صرفا جهت انجام خانه تکانی!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم انقد توی این چند روز خونه تکونی کرده که وسایل خونه میان پشت من قایم میشن و میگن پا در میونی کن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یک لحظه غفلت موجب یک عمر پشیمانی ست  تو این چند روز حواستون کاملا جمع باشه و حتی المقدور از خونتون دور نشین  چون هر لحظه امکان داره لباساتون تبدیل به دستمالِ گردگیری بشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قدیما وقتی کله درختا سبز میشد می فهمیدی داره عید میشه؛ . . . . . . این روزا وقتی کله زنها زرد میشه میفهمی داره عید میشه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد خیالش میرسد من گنج قارون زیر سر دارم...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

لیست کارهای خانه تکانی سال نو: _پاک کردن غم گذشته. _دور ریختن کینه. _چیدن عشق در طاقچه. _سبز کردن مهر. _خرید شادی و محبت.