بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت امام علی ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دل هر چه نظر به وسعت عالم تافت   جز نور تو در عرصه ی آفاق نیافت   هنگام نهادن قدم بر سر خاک   دیوار حرم به احترام تو شکافت   میلاد امام علی(ع) مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زان سبب ماه رجب ماه خداست   که اندر آن میلاد شاه لافتی ست   شد رخش از کعبه ظاهر، عقل گفت:   چون که صد آمد نود هم پیش ماست   میلاد امام علی(ع) مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حجت حق، از حریم حق، به امر حق عیان شد   روشن از نور رخش، ارض و سما، کون و مکان شد   خانه زاد حق ولادت یافت اندر خانه ی حق   حق به مرکز جا گرفت، باطل گریزان از میان شد   میلاد امام علی(ع) مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آن شیر دلاور که زبهر طمع نفس   در خوان جهان پنجه نیالود، علی بود   شاهی که وصی بود و ولی بود، علی بود   سلطان سخا و کرم و جود، علی بود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر کس که شود داخل حصن حیدر   ایمن بود از عذاب روز محشر   جز مهر علی و آل چیزی نبود   سرمایه ی طوبا و بهشت و کوثر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از دین نبی شکفته جان و دل من   با مهر علی سرشته آب و گل من   گر مهر علی به جان نمی ورزیدم   در دست چه بود از جهان حاصل من

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا حبّ علی و آل او یافته ایم   کام دل خویش مو به مو یافته ایم   وز دوستی علی و اولاد علی است   در هر دو جهان گر آبرو یافته ایم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

  زد عشق تو خیمه در دل ما   حل شد زتو جمله مشکل ما   با مهر علی و آل بسرشت   از روز ازل خدا دل ما

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا که بر لب نامت ای زیباترین، می آورم   آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم   تو طلوع آفتابی، من اذان مغربم   زیر لب نام امیرالمؤمنین می آورم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میلاد مرتضی اسدالله حیدر است   جشن ولادت علی(ع) آن میر صفدر است   زوجی برای فاطمه حق آفریده است   این زادروز همسر زهرای اطهر است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ذکر من، تسبیح من، ورد زبان من علی است   جان من، جانان من، روح و روان من علی است   تا علی (ع) دارم ندارم کار با غیر علی   شکر لله حاصل عمر گران من علی است   میلاد امام علی(ع) مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سرچشمه ی عشق با علی آمده است   گل کرده بهشت تا علی آمده است   شد کعبه حرمخانه میلاد علی(ع)   کز کعبه صدای یا علی آمده است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میلاد امام علی(ع)آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف   والاترین الگوی شهامت و دیانت، بر عاشقانش مبارک باد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میلاد امام علی(ع)آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت، بر عاشقانش مبارک باد!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امام علی (ع) : هر کس طمع در درون داشته باشد خود را حقیر کرده . و کسیکه ناراحتیهایش را فاش کند به ذلت خویش راضی شده . و کسیکه زبانش را بر خود امیر کند شخصیت خود را پایمال کرده است . نهج البلاغه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دلم شده غرق سرور و شعف کعبه شده بهر علی یک صدف مرغ دلم رها شده به سوی ایوان باصفای شاه نجف ولادت حضرت علی(ع) مبارک

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت امام علی ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دل هر چه نظر به وسعت عالم تافت   جز نور تو در عرصه ی آفاق نیافت   هنگام نهادن قدم بر سر خاک   دیوار حرم به احترام تو شکافت   میلاد امام علی(ع) مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زان سبب ماه رجب ماه خداست   که اندر آن میلاد شاه لافتی ست   شد رخش از کعبه ظاهر، عقل گفت:   چون که صد آمد نود هم پیش ماست   میلاد امام علی(ع) مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حجت حق، از حریم حق، به امر حق عیان شد   روشن از نور رخش، ارض و سما، کون و مکان شد   خانه زاد حق ولادت یافت اندر خانه ی حق   حق به مرکز جا گرفت، باطل گریزان از میان شد   میلاد امام علی(ع) مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آن شیر دلاور که زبهر طمع نفس   در خوان جهان پنجه نیالود، علی بود   شاهی که وصی بود و ولی بود، علی بود   سلطان سخا و کرم و جود، علی بود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر کس که شود داخل حصن حیدر   ایمن بود از عذاب روز محشر   جز مهر علی و آل چیزی نبود   سرمایه ی طوبا و بهشت و کوثر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از دین نبی شکفته جان و دل من   با مهر علی سرشته آب و گل من   گر مهر علی به جان نمی ورزیدم   در دست چه بود از جهان حاصل من

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا حبّ علی و آل او یافته ایم   کام دل خویش مو به مو یافته ایم   وز دوستی علی و اولاد علی است   در هر دو جهان گر آبرو یافته ایم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

  زد عشق تو خیمه در دل ما   حل شد زتو جمله مشکل ما   با مهر علی و آل بسرشت   از روز ازل خدا دل ما

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا که بر لب نامت ای زیباترین، می آورم   آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم   تو طلوع آفتابی، من اذان مغربم   زیر لب نام امیرالمؤمنین می آورم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میلاد مرتضی اسدالله حیدر است   جشن ولادت علی(ع) آن میر صفدر است   زوجی برای فاطمه حق آفریده است   این زادروز همسر زهرای اطهر است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ذکر من، تسبیح من، ورد زبان من علی است   جان من، جانان من، روح و روان من علی است   تا علی (ع) دارم ندارم کار با غیر علی   شکر لله حاصل عمر گران من علی است   میلاد امام علی(ع) مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سرچشمه ی عشق با علی آمده است   گل کرده بهشت تا علی آمده است   شد کعبه حرمخانه میلاد علی(ع)   کز کعبه صدای یا علی آمده است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میلاد امام علی(ع)آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف   والاترین الگوی شهامت و دیانت، بر عاشقانش مبارک باد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میلاد امام علی(ع)آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت، بر عاشقانش مبارک باد!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امام علی (ع) : هر کس طمع در درون داشته باشد خود را حقیر کرده . و کسیکه ناراحتیهایش را فاش کند به ذلت خویش راضی شده . و کسیکه زبانش را بر خود امیر کند شخصیت خود را پایمال کرده است . نهج البلاغه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دلم شده غرق سرور و شعف کعبه شده بهر علی یک صدف مرغ دلم رها شده به سوی ایوان باصفای شاه نجف ولادت حضرت علی(ع) مبارک