بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت امام حسین ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در سوم شعبان که همه لطف و صفاست میلاد پر افتخار شاه شهداست در حیرتم از این که بُوَد وقت سرور یا موسم سوز و گریه و شور و نواست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همین نه من شده‌ام ریزه‌ خوار خوان حسین که هست عالم ایجاد، میهمان حسین ز آفتاب قیامت نباشدش باکی کسی که رفت دمی زیر سایبان حسین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میلاد گل رسول و زهرا و علی است   زیرا که جهان خجسته زین نور جلی است   ما را دگر از روز جزا بیمی نیست   چون بر دل ما عشق حسین بن علی است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بوی گلهای بهشتی ز فضا می آید   عطر فردوس هم آغوش صبا می آید   نوگل مصطفوی ، زینت باغ علوی   مظهر پنج تن آل عبا می آید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای پناه مستمندان یا حسین بن علی   ای دوای دردمندان یا حسین بن علی   کشتی راه نجات ما گنه کاران   رس به فریاد غریبان یا حسین بن علی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همین نه من شده‌ام ریزه‌خوار خوان حسین   که هست عالم ایجاد، میهمان حسین   ز آفتاب قیامت نباشدش باکی   کسی که رفت دمی زیر سایبان حسین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

باعث کون و مکان منشاء ایجاد حسین   که وجودش به جهان مفخر انسان آمد   مظهر ذات خدا سبط رسول دو سرا   نور چشمان علی آن شه مردان آمد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حق کرده ظهور تا حسین آمده است   آیات جهاد با حسین آمده است   فطرس به امید عفو بر درگه او   با ذکر حسین، با حسین آمده است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نور ابدى و ازلى مى ‏آید   بر عالم ایجاد، ولى مى ‏آید   مجموعه ى حسن و عشق و ایثار و کرم   یعنى که حسین ابن على مى‏ آید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ام تو را دواى درد است حسین   بى یاد تو بین که چهره زرد است حسین   عشق تو مرا ز خویش بیگانه نمود   بى عشق تو بین که سینه سرد است حسین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در سوم شعبان که همه لطف و صفاست   میلاد پر افتخار شاه شهد است   در حیرتم از این که بُوَد وقت سرور   یا موسم سوز و گریه و شور و نواست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امشب که فضا پر است از بوى حسین   عطر گل سرخ آید از سوى حسین   اى فطرس پر سوخته احرام ببند   از بهر طواف کعبه ى روى حسین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امشب شب میلاد حسین است حسین   اندر همه جا یاد حسین است حسین   خوانند همه نادعلى، لیک على   امشب بلبش ناد حسین است حسین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتى که حسین یافت میلاد امروز   یزدان در لطف تازه بگشاد امروز   در عالم قدس یک حسین داشت خدا   آن را به محمد و على داد امروز

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بر آنچه که شد هادى فطرس صلوات   خوانیم به دل شادى فطرس صلوات   میلاد حسین عید آزادى اوست   بر لحظه ى آزادى فطرس صلوات

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گرامی باد روز پاسدار بر آنان که از جنس شهیدان و هم پیمان با حسین(ع)   و از نسل فصل سرخ استقامتند.   ولادت امام حسین(ع) و روز پاسدار مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت امام حسین ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در سوم شعبان که همه لطف و صفاست میلاد پر افتخار شاه شهداست در حیرتم از این که بُوَد وقت سرور یا موسم سوز و گریه و شور و نواست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همین نه من شده‌ام ریزه‌ خوار خوان حسین که هست عالم ایجاد، میهمان حسین ز آفتاب قیامت نباشدش باکی کسی که رفت دمی زیر سایبان حسین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میلاد گل رسول و زهرا و علی است   زیرا که جهان خجسته زین نور جلی است   ما را دگر از روز جزا بیمی نیست   چون بر دل ما عشق حسین بن علی است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بوی گلهای بهشتی ز فضا می آید   عطر فردوس هم آغوش صبا می آید   نوگل مصطفوی ، زینت باغ علوی   مظهر پنج تن آل عبا می آید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای پناه مستمندان یا حسین بن علی   ای دوای دردمندان یا حسین بن علی   کشتی راه نجات ما گنه کاران   رس به فریاد غریبان یا حسین بن علی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همین نه من شده‌ام ریزه‌خوار خوان حسین   که هست عالم ایجاد، میهمان حسین   ز آفتاب قیامت نباشدش باکی   کسی که رفت دمی زیر سایبان حسین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

باعث کون و مکان منشاء ایجاد حسین   که وجودش به جهان مفخر انسان آمد   مظهر ذات خدا سبط رسول دو سرا   نور چشمان علی آن شه مردان آمد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حق کرده ظهور تا حسین آمده است   آیات جهاد با حسین آمده است   فطرس به امید عفو بر درگه او   با ذکر حسین، با حسین آمده است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نور ابدى و ازلى مى ‏آید   بر عالم ایجاد، ولى مى ‏آید   مجموعه ى حسن و عشق و ایثار و کرم   یعنى که حسین ابن على مى‏ آید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ام تو را دواى درد است حسین   بى یاد تو بین که چهره زرد است حسین   عشق تو مرا ز خویش بیگانه نمود   بى عشق تو بین که سینه سرد است حسین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در سوم شعبان که همه لطف و صفاست   میلاد پر افتخار شاه شهد است   در حیرتم از این که بُوَد وقت سرور   یا موسم سوز و گریه و شور و نواست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امشب که فضا پر است از بوى حسین   عطر گل سرخ آید از سوى حسین   اى فطرس پر سوخته احرام ببند   از بهر طواف کعبه ى روى حسین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امشب شب میلاد حسین است حسین   اندر همه جا یاد حسین است حسین   خوانند همه نادعلى، لیک على   امشب بلبش ناد حسین است حسین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتى که حسین یافت میلاد امروز   یزدان در لطف تازه بگشاد امروز   در عالم قدس یک حسین داشت خدا   آن را به محمد و على داد امروز

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بر آنچه که شد هادى فطرس صلوات   خوانیم به دل شادى فطرس صلوات   میلاد حسین عید آزادى اوست   بر لحظه ى آزادى فطرس صلوات

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گرامی باد روز پاسدار بر آنان که از جنس شهیدان و هم پیمان با حسین(ع)   و از نسل فصل سرخ استقامتند.   ولادت امام حسین(ع) و روز پاسدار مبارک باد