بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ظهور امام زمان ( عج )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوب است ما هم مثل باران حس بگيريم هر شب سراغى از گل نرگس بگيريم "اللهم عجل لوليك الفرج"

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ترسم بميرم از غم هجران تو يابن الحسن(عج) در آرزوى ديدن دوران تو يا بن الحسن(عج) روزى اگر چشمان من افتد بروى ماه تو اين نيمه جان را مى كنم قربان تو يابن الحسن(عج)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يارب نظر عنايتى بر ما كن / حكم فرج امام ما امضا كن ما را به ارادت شهيدان حسين(ع) / در زمره ياوران او احصا كن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خلق ز سما تا به سمك / ز آدمى و پرى و جن و ملك همگى از دل و جان مى گويند / عجل الله تعالى فرجك ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مهدي جان: ويرانه نه آنست كه جمشيد بنا كرد ‎ويرانه نه آنست كه فرهاد فرو ريخت ويرانه دل ماست كه هر جمعه به يادت صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ريخت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اي كاش كه همنشين گلها باشيم , از نسل بزرگ موج و دريا باشيم , اي كاش كه در ركاب آقا يك تن , ازسيصد و سيزده نفر ما باشيم. التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اي كه رخ پوشيده اي ازما ، ظهورت دير شد / ازغم هجر تو هر دلداده اي دلگيرشد پرده از رخ بازكن ، ما را قرين ناز كن/ تا بداند مدعي ، ديدار دل تعبير شد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دعا میکنم غرق باران شوی چو بوی خوش یاس و ریحان شوی چو یاران مهدی شمارش کنند دعا میکنم جزء یاران شوی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدا کند که مرا با خدا کنی آقا ز قید و بند معاصی رها کنی آقا دعای ما به در بستهمی خورد ایکاش خودت برای ظهورت دعا کنی اقا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب گر روح مهتاب نبيند سخت است / لب تشنه اگر آب نبيند سخت است / ما نوكر و ارباب توئي مهدي جان / نوكر رخ ارباب نبيند سخت است...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گفتم که خدا مرا مرادي بفرست ،طوفان زده ام راه نجاتي بفرست،فرمود که با زمزمه يا مهدي (عج) نذر گل نرگس صلواتي بفرست...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ترسم كه شعر سنگ مزارم اين شود او جمال يوسف زهرا نديد و رفت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شاعرگويد: با يك گل نميگردد بهار! من گلي دارم كز عطر خوشش عالم گلستان ميشود * تقديم به امام عصر مهدى صاحب زمان *

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در تمنای نگاهت بی قرارم تا بیایی من ظهور لحظه ها رو میشمارم تا بیایی خاک لایق نیست تا به رویش پا گذاری در مسیرت جان فشانم گل بکارم تا بیایی اللهم عجل لولیک الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همه گويند به اميد ظهورش صلوات كاش اين جمعه بگويند به يمن حضورش صلوات"

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بیا ، بیا که دگر صبر ما تمام شده است \"اللهم عجل لولیک الفرج\"

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ظهور امام زمان ( عج )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوب است ما هم مثل باران حس بگيريم هر شب سراغى از گل نرگس بگيريم "اللهم عجل لوليك الفرج"

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ترسم بميرم از غم هجران تو يابن الحسن(عج) در آرزوى ديدن دوران تو يا بن الحسن(عج) روزى اگر چشمان من افتد بروى ماه تو اين نيمه جان را مى كنم قربان تو يابن الحسن(عج)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يارب نظر عنايتى بر ما كن / حكم فرج امام ما امضا كن ما را به ارادت شهيدان حسين(ع) / در زمره ياوران او احصا كن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خلق ز سما تا به سمك / ز آدمى و پرى و جن و ملك همگى از دل و جان مى گويند / عجل الله تعالى فرجك ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مهدي جان: ويرانه نه آنست كه جمشيد بنا كرد ‎ويرانه نه آنست كه فرهاد فرو ريخت ويرانه دل ماست كه هر جمعه به يادت صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ريخت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اي كاش كه همنشين گلها باشيم , از نسل بزرگ موج و دريا باشيم , اي كاش كه در ركاب آقا يك تن , ازسيصد و سيزده نفر ما باشيم. التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اي كه رخ پوشيده اي ازما ، ظهورت دير شد / ازغم هجر تو هر دلداده اي دلگيرشد پرده از رخ بازكن ، ما را قرين ناز كن/ تا بداند مدعي ، ديدار دل تعبير شد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دعا میکنم غرق باران شوی چو بوی خوش یاس و ریحان شوی چو یاران مهدی شمارش کنند دعا میکنم جزء یاران شوی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدا کند که مرا با خدا کنی آقا ز قید و بند معاصی رها کنی آقا دعای ما به در بستهمی خورد ایکاش خودت برای ظهورت دعا کنی اقا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب گر روح مهتاب نبيند سخت است / لب تشنه اگر آب نبيند سخت است / ما نوكر و ارباب توئي مهدي جان / نوكر رخ ارباب نبيند سخت است...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گفتم که خدا مرا مرادي بفرست ،طوفان زده ام راه نجاتي بفرست،فرمود که با زمزمه يا مهدي (عج) نذر گل نرگس صلواتي بفرست...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ترسم كه شعر سنگ مزارم اين شود او جمال يوسف زهرا نديد و رفت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شاعرگويد: با يك گل نميگردد بهار! من گلي دارم كز عطر خوشش عالم گلستان ميشود * تقديم به امام عصر مهدى صاحب زمان *

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در تمنای نگاهت بی قرارم تا بیایی من ظهور لحظه ها رو میشمارم تا بیایی خاک لایق نیست تا به رویش پا گذاری در مسیرت جان فشانم گل بکارم تا بیایی اللهم عجل لولیک الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همه گويند به اميد ظهورش صلوات كاش اين جمعه بگويند به يمن حضورش صلوات"

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بیا ، بیا که دگر صبر ما تمام شده است \"اللهم عجل لولیک الفرج\"