بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس اعياد / اس ام اس عید قربان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عید قربان، جلوه‌گاه تعبد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است   و فصل قرب مسلمانان به خداوند در سایه عبودیت . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عید قربان، یعنى فدا کردن همه «عزیزها» در آستان «عزیزترین»   و گذشتن از همه وابستگى ها به عشق مهربان ترین . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدایا :موری همصحبت سلیمان ،گوسفندی لایق قربان ،   عنکبوتی محافظ قرآن،سگ اصحاب کهف همنشین انسان !!!   و من ؟؟؟؟؟!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خاک عرفات را , آب زمزم را , کوه حرا را , جرات ابراهیم را ,   طاقت اسماعیل را , وصال معشوق را صاحب کعبه نصیبت کند . . .   عیدتان مبارک .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زندگی‌تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم . . .   عیدتان مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عید است بیا بخانه ام قهر مباش / مغرور ترین دختر این شهر مباش!   قربان تو گردم همگی میخندند / عیدانه بده و تلخ چون زهر مباش . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نگارا عید قربان است قربانت شوم یا نه ؟ / نگفتی یک دمی آیا که مهمانت شوم یانه ؟   برای طوف کویت جامه احرام بر بستم / گدای دوره گرد گوشه خوانت شوم یانه ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بگذر از فرزند و جان و مال خویش   تا خلیل اللّه ِ دورانت کنند   سَر بِنه بر کف، برو در کوی دوست   تا چو اسماعیل، قربانت کنند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شوق دیدار قرار از دل ِ بیمار  زدست / هی به تن ، حال ِ دل ِ زار نبینی چه نشست   گفتمش خیز به پا موسم ِ حج ، چون دگران / خانه را سیر تماشا ، دلِ معشوقه پرست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم   به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را   کسی کو روز قربان، غیر خود را می کند قربان   نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عید قربان با نماز و عبادتش، با ذکر و دعایش، با قربانى و صدقات و احسانش   بسترى براى جارى ساختن مفهوم عبودیت و بندگى است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عید قربان زنده دارد یاد قربان‌گشتگان را  پاسداران و اسیران و به خون آغشتگان را  خیز و در این عیدقربان سوی قربانگاه رو کن  معنی بیت و حرم را در شهادت جست‌وجو کن  . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بر پیکر عالم وجود جان آمد   صد شکر که امتحان به پایان آمد   از لطف خداوند خلیل الرحمن یک عید بزرگ به نام قربان آمد  . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای عزیزان به شما هدیه زیـــــــــزدان آمد  عید فرخنـــــــده ی نورانی قربـــــــــان آمد  حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول  رحمت واسعــــه ی حضــرت ســـبحان آمد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عید قربان نزدیک است تا می تونی علف بخور قیمتت بره بالا !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

می دونی؟ میگن گوسفندا همشون آنفولانزای خوکی گرفتن تو رو خدا تو نگیری ها من یکی رو تو حساب کردم. عید قربان مارو جلو در و همسایه ضایع نکن !!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس اعياد / اس ام اس عید قربان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عید قربان، جلوه‌گاه تعبد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است   و فصل قرب مسلمانان به خداوند در سایه عبودیت . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عید قربان، یعنى فدا کردن همه «عزیزها» در آستان «عزیزترین»   و گذشتن از همه وابستگى ها به عشق مهربان ترین . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدایا :موری همصحبت سلیمان ،گوسفندی لایق قربان ،   عنکبوتی محافظ قرآن،سگ اصحاب کهف همنشین انسان !!!   و من ؟؟؟؟؟!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خاک عرفات را , آب زمزم را , کوه حرا را , جرات ابراهیم را ,   طاقت اسماعیل را , وصال معشوق را صاحب کعبه نصیبت کند . . .   عیدتان مبارک .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زندگی‌تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم . . .   عیدتان مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عید است بیا بخانه ام قهر مباش / مغرور ترین دختر این شهر مباش!   قربان تو گردم همگی میخندند / عیدانه بده و تلخ چون زهر مباش . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نگارا عید قربان است قربانت شوم یا نه ؟ / نگفتی یک دمی آیا که مهمانت شوم یانه ؟   برای طوف کویت جامه احرام بر بستم / گدای دوره گرد گوشه خوانت شوم یانه ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بگذر از فرزند و جان و مال خویش   تا خلیل اللّه ِ دورانت کنند   سَر بِنه بر کف، برو در کوی دوست   تا چو اسماعیل، قربانت کنند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شوق دیدار قرار از دل ِ بیمار  زدست / هی به تن ، حال ِ دل ِ زار نبینی چه نشست   گفتمش خیز به پا موسم ِ حج ، چون دگران / خانه را سیر تماشا ، دلِ معشوقه پرست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم   به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را   کسی کو روز قربان، غیر خود را می کند قربان   نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عید قربان با نماز و عبادتش، با ذکر و دعایش، با قربانى و صدقات و احسانش   بسترى براى جارى ساختن مفهوم عبودیت و بندگى است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عید قربان زنده دارد یاد قربان‌گشتگان را  پاسداران و اسیران و به خون آغشتگان را  خیز و در این عیدقربان سوی قربانگاه رو کن  معنی بیت و حرم را در شهادت جست‌وجو کن  . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بر پیکر عالم وجود جان آمد   صد شکر که امتحان به پایان آمد   از لطف خداوند خلیل الرحمن یک عید بزرگ به نام قربان آمد  . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای عزیزان به شما هدیه زیـــــــــزدان آمد  عید فرخنـــــــده ی نورانی قربـــــــــان آمد  حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول  رحمت واسعــــه ی حضــرت ســـبحان آمد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عید قربان نزدیک است تا می تونی علف بخور قیمتت بره بالا !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

می دونی؟ میگن گوسفندا همشون آنفولانزای خوکی گرفتن تو رو خدا تو نگیری ها من یکی رو تو حساب کردم. عید قربان مارو جلو در و همسایه ضایع نکن !!!