بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ظهور امام زمان ( عج )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای وارث تاج و تخت محمود بیا / مرآت صفات پاک معبود بیا   خلق آرزوی بهشت موعود کنند / والله تویی بهشت موعود بیا   عید شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

برخیز که حجت خدا می آید / رحمت زحریم کبریا می آید   از گلشن عسگری گذر کن که سحر / بوی گل نرگس از فضا می آید . . .   عید مهدی بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غزل طایر قدسی از لسان الغیب / دارم امید که نور بصرم باز آید   آنکه غایب شده است از نظرم باز آید / گرمیِ دل خنکای جگرم باز آید   ولادت امام زمان بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای مخزن سر کردگار ادرکنی   ای هم تو نهان هم آشکار ادرکنی   بگزیده برای خویش هرکس یاری   ای در دو جهان مرا تو یار ادرکنی . . .   میلاد امام زمان بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گویند کسان که روز عید آمده است   این نکته بطبع من بعید آمده است   روزیست به ماعید که گویند همه   زان یار سفرکرده نوید آمده است   ولادت امام زمان(عج) مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امشب بوی خدا نمودم حس / نرجس دارد به دامنش نرگس   سعید و مسعود است ،حجت معبود است/گل چمن آرا ، مهدی موعود است   عید شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گرفته مُلک حق/ ز مقدمش رونق   به گوش جان آید/ندای جاء الحق   ولادت آخرین ذخیره ی الهی، بهار دلها، یوسف زهرا، تبریک و تهنیت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای دل شیدای ما، گرم تمنّای تو   کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو   گر چه نهانی ز چشم، دل نبود ناامید   می رسد آخر به هم چشم من و پای تو   نیمه ی شعبان بود روز امید بشر   شادی امروز ما نهضت فردای تو

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پیک صبا دارد به لب از شوق دیدار این سخن   بادا مبارک مقدمت یا سیدی! یابن الحسن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای مدنی برقع و مکی نقاب   سایه نشین چند بُوَد آفتاب؟   منتظران را به لب آمد نفس   ای ز تو فریاد، به فریاد رس

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میلادت مبارک باد، ای سپیده پنهان که اهل زمین در آرزوی بوی بهشتی تو،   هماره دعای فرج را زمزمه می کنند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یا مهدی(عج)! ای نقطه شروع شفق، ای مجری حق!   میلاد تو، قصیده بی انتهایی است که تنها خدا بیت آخرش را می داند؛ بیا و حُسن ختام زمان باش!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خجسته باد بزم قدسیان در صبحی که آفتاب زمین و آسمان به زیر سقف خانه نرگس طلوع می کند.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میلاد مهدی(عج)، تصنیف سرخ ترانه های انتظار،   بر عموم مسلمین جهان مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای ماه فاطمه!   به آن امید که از افق نور بازگشت تو را دریابم،   همه شب ستاره می شمارم تا صبح دیدارت فرا رسد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همه هست آرزویم که بیینم از تو رویی   چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی   به کسی جمال خود را ننموده‏ای و ببینم   همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ظهور امام زمان ( عج )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای وارث تاج و تخت محمود بیا / مرآت صفات پاک معبود بیا   خلق آرزوی بهشت موعود کنند / والله تویی بهشت موعود بیا   عید شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

برخیز که حجت خدا می آید / رحمت زحریم کبریا می آید   از گلشن عسگری گذر کن که سحر / بوی گل نرگس از فضا می آید . . .   عید مهدی بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غزل طایر قدسی از لسان الغیب / دارم امید که نور بصرم باز آید   آنکه غایب شده است از نظرم باز آید / گرمیِ دل خنکای جگرم باز آید   ولادت امام زمان بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای مخزن سر کردگار ادرکنی   ای هم تو نهان هم آشکار ادرکنی   بگزیده برای خویش هرکس یاری   ای در دو جهان مرا تو یار ادرکنی . . .   میلاد امام زمان بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گویند کسان که روز عید آمده است   این نکته بطبع من بعید آمده است   روزیست به ماعید که گویند همه   زان یار سفرکرده نوید آمده است   ولادت امام زمان(عج) مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امشب بوی خدا نمودم حس / نرجس دارد به دامنش نرگس   سعید و مسعود است ،حجت معبود است/گل چمن آرا ، مهدی موعود است   عید شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گرفته مُلک حق/ ز مقدمش رونق   به گوش جان آید/ندای جاء الحق   ولادت آخرین ذخیره ی الهی، بهار دلها، یوسف زهرا، تبریک و تهنیت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای دل شیدای ما، گرم تمنّای تو   کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو   گر چه نهانی ز چشم، دل نبود ناامید   می رسد آخر به هم چشم من و پای تو   نیمه ی شعبان بود روز امید بشر   شادی امروز ما نهضت فردای تو

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پیک صبا دارد به لب از شوق دیدار این سخن   بادا مبارک مقدمت یا سیدی! یابن الحسن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای مدنی برقع و مکی نقاب   سایه نشین چند بُوَد آفتاب؟   منتظران را به لب آمد نفس   ای ز تو فریاد، به فریاد رس

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میلادت مبارک باد، ای سپیده پنهان که اهل زمین در آرزوی بوی بهشتی تو،   هماره دعای فرج را زمزمه می کنند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یا مهدی(عج)! ای نقطه شروع شفق، ای مجری حق!   میلاد تو، قصیده بی انتهایی است که تنها خدا بیت آخرش را می داند؛ بیا و حُسن ختام زمان باش!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خجسته باد بزم قدسیان در صبحی که آفتاب زمین و آسمان به زیر سقف خانه نرگس طلوع می کند.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میلاد مهدی(عج)، تصنیف سرخ ترانه های انتظار،   بر عموم مسلمین جهان مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای ماه فاطمه!   به آن امید که از افق نور بازگشت تو را دریابم،   همه شب ستاره می شمارم تا صبح دیدارت فرا رسد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همه هست آرزویم که بیینم از تو رویی   چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی   به کسی جمال خود را ننموده‏ای و ببینم   همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی