بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس اعياد / اس ام اس عید غدیر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خورشيد چراغکي ز رخسار عليست / مه نقطه کوچکي ز پرگار عليست  هرکس که فرستد به محمد صلوات / همسايه ديوار به ديوار عليست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دریای غدیر، از ریزش آبشارگون وحی بر جان محمّد(ص) لبریز است و قامت دین در زلال غدیر خم انعکاس می‌یابد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بر سرِ آسمانی آن ظهر  آیه‌های شکوه نازل شد  مژده دادند ایه‌های شکوه  دین احمد(ص) دوباره کامل شد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غدیر، تجلّی اراده خداوند، مکمّل باور ما و نقطه تأمّلی در تاریخ است.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نور عالم از ولی داریم ما  اول و آخر علی(ع) داریم ما  از جام و سبو گذشت کارم  وقت خُم و نوبت غدیر است  امروز به امر حضرت حق  بر خلق جهان علی(ع) امیر است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از ولای مُرتضی دل را چراغان می کنیم  بـا علی بار دگر تجدید پیمـان می کنیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای غدیر خم که هستی روز بیعت با امام  بر تو ای روز امامت از همه امت سلام  از تو محکم شد شریعت، وز تو نعمت شد تمام  ما به یاد آن مبارک روز و آن زیبا پیام

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

باز تابید از افقْ روزِ درخشانِ غدیر  شد فضا سرشار عطرِ گل ز بستان غدیر  موج زد دریای رحمت در بیابان غدیر  چشمه های نور جاری شد ز دامان غدیر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به روز غدیر خم از مقام لم یزلی  به كائنات ندا شد به صوت جلی  كه بعد احمد مرسل به كهتر و مهتر  امام و سرور و مولا علیست علی  عید غدیر خم بر شما مبارك

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد  ایمان به جز از حب علی پایه ندارد  گفتم بروم سایه لطفش بنشینم  گفتا که علی نور بود سایه ندارد  عید غدیر مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روز محشر وقت پرسیدن ز من رب جلی  گفت تو غرق گناهی؟ گفتمش یا رب بلی  گفت پس آتش نمیگیرد چرا جسم و تنت؟  گفتمش چون حک نمودم روی قلبم یا علی  عید غدیر مبارک؛ زیارت سلطان نجف روزیتان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گفت تو غـرق گنـاهی؟ گفتمش یـا رب بلی  گفت پس آتش نمیـگیرد چـرا جـسم و تنـت  گفتمش چون حـک نمودم روی قلبم یا علی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روز عید غدیرخم از شریف ترین اعیاد امت من است.  پیامبر اکرم(ص)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نازد به خودش خدا که حیدر دارد / دریای فضائلی مطهر دارد  همتای علی نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد  عید غدیر خم مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آنان که علی خدای خود پندارند / کفرش به کنار عجب خدایی دارند.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از ولاى مرتضى دل را چراغان ميكنيم / با على بار دگر تجديد پيمان ميكنيم  سرآغاز امامت و ولايت بر شما مبارك

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس اعياد / اس ام اس عید غدیر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خورشيد چراغکي ز رخسار عليست / مه نقطه کوچکي ز پرگار عليست  هرکس که فرستد به محمد صلوات / همسايه ديوار به ديوار عليست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دریای غدیر، از ریزش آبشارگون وحی بر جان محمّد(ص) لبریز است و قامت دین در زلال غدیر خم انعکاس می‌یابد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بر سرِ آسمانی آن ظهر  آیه‌های شکوه نازل شد  مژده دادند ایه‌های شکوه  دین احمد(ص) دوباره کامل شد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غدیر، تجلّی اراده خداوند، مکمّل باور ما و نقطه تأمّلی در تاریخ است.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نور عالم از ولی داریم ما  اول و آخر علی(ع) داریم ما  از جام و سبو گذشت کارم  وقت خُم و نوبت غدیر است  امروز به امر حضرت حق  بر خلق جهان علی(ع) امیر است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از ولای مُرتضی دل را چراغان می کنیم  بـا علی بار دگر تجدید پیمـان می کنیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای غدیر خم که هستی روز بیعت با امام  بر تو ای روز امامت از همه امت سلام  از تو محکم شد شریعت، وز تو نعمت شد تمام  ما به یاد آن مبارک روز و آن زیبا پیام

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

باز تابید از افقْ روزِ درخشانِ غدیر  شد فضا سرشار عطرِ گل ز بستان غدیر  موج زد دریای رحمت در بیابان غدیر  چشمه های نور جاری شد ز دامان غدیر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به روز غدیر خم از مقام لم یزلی  به كائنات ندا شد به صوت جلی  كه بعد احمد مرسل به كهتر و مهتر  امام و سرور و مولا علیست علی  عید غدیر خم بر شما مبارك

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد  ایمان به جز از حب علی پایه ندارد  گفتم بروم سایه لطفش بنشینم  گفتا که علی نور بود سایه ندارد  عید غدیر مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روز محشر وقت پرسیدن ز من رب جلی  گفت تو غرق گناهی؟ گفتمش یا رب بلی  گفت پس آتش نمیگیرد چرا جسم و تنت؟  گفتمش چون حک نمودم روی قلبم یا علی  عید غدیر مبارک؛ زیارت سلطان نجف روزیتان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گفت تو غـرق گنـاهی؟ گفتمش یـا رب بلی  گفت پس آتش نمیـگیرد چـرا جـسم و تنـت  گفتمش چون حـک نمودم روی قلبم یا علی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روز عید غدیرخم از شریف ترین اعیاد امت من است.  پیامبر اکرم(ص)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نازد به خودش خدا که حیدر دارد / دریای فضائلی مطهر دارد  همتای علی نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد  عید غدیر خم مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آنان که علی خدای خود پندارند / کفرش به کنار عجب خدایی دارند.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از ولاى مرتضى دل را چراغان ميكنيم / با على بار دگر تجديد پيمان ميكنيم  سرآغاز امامت و ولايت بر شما مبارك