بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس میلاد رسول و امام صادق

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میلاد تو انفجار نور است امشب   یثرب ز تو جلوه گاه طور است امشب   با تذکره مدینه دادن ما را   مسرور نما شب سرور است امشب

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پیشتر از بامداد هفده ماه ربیع   آفتابی در زمین از آسمان دل برگرفت   ذره‌ای از مهر رویش را چو بر آن بذل کرد   جلوه‌ای کرد و جهان را خسروِ خاور گرفت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در تمـام وجــود نور حق سرزده   خاتـم‌المـرسلین در جهان آمـده   ای نثـار مـاه رویت سورۀ نور و تبارک   یا محمّد یا محمّد عید میلادت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در تمـام وجــود نور حق سرزده   خاتـم‌المـرسلین در جهان آمـده   ای نثـار مـاه رویت سورۀ نور و تبارک   یا محمّد یا محمّد عید میلادت مبارک   میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای بحـر تجـلا! گهـرت باد مبارک   ای طور نبوت! شجـرت باد مبارک   ای مکه! نسیم سحـرت باد مبارک   ای آمنه! قرص قمـرت باد مبارک   میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تعالى الله از این نعمت کز او اسباب آسایش   براى ما فراهم گشت از میلاد پیغمبر   ز لطف و رحمت ایزد ز یمن مقدم احمد   ظهور حق مسلم گشت از میلاد پیغمبر   میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به شام هفده ماه ربیع و سال عام الفیل   رسالت ختم خاتم گشت از میلاد پیغمبر   بشارت ده به مشتاقان که ز امر قادر منّان   دل ما عارى از غم گشت از میلاد پیغمبر   میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دامن ام القری نازد به این میلاد   آمنه بر عالم هستی محمد زاد   منجی کل بشرها عقل کل آمد   بر تمام انبیا فخر رسل آمد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پى تشریف میلاد نبى دانى که چون گردید   سریر خسروان دهر آندم واژگون گردید   ز رودِ خشک و بى آب سماوه نم برون گردید   محمد چون ولادت یافت بت ها سرنگون گردید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فضاى مکه پر شد از ملائک بهر مولودى   که بالاتر ز خلق اولین و آخرین آمد   چنان شورى به پا شد بهر او در کشور هستى   تو گفتى انقلابى همچو روز واپسین آمد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سحر از عالم غیبى سروش دلنشین آمد   که غم را ز دل ها برد، با شادى قرین آمد   ببارید از سحاب رحمت حق، مشک بر کعبه   شمیم روح افزا از بهشت عنبرین آمد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

انتظار آمد به سر اى بیقراران تهنیت   شد خزان سر، آمده فصل بهاران تهنیت   جلوه گر گردیده حق اى حق شعاران تهنیت   ساقى از ره مى‏رسد جمع خماران تهنیت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا بودن ما نام محمد به لب ماست   روزی که نبودیم به احمد گرویدیم   آب و گل ما را که سرشتند ز آغاز   آغوش گشودیم وصالش طلبیدیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پیامک ولادت امام صادق(ع)   طلوع صبح سفید شما مبارک باد   محمد آمده عید شما مبارک باد   محمدی که دو عالم گواه عصمت اوست   همه سفارش او در کتاب و عترت اوست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به صبح هفده شهر ربیع از مطلع عزّت   عیان شد طالع مسعود و ختم مرسلین آمد   چو خورشید جلال احمدى تابید در عالم   ز ایزد بر جمال او هزاران آفرین آمد   عید ولادت بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مژده که میلاد شه خاتم است   عید سعید نبى اکرم است   مژده که مسرورى عالم رسید   خرمى عالم و آدم رسید   ولادت مضرت محمد (ص) بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس میلاد رسول و امام صادق

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میلاد تو انفجار نور است امشب   یثرب ز تو جلوه گاه طور است امشب   با تذکره مدینه دادن ما را   مسرور نما شب سرور است امشب

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پیشتر از بامداد هفده ماه ربیع   آفتابی در زمین از آسمان دل برگرفت   ذره‌ای از مهر رویش را چو بر آن بذل کرد   جلوه‌ای کرد و جهان را خسروِ خاور گرفت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در تمـام وجــود نور حق سرزده   خاتـم‌المـرسلین در جهان آمـده   ای نثـار مـاه رویت سورۀ نور و تبارک   یا محمّد یا محمّد عید میلادت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در تمـام وجــود نور حق سرزده   خاتـم‌المـرسلین در جهان آمـده   ای نثـار مـاه رویت سورۀ نور و تبارک   یا محمّد یا محمّد عید میلادت مبارک   میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای بحـر تجـلا! گهـرت باد مبارک   ای طور نبوت! شجـرت باد مبارک   ای مکه! نسیم سحـرت باد مبارک   ای آمنه! قرص قمـرت باد مبارک   میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تعالى الله از این نعمت کز او اسباب آسایش   براى ما فراهم گشت از میلاد پیغمبر   ز لطف و رحمت ایزد ز یمن مقدم احمد   ظهور حق مسلم گشت از میلاد پیغمبر   میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به شام هفده ماه ربیع و سال عام الفیل   رسالت ختم خاتم گشت از میلاد پیغمبر   بشارت ده به مشتاقان که ز امر قادر منّان   دل ما عارى از غم گشت از میلاد پیغمبر   میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دامن ام القری نازد به این میلاد   آمنه بر عالم هستی محمد زاد   منجی کل بشرها عقل کل آمد   بر تمام انبیا فخر رسل آمد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پى تشریف میلاد نبى دانى که چون گردید   سریر خسروان دهر آندم واژگون گردید   ز رودِ خشک و بى آب سماوه نم برون گردید   محمد چون ولادت یافت بت ها سرنگون گردید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فضاى مکه پر شد از ملائک بهر مولودى   که بالاتر ز خلق اولین و آخرین آمد   چنان شورى به پا شد بهر او در کشور هستى   تو گفتى انقلابى همچو روز واپسین آمد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سحر از عالم غیبى سروش دلنشین آمد   که غم را ز دل ها برد، با شادى قرین آمد   ببارید از سحاب رحمت حق، مشک بر کعبه   شمیم روح افزا از بهشت عنبرین آمد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

انتظار آمد به سر اى بیقراران تهنیت   شد خزان سر، آمده فصل بهاران تهنیت   جلوه گر گردیده حق اى حق شعاران تهنیت   ساقى از ره مى‏رسد جمع خماران تهنیت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا بودن ما نام محمد به لب ماست   روزی که نبودیم به احمد گرویدیم   آب و گل ما را که سرشتند ز آغاز   آغوش گشودیم وصالش طلبیدیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پیامک ولادت امام صادق(ع)   طلوع صبح سفید شما مبارک باد   محمد آمده عید شما مبارک باد   محمدی که دو عالم گواه عصمت اوست   همه سفارش او در کتاب و عترت اوست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به صبح هفده شهر ربیع از مطلع عزّت   عیان شد طالع مسعود و ختم مرسلین آمد   چو خورشید جلال احمدى تابید در عالم   ز ایزد بر جمال او هزاران آفرین آمد   عید ولادت بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مژده که میلاد شه خاتم است   عید سعید نبى اکرم است   مژده که مسرورى عالم رسید   خرمى عالم و آدم رسید   ولادت مضرت محمد (ص) بر شما مبارک