بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس اعياد / اس ام اس عید مبعث

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از بعثت او جهان جوان شد   گیتى چو بهشت جاودان شد   این عید به اهل دین مبارک   بر جمله مسلمین مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آوای بخوان بخوانِ او می ریزداز غار   صدای گفت وگو می ریزدمی   گفت فرشته: اقرأ باسم ربک   عشق است کز آسمان فرو می ریزد   بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواند زبان دلم ثنای محمد(ص)   ماند خرد خیره در لقای محمد(ص)   دیده دل، جام جم به هیچ شمارد   سرمه کند گر زخاک پای محمد(ص)   عید مبعث بر همگان مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جان سحر، جسم سمن بوی توست / شام ، غلام سر گیسوی توست   بوسه زنِ گوشه ابروی توست / ماه که خَم کرده سر خویشتن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعثت نه این سرور، سرور ولایت است   مبعث نه این چراغ، چراغ هدایت است   خورشید چون ز شرق حرا پرتو افکند   احمد نه این فروغ، فروغ رسالت است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد   دل رمیده ما را انیس و مونس شد   نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت   به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد   بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به امر رب خود لبیک گوییم   به همراه ملائک جمله گوییم   سلام و رحمت حق بر محمد   اللهم صل علی محمد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلام بر مبعث، پیام خیزش انسان، از خاک تا افلاک !   سلام بر مبعث، انفجار نور و ظهور همه ارزش‏ها در صحنه حیات بشر !   روز بعثت مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماه فرو ماند از جمال محمّد   سرو نباشد به اعتدال محمّد   قدر فلک را کمال و منزلتی نیست   در نظر قدر با کمال محمّد   بعثت پیامبر بر شما مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سرحلقه عشاق به عالم، احمد / یعنی هدف از خلقت آدم، احمد   رخشان و فروزنده بر انگشت وجود / پیغمبری انگشتر و خاتمْ احمد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای شاه سوار ملک هستی / سلطان خرد به چیره دستی   ای ختم پیمبران مرسل / حلوای پسین و ملح اول   سر خیل تویی و جمله خیلند / مقصود تویی همه طفیلند   بعثت پیامبر گرامی اسلام مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وحی شد بر مصطفی برخیز، اقرأ باسم ربّک / ای حبیب من ز جا برخیز، اقرأ باسم ربّک   تیره شد رخسار گیتی، خیره شد دیو تباهی  / چیره شد جهل عِما برخیز، اقرأ باسم ربّک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعثت، امید انسان به فردایی روشن است.   بعثت، نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بی‌‌حد او بر زمینیان است.   بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عید سعید مبعث، آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت، مبارک باد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماه فرو ماند از جمال محمّد سرو نباشد به اعتدال محمّد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمّد بعثت پیامبر اکرم (ص) مبارک با

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از بعثت او جهان جوان شد گیتى چو بهشت جاودان شد این عید به اهل دین مبارک بر جمله مسلمین مبارک

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس اعياد / اس ام اس عید مبعث

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از بعثت او جهان جوان شد   گیتى چو بهشت جاودان شد   این عید به اهل دین مبارک   بر جمله مسلمین مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آوای بخوان بخوانِ او می ریزداز غار   صدای گفت وگو می ریزدمی   گفت فرشته: اقرأ باسم ربک   عشق است کز آسمان فرو می ریزد   بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواند زبان دلم ثنای محمد(ص)   ماند خرد خیره در لقای محمد(ص)   دیده دل، جام جم به هیچ شمارد   سرمه کند گر زخاک پای محمد(ص)   عید مبعث بر همگان مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جان سحر، جسم سمن بوی توست / شام ، غلام سر گیسوی توست   بوسه زنِ گوشه ابروی توست / ماه که خَم کرده سر خویشتن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعثت نه این سرور، سرور ولایت است   مبعث نه این چراغ، چراغ هدایت است   خورشید چون ز شرق حرا پرتو افکند   احمد نه این فروغ، فروغ رسالت است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد   دل رمیده ما را انیس و مونس شد   نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت   به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد   بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به امر رب خود لبیک گوییم   به همراه ملائک جمله گوییم   سلام و رحمت حق بر محمد   اللهم صل علی محمد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلام بر مبعث، پیام خیزش انسان، از خاک تا افلاک !   سلام بر مبعث، انفجار نور و ظهور همه ارزش‏ها در صحنه حیات بشر !   روز بعثت مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماه فرو ماند از جمال محمّد   سرو نباشد به اعتدال محمّد   قدر فلک را کمال و منزلتی نیست   در نظر قدر با کمال محمّد   بعثت پیامبر بر شما مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سرحلقه عشاق به عالم، احمد / یعنی هدف از خلقت آدم، احمد   رخشان و فروزنده بر انگشت وجود / پیغمبری انگشتر و خاتمْ احمد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای شاه سوار ملک هستی / سلطان خرد به چیره دستی   ای ختم پیمبران مرسل / حلوای پسین و ملح اول   سر خیل تویی و جمله خیلند / مقصود تویی همه طفیلند   بعثت پیامبر گرامی اسلام مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وحی شد بر مصطفی برخیز، اقرأ باسم ربّک / ای حبیب من ز جا برخیز، اقرأ باسم ربّک   تیره شد رخسار گیتی، خیره شد دیو تباهی  / چیره شد جهل عِما برخیز، اقرأ باسم ربّک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعثت، امید انسان به فردایی روشن است.   بعثت، نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بی‌‌حد او بر زمینیان است.   بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عید سعید مبعث، آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت، مبارک باد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماه فرو ماند از جمال محمّد سرو نباشد به اعتدال محمّد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمّد بعثت پیامبر اکرم (ص) مبارک با

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از بعثت او جهان جوان شد گیتى چو بهشت جاودان شد این عید به اهل دین مبارک بر جمله مسلمین مبارک