بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ظهور امام زمان ( عج )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آیا غریب تر از مهدی سراغ دارید می گویند همه ما هر روز او را می بینیم اما نمی شناسیم. اوج غربت یعنی این ............. و نتوانی به مردم بگویی مردم من مهدی ام .......................

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هرچه زمان می گذرد مردم افسرده ترمى شوند، این خاصیت دل بستن به زمانه است! خوشا بحال آنکه بجاى زمان به "صاحب زمان" دل می بندد. اللهم عجل لولیک الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عمرم تمام گشت ز هجران روی تو ترسم شها به خاک برم آرزوی تو با آنکه روی ماه تو از دیده شد نهان عشاق را همیشه بوده دیده سوی تو اللهم عجل لولیک الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مهربانم! عالم از توست. . . . غریبانه چرا میگردی؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چشمانمان به در و دلمان در ارزوی دیدن شماست پس کی ما مژده ظهور شما را می شنویم؟؟؟ و چشمانمان به دیدن روی همچون ماه شما منور می شود؟؟؟ کی؟؟؟ کدامین جمعه؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

منتظران بدانند اگر با آمدن آفتاب از خواب بیدار شویم نمازمان قضاست... «اللهم عجل لولیک الفرج»

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سال 92 خوش بحالت! ماه دوازدهمت هم اومد! خدایا! هنوز وقتش نشده ماه دوازدهم ما هم بیاد؟! اللهم عجل لولیک الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻣﺎﻩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺳﺎﻝ ﻫﻢ ﺍﻭﻣﺪ ﻭﻟﯽ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻣﺎ ﻧﺸﺪ..! ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ ﺍﻟﻔﺮﺝ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فقط هفت سال قحطی غذا بهانه ای شد که یوسف از غیبت خویش کوتاه آمد"ای امام زمان ع"ده ها سال قحطی ایمان ما برای زمینی شدنت کافی نیست.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

انتظارش انتظارم سیر کرد،آنکه می خواهد بیاید دیر کرد، تابه کی دیده بر در دوختن؟ آمدن... رفتن...ندیدن....سوختن ..... یارب برسان صاحب ما را نگذار بسوزیم............

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ترسم آن روز که از قله فرود آید مرد 313 آدم نتوان پیدا کرد 313 آدم به سرانجام آیند؟ این جماعت همه با بقچه ی حمام آیند... اللهم عجل لولیک الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای منتظران!گنج نهان می آید.آرامش جان عاشقان می آید.بربام طلایه داران ظهورگفتند:که "صاحب الزمان "می آید. برای سلامتی اقا صلوات

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امام صادق (ع) میفرمایند: هر کس از شما که به حال انتظار از دنیا رود همانند کسی است که در خیمه مخصوص مام زمان (عج) باشد.@

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مهدي {عج}ک بيايد، نمازهايمان تا خدا بالا خواهد رفت قنوت هايمان پر از کبوتران عرشي خواهد شد و سجده هايمان را خداوند بزرگ به رُخ فرشتگانش خواهد کشيد اللهم عجل لوليك الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امام حسن مجتبی عليه السلام فرمود: همه خیرها در آن زمان است، زیرا قائم ما قیام می كند و همه این حوادث را از بین می برد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هیچ سنگی نشود سنگ صبورت آقا تکیه بر کعبه بزن کعبه تحمل دارد تعجیل در فرجش صلوات

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ظهور امام زمان ( عج )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آیا غریب تر از مهدی سراغ دارید می گویند همه ما هر روز او را می بینیم اما نمی شناسیم. اوج غربت یعنی این ............. و نتوانی به مردم بگویی مردم من مهدی ام .......................

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هرچه زمان می گذرد مردم افسرده ترمى شوند، این خاصیت دل بستن به زمانه است! خوشا بحال آنکه بجاى زمان به "صاحب زمان" دل می بندد. اللهم عجل لولیک الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عمرم تمام گشت ز هجران روی تو ترسم شها به خاک برم آرزوی تو با آنکه روی ماه تو از دیده شد نهان عشاق را همیشه بوده دیده سوی تو اللهم عجل لولیک الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مهربانم! عالم از توست. . . . غریبانه چرا میگردی؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چشمانمان به در و دلمان در ارزوی دیدن شماست پس کی ما مژده ظهور شما را می شنویم؟؟؟ و چشمانمان به دیدن روی همچون ماه شما منور می شود؟؟؟ کی؟؟؟ کدامین جمعه؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

منتظران بدانند اگر با آمدن آفتاب از خواب بیدار شویم نمازمان قضاست... «اللهم عجل لولیک الفرج»

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سال 92 خوش بحالت! ماه دوازدهمت هم اومد! خدایا! هنوز وقتش نشده ماه دوازدهم ما هم بیاد؟! اللهم عجل لولیک الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻣﺎﻩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺳﺎﻝ ﻫﻢ ﺍﻭﻣﺪ ﻭﻟﯽ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻣﺎ ﻧﺸﺪ..! ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ ﺍﻟﻔﺮﺝ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فقط هفت سال قحطی غذا بهانه ای شد که یوسف از غیبت خویش کوتاه آمد"ای امام زمان ع"ده ها سال قحطی ایمان ما برای زمینی شدنت کافی نیست.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

انتظارش انتظارم سیر کرد،آنکه می خواهد بیاید دیر کرد، تابه کی دیده بر در دوختن؟ آمدن... رفتن...ندیدن....سوختن ..... یارب برسان صاحب ما را نگذار بسوزیم............

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ترسم آن روز که از قله فرود آید مرد 313 آدم نتوان پیدا کرد 313 آدم به سرانجام آیند؟ این جماعت همه با بقچه ی حمام آیند... اللهم عجل لولیک الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای منتظران!گنج نهان می آید.آرامش جان عاشقان می آید.بربام طلایه داران ظهورگفتند:که "صاحب الزمان "می آید. برای سلامتی اقا صلوات

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امام صادق (ع) میفرمایند: هر کس از شما که به حال انتظار از دنیا رود همانند کسی است که در خیمه مخصوص مام زمان (عج) باشد.@

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مهدي {عج}ک بيايد، نمازهايمان تا خدا بالا خواهد رفت قنوت هايمان پر از کبوتران عرشي خواهد شد و سجده هايمان را خداوند بزرگ به رُخ فرشتگانش خواهد کشيد اللهم عجل لوليك الفرج

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امام حسن مجتبی عليه السلام فرمود: همه خیرها در آن زمان است، زیرا قائم ما قیام می كند و همه این حوادث را از بین می برد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هیچ سنگی نشود سنگ صبورت آقا تکیه بر کعبه بزن کعبه تحمل دارد تعجیل در فرجش صلوات