بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت حضرت معصومه ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بانويم معصومه)س( با نگاه معصومانه ات،اميد را در دل خسته زمين مى روياند و رايحه پاک بهشتى ات،نسيم را به وجد مى اورد... "ولادت با سعادت خضرت معصومه)س( مبارک"

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ميلاد كريميه اهل بيت و شفيعيه روز جزا،اخت الرضا، حضرت فاطمه معصومه(س)و روز دختر برهمه ي دختران پاك ايران زمين مبارك.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

معصومه، یعنی قداست مریم و عصمت فاطمه و ادامه قصه غصه ‏های زینب در جست‏وجوی برادر.  میلاد حضرت معصومه (س) مبارک باد .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یا رب چه قشنگ است و چه زیبا حرم قم   چون جنت اعلا، حرم محترم قم   بانوی جنان، اخت رضا، دختر موسی   دردانه زهرا و ملائک خدم قم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماه ذیقعده پر از شور و صفا آمده است   گلی از گلشن آل مصطفی آمده است   سر زد از بیت ولا ماه روی معصومه   در مدینه خواهر پاک رضا آمده است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ولادت باسعادت کوثر همیشه جاری کویر قم   حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها   مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این زن که خاک قم به وجودش معطر است   تکرار آفرینش زهرای اطهر است   تکرار آفرینش افلاک بر زمین   تکرار آفرینش عرش مصور است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای عاشقان بشارت غمها دگر سرآمد   میلاد دخت پاک موسی بن جعـفر آمد   عرض حاجت به دخت موسی کن   هرچه خواهی ازو تمنا کن . . .   ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مرغ دلم راهی قم می شود   در حرم امن تو گم می شود   کوثر نوری به کویر قمی   آب حیات دل این مردمی   عمه سادات سلام علیک   روح عبادات سلام علیک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در تماشای جلال تو ادب باید داشت   ناله ای بدرقه راه طلب باید داشت   در خور منزلت و شأن تو ذیقعده نیست   جشن میلاد تو در ماه رجب باید داشت . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خاتون شهر آینه هایی بزرگوار   زهرای شهر یثرب مایی بزرگوار   چشم ملک ندیده دمی سایه ی تو را   ناموس بارگاه خدایی بزرگوار . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای نور دل زهرا یا حضرت معصومه   وی بانوی بی همتا یا حضرت معصومه   تو تالی زهرایی چون زینب کبرایی   ای مظهر خوبی ها یا حضرت معصومه . . .   ولادتش مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آیتی از خداست معصومه / لطف بی انتهاست، معصومه   جلوه‌ای از جمال قرآنی / چهره‌ای حق نماست، معصومه . . .   میلاد حضرت معصومه(س) مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ذیقعده شد و بهار ایران آمد / در مشهد و قم دو گنج پنهان آمد   در روز یکم کریمه آل رسول (ص) / در یازدهم شاه خراسان آمد . . .   میلاد گلهای حضرت رسول (ص) مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به جان پاک تو ای دختر امام، سلام   به هر زمان و مکان و به هر مقام، سلام   تویی که شاه خراسان بود برادر تو   بر آن مقام رفیع و بر این مقام، سلام  . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میلاد مظهر عصمت و نجابت، حضرت فاطمه معصومه(س)   و روز دختر بر تمام دختران عفیف ایران زمین مبارک باد . . .

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت حضرت معصومه ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بانويم معصومه)س( با نگاه معصومانه ات،اميد را در دل خسته زمين مى روياند و رايحه پاک بهشتى ات،نسيم را به وجد مى اورد... "ولادت با سعادت خضرت معصومه)س( مبارک"

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ميلاد كريميه اهل بيت و شفيعيه روز جزا،اخت الرضا، حضرت فاطمه معصومه(س)و روز دختر برهمه ي دختران پاك ايران زمين مبارك.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

معصومه، یعنی قداست مریم و عصمت فاطمه و ادامه قصه غصه ‏های زینب در جست‏وجوی برادر.  میلاد حضرت معصومه (س) مبارک باد .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یا رب چه قشنگ است و چه زیبا حرم قم   چون جنت اعلا، حرم محترم قم   بانوی جنان، اخت رضا، دختر موسی   دردانه زهرا و ملائک خدم قم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماه ذیقعده پر از شور و صفا آمده است   گلی از گلشن آل مصطفی آمده است   سر زد از بیت ولا ماه روی معصومه   در مدینه خواهر پاک رضا آمده است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ولادت باسعادت کوثر همیشه جاری کویر قم   حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها   مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این زن که خاک قم به وجودش معطر است   تکرار آفرینش زهرای اطهر است   تکرار آفرینش افلاک بر زمین   تکرار آفرینش عرش مصور است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای عاشقان بشارت غمها دگر سرآمد   میلاد دخت پاک موسی بن جعـفر آمد   عرض حاجت به دخت موسی کن   هرچه خواهی ازو تمنا کن . . .   ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مرغ دلم راهی قم می شود   در حرم امن تو گم می شود   کوثر نوری به کویر قمی   آب حیات دل این مردمی   عمه سادات سلام علیک   روح عبادات سلام علیک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در تماشای جلال تو ادب باید داشت   ناله ای بدرقه راه طلب باید داشت   در خور منزلت و شأن تو ذیقعده نیست   جشن میلاد تو در ماه رجب باید داشت . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خاتون شهر آینه هایی بزرگوار   زهرای شهر یثرب مایی بزرگوار   چشم ملک ندیده دمی سایه ی تو را   ناموس بارگاه خدایی بزرگوار . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای نور دل زهرا یا حضرت معصومه   وی بانوی بی همتا یا حضرت معصومه   تو تالی زهرایی چون زینب کبرایی   ای مظهر خوبی ها یا حضرت معصومه . . .   ولادتش مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آیتی از خداست معصومه / لطف بی انتهاست، معصومه   جلوه‌ای از جمال قرآنی / چهره‌ای حق نماست، معصومه . . .   میلاد حضرت معصومه(س) مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ذیقعده شد و بهار ایران آمد / در مشهد و قم دو گنج پنهان آمد   در روز یکم کریمه آل رسول (ص) / در یازدهم شاه خراسان آمد . . .   میلاد گلهای حضرت رسول (ص) مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به جان پاک تو ای دختر امام، سلام   به هر زمان و مکان و به هر مقام، سلام   تویی که شاه خراسان بود برادر تو   بر آن مقام رفیع و بر این مقام، سلام  . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میلاد مظهر عصمت و نجابت، حضرت فاطمه معصومه(س)   و روز دختر بر تمام دختران عفیف ایران زمین مبارک باد . . .