بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس اعياد / اس ام اس عید فطر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد   باده خرم عید است که در ساغر شد   روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر   که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدایا به ما توفیق ده تا از کسانی باشیم که حاصل دسترنج یک ماه ی خود را در رمضان   از این به بعد هم حفظ کنیم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حلول ماه عید و شادی مسلمین است   پایان ماه روزه، برای صائمین است   نشاط و افتخار و شادی و سربلندی   از محک الهی برای مؤمنین است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عید سعید فطر و پایان ماه صیام   بخواهیم از خدای ذو الجلال و الکرام   که تا سال آینده، صفا و پاکی دل   حفظ بشه و نباشیم از انسانهای غافل

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عید سعید فطر و پایان ماه صیام، بخواهیم از خدای ذو الجلال و الکرام،   که تا سال آینده، صفا و پاکی دل، حفظ بشه و نباشیم از انسانهای غافل

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رمضان آمد و روان بگذشت   بود ماهی به یک زمان بگذشت   شب قدری به عارفان بنمود   این معانی از آن بیان بگذشت . . .   عید فطر بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خداحافظ ماه پروردگار الرحمن الراحمین   خداحافظ ماه لحظه های افطار و سحر   خداحافظ ماه نعمت و رحمت و برکت   خداحافظ ماه شب های نورانی قدر . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا ز رویت گرفته ام روزه   جز به یادت نکرده ام افطار   چقدر سخت است که این عزیزترین عید را بدون آن عزیزترین غایب از نظر بگذرانی   اللهم عجل لولیک الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عید سعید فطر، عید آسودگی از آتش غفلت و رهیدگی از زنجیر نفس   بر میهمانان حضرت حق مبارک باد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خبردار شدم از امشب ماه گرفتگى شروع می شه!   متاسفم که باید بگم اگر منو بگیرن حالا حالاها باید روزه بگیرى!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روز آب خوردن در ملا عام   خوردن غذا در رستوران   روز آشتی با در یخچال !   پیشاپیش بر همگان مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امشب اگه اس ام اس زدی جواب ندادم نگران نشو   یه چند ساعتی نیستم نه که ماهم باید برم رویتم کنن !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد / هلال ماه به دور قدح اشارت کرد   ثواب روزه و حج قبول آن کسی برد / که خاک میکده عشق را زیارت کرد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عید است و دلم خانه ویرانه، بیا   این خانه تکاندیم ز بیگانه، بیا   یک ماه تمام مهیمانت بودیم   یک روز به مهمانی این خانه بیا   عید سعید فطر مبارک   یا مهدی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فرخنده باد بر همگان مقدم بهار نوروز , جاودانه ترین جشن روزگارفرخنده باد بر همگان مقدم بهار نوروز , جاودانه ترین جشن روزگار

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مژده که رسید دعوت دوست مهمانی دوست وه چه نیکوست عید رمضان بهار جان هاست جانی که چنان علی خدا جوست

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس اعياد / اس ام اس عید فطر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد   باده خرم عید است که در ساغر شد   روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر   که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدایا به ما توفیق ده تا از کسانی باشیم که حاصل دسترنج یک ماه ی خود را در رمضان   از این به بعد هم حفظ کنیم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حلول ماه عید و شادی مسلمین است   پایان ماه روزه، برای صائمین است   نشاط و افتخار و شادی و سربلندی   از محک الهی برای مؤمنین است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عید سعید فطر و پایان ماه صیام   بخواهیم از خدای ذو الجلال و الکرام   که تا سال آینده، صفا و پاکی دل   حفظ بشه و نباشیم از انسانهای غافل

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عید سعید فطر و پایان ماه صیام، بخواهیم از خدای ذو الجلال و الکرام،   که تا سال آینده، صفا و پاکی دل، حفظ بشه و نباشیم از انسانهای غافل

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رمضان آمد و روان بگذشت   بود ماهی به یک زمان بگذشت   شب قدری به عارفان بنمود   این معانی از آن بیان بگذشت . . .   عید فطر بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خداحافظ ماه پروردگار الرحمن الراحمین   خداحافظ ماه لحظه های افطار و سحر   خداحافظ ماه نعمت و رحمت و برکت   خداحافظ ماه شب های نورانی قدر . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا ز رویت گرفته ام روزه   جز به یادت نکرده ام افطار   چقدر سخت است که این عزیزترین عید را بدون آن عزیزترین غایب از نظر بگذرانی   اللهم عجل لولیک الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عید سعید فطر، عید آسودگی از آتش غفلت و رهیدگی از زنجیر نفس   بر میهمانان حضرت حق مبارک باد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خبردار شدم از امشب ماه گرفتگى شروع می شه!   متاسفم که باید بگم اگر منو بگیرن حالا حالاها باید روزه بگیرى!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روز آب خوردن در ملا عام   خوردن غذا در رستوران   روز آشتی با در یخچال !   پیشاپیش بر همگان مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امشب اگه اس ام اس زدی جواب ندادم نگران نشو   یه چند ساعتی نیستم نه که ماهم باید برم رویتم کنن !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد / هلال ماه به دور قدح اشارت کرد   ثواب روزه و حج قبول آن کسی برد / که خاک میکده عشق را زیارت کرد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عید است و دلم خانه ویرانه، بیا   این خانه تکاندیم ز بیگانه، بیا   یک ماه تمام مهیمانت بودیم   یک روز به مهمانی این خانه بیا   عید سعید فطر مبارک   یا مهدی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فرخنده باد بر همگان مقدم بهار نوروز , جاودانه ترین جشن روزگارفرخنده باد بر همگان مقدم بهار نوروز , جاودانه ترین جشن روزگار

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مژده که رسید دعوت دوست مهمانی دوست وه چه نیکوست عید رمضان بهار جان هاست جانی که چنان علی خدا جوست